Έπιασα την σύνταξη

1
Φίλοι μου ήρτεν ο τζαιρός να φήω να σας φήσω
Φίλοι μου ήρτεν ο τζαιρός να σας ποσσιερετήσω

 2
Φέφκω τζαι πάω έσσω μου, πάω να ησυχάσω
Μα μεν φοάστε φίλοι μου, έθεν να σας ξηχάσω

3
Που ήρτα μες τούτην την δουλεία πριν από τόσα χρόνια
Ήμουν μωρό τζαι γέρασα, τωρά έχω τζι’ αγγόνια

4
Δαμέ που εβρεθήκαμεν να φάμεν τζαι να πιούμεν
Τζι’ ύστερα φίλοι μου καλοί να ποσσιερετηστούμεν

5
Είσαστε πλάσματα καλά τζι’ όποτε πεθυμήσω
Εν νάρκουμαι να σας θωρώ εν θα σας λησμονήσω

6
Σας εύχομαι απού καρκιάς με υγεία να περάσετε
Χρόνους πολλούς να ζήσετε τζαί σύνταξη να πιάσετε

7
Τωρά εν θάχω τίποτε να κάμνω στη ζωή μου
Εν να παιδεύκουμαι έσσω μου να σάζω την αυλή μου

8
Να συσταρήσω την αυλή να βάλω λλία φκιώρα
Κάτι να κάμνω ο γέριμος για να περνά η ώρα

9
Να σάσω τζαί τον κήπο μου να βάλω τζαι δεντρούθκια
Να ποσκολιούμαι νακκουρί τζαί με τα αγγονούθκια

10
Εν να μας δώκουν τζαι ππαρά κάμποσον εις το σσιέρι
Νάχουμεν να ξοθκιάζουμεν τωρά που είμαστε γέροι

11
Χαρκούμαι επολληλόησα εν έσσει παρακάτω
Γεμώστε τα ποτήρκα σας τζαί πιάστε που ένα πιάτο

12
Φάτε τζαι πιείτε φίλοι μου να πούμεν εις υγειά
Χρόνους πολλούς να ζήσετε γεμάτους ευτυχία

13
Τζαι ούλλοι οι νεώττεροι να ζήσουν να γεράσουν
Τζι ούλλοι να καταξιωθούν τη σύνταξη να πιάσουν

Home                                  Back                                 Send Mail

Hosted by www.Geocities.ws


 

Hosted by www.Geocities.ws

Hosted by www.Geocities.ws

1