Ο Πελλορόκολος

 1
Κάποτε που' μουν ρόκολος τζ' έν έκοφκεν ο νούς μου
Πολλές πελλάρες έκαμνα κρυφά που τούς γονιούς μου

2
Επήα τζ' αγγονίστικα  τζαί μια παλιομοτόρα
Τζ' εφάκκουν μέσα στό χωρκό γυρούς ούλλην την ώρα

3
Σκολείον έν επήεννα, πέρκιμον δώ χα’ί’ριν
Τζ' εγύριζα τές γειτονιές τζ' έκαμνα πανα’ί’ριν

4
Αφού πεζίναν έν είσσεν κανέναν νά μου βάλλει
Βερεσιέν εγόραζα που δίπλα στόν μπακκάλλη

5
Έγραφα τα τού τζύρη μου μές τόν λοαρκασμόν του
Ήντα που πείραζεν αφού είμουν παιίν δικό του

6
Αφού καμνα τούς χωρκανούς τόσα κακά μεάλα
Πάσην τζαί μαντατέφκουν με τζικάτω στην δασκάλα

7
Πάει βρίσκει τόν τζύρη μου για να με μαντατέψει
Πέρκει με βάλει τερπιέν σκολείον να με πέψει

8
Μά πάλε έν εκρόστηκα, είχα το τζαί καμάρι
Ο θκιάολος εγιούτησεν διώ πας τον μουχτάρη

9
Λαλεί μου μαυρανάφεντε εν να σε λαπορτάρω
Πάω ναύρω τόν τζύρη σου χαπάριν να του πάρω

10
Παέννει μες τον καφενέν τον τζύρην μου για ναύρει
Τζαί που τζιαμέ ερκίνησεν η τύχη μου η μαύρη

11
Βρίσκει τον μες τον καφενέν τζ' αρκεύκει να τον λάμνει
Λαλεί του μέσα στό χωρκόν ο γιός του ήντα που κάμνει

12
Τζίνος εφουτουνιάστηκε τζαί άρπαξεν μια βέρκα
Κανένας εν με πόσπαζεν από τα θκιό του σσιέρκα

13
Τζιαμέ έδωσεν μου κάμποσες, έκαμεν με ταούλλιν
Οι χωρκανοί συνάχτισαν τζαί εγελούσαν ούλλοι

 14
Πού τότε πιον εσκέφτηκα να μεν την ξαναπάθω
Νά πάω στό σκολείο μου τζαί γράμματα να μάθω

 15
Επήα στό σκολείο μου τζ' εβάλαν με στήν τάξη
Έπνασεν πιον τζαί τό χωρκόν τζαί ούλλα ήτουν εντάξει

16
Έπιασα τζαί τετράδια έπιασα τζαί βιβλίον
Καλλύττερον που λλόου μου εν είσσεν το σκολείον

17
Λαλούν που τον Παράδεισον το ξύλον ότι έφκην
Αμμά εν αλήθκια ξέρω το πελλός που εν πιστεύκει

 18
Ελπίζω νά σ'αρέσασιν τούτα τά παραμύθκια
Έχουσιν ψέμα κάμποσον μα έχουσιν τζ' αλήθκια.

Home                                  Back                                 Send Mail

Hosted by www.Geocities.ws


 

Hosted by www.Geocities.ws

Hosted by www.Geocities.ws

1