Φίλε μου Παναγιώτη

 1
Δαμέ που συφωνήσαμεν ούλλοι να συναχτούμεν
Ήταν γιατί εθέλαμεν αντίο να σου πούμεν

2
Γιά τούτο φίλε μου καλέ θά πιούμεν στήν υγειά σου
Τζ΄ευχόμαστε νάσαι καλά τζ΄εσού τζαί τά παιθκιά σου

3
Μεσ' το γραφείο είμαστε πάντα αγαπημένοι
Τζαί σάν τ' αδέρφκια είμαστε ούλλοι ευτυχισμένοι

4
Κανεί επιθεώρηση τά χόρτα, τές πατάτες
Αφού τωρά ανοίξασιν άλλες τζινούρκες στράτες

5
Εν θάσσεις ένοιαν της δουλιάς σάν είσσες όπως πρώτα
Τωρά εν νά καλοπερνάς θάσσεις ζωή τζαί κότα.

6
Πρέπει νά ξέρεις σίουρα τό πόσο σ' αγαπούμεν
Τζαί νάρκεσαι καμιά φορά ποτζί να σέ θωρούμεν

7
Όποτε βρίσκεις τόν τζαιρό νάρκεσαι νά σε δούμεν
Τζ΄’οπως εκάμναμεν  τζαί πρίν μαζί καφέ νά πιούμεν

8
Ευχόμαστε σου φίλε μου γρόνους πολλούς νά ζήσεις
τήν σύνταξη που έπιασες νά τήν ξικοκκαλίσεις

9
Να πας να κάμεις εκδρομές, νά πας να ταξιδέψεις
Τωρά που φίαν της δουλιάς οι έννοιες τζαί οι σκέψεις

10
Τωρά πού πιασες σύνταξη νά μέν μας λησμονήσης
Φέφκεις τζαί φήνεις πίσω σου ωραίες αναμνήσεις

11
Ευχόμαστε τήν σύνταξη που' πιασες νά χαρείς
Τζιαμέ που έφτασες εσύ νά φτάσουμεν τζ' εμείς

12
Γιά τούτο φίλε μου καλέ, φίλε μου Παναγιώτη
Πίνω εις τήν υγεία σου τζ' άτε  Ε Ι Β Α πρώτη

Home                                  Back                                 Send Mail

Hosted by www.Geocities.ws


 

Hosted by www.Geocities.ws

Hosted by www.Geocities.ws

1