Τωρά που σε λογιάσασιν

 1
Τωρά πού σε λογιάσασιν τζαί πάν να σε αρμάσουν
Τζαί οι γονιοί σου σσιέρουντε αγγόνια που εν να πιάσουν

2
Σου εύχουμαι απού καρκιάς να ζήσεις να γεράσεις
Με το κοπέλι που έθελες για άντρα σου να πιάσεις

3
Τζ’ οι δκυό πάντα να σσιέρεστε σε ούλην τη ζωή σας
Τζαί να σας καμαρόννουσιν αντάμα οι γονιοί σας

4
Εν έσσει πιο μιάλη χαρά τωρά για τζείν’ τους γέρους
Άμαν  αρμάζουσιν παιδκιά τζαί κάμνουν συμπεθέρους

5
Τωρά που να σ’ αρμάσουσιν τζ’ είσαι με τη χαρά σου
Σου εύχουμαι να σ’ αγαπά, πολλά η πεθερά σου

6
Νάσσεις καλά τον άντρα σου τζαί τα πεθερικά σου
Τζ’ ούλλου του κόσμου τα καλά να γίνουνται δικά σου

7
Σου εύχουμαι ο άντρας σου να σ’ αγαπά καπάλι
Μέσ’ την καρκιά του πιο βαθκιά να πάει να σε  βάλει

8
Εν η αγάπη στη ζωή πολλά μεγάλο πράμα
Σας εύχουμαι να ζήσετε γρόνους πολλούς αντάμα

9
Τζαί στους γονιούς σας εύχουμαι για να σας καμαρώνουν
Κάμετε κάμποσα παιδκιά, για να' χουν ν’ αναγιώνουν

10
Γιατί του γέρου η καρκιά , περίτου καμαρώννει
Άμαν του κάμνουν τα παιδκιά αγγόνια να νιώννει.

Home                                  Back                                 Send Mail

Hosted by www.Geocities.ws


 

Hosted by www.Geocities.ws

Hosted by www.Geocities.ws

1