Τωρά που φέφκω

 1
Φίλοι μου, ελάμνησα ποδά να σάς ποσσιερετήσω
Χαρκούμαι ήρτεν ο τζαιρός τόν κόσμο πιόν ν΄αφήσω

2
Μές τήν ζωή μου πέρασα πού σσίλια μονοπάθκια
Άλλα είχαν τραντάφυλλα τζαί άλλα είχαν αγκάθκια

3
Επέρασα πολλές χαρές τζ΄είμουν ευτυχισμένος
Μ΄αρρώστησα ο γέριμος τζ΄είμαι δυστυχησμένος

4
Για μέναν τούτη η ζωή έν έσσει ενδιαφέρον
Τζί τά παιδκιά μου, σάζουνται νά θάψουσιν τόν γέρον

5
Όσα τζ' αν είχα στή ζωή, δαπάνω έν νά τ' αφήσω
Αφού μιτά μου έν θά πάν, άμαν νά κεπερτήσω

6
Νώθω τόν χάρον δίπλα μου, θέλει νά τού κλουθήσω
Αντάμα νά λαμνήσουμεν, νά φήω νά σάς φήσω.

7
Έκαμα τό καθήκον μου, έχω παιδκιά τζ' αγγόνια
Μά γέρασα τζαί έν τζαιρός νά σάς αφήσω γρόνια.

8
Νά δώκετε μές' τήν ζωή, νά πιείτε τζαί νά φάτε
Γιατί τό πλάσμα τίποτε στόν κόσμον έν λοάτε

9
Έτο εχτές είμουν καλά,  τωρά σακκατεμένος
Τζ' αύριον άν θέλει ο Θεός εν να' μαι πεθαμμένος

10
Γιά τούτον εποφάσισα, αφού έν νά σάς αφήσω,
Νάρτω ποδά μιάν αμμαθκιάν νά σάς ποσσιερετήσω.

Home                                  Back                                 Send Mail

Hosted by www.Geocities.ws


 

Hosted by www.Geocities.ws

Hosted by www.Geocities.ws

1