Το Δάσος

 1
Τό δάσος νά τό αγαπάς όπως τά δκυό σου μάθκια
Γιατί αξίζει πιό πολλά κόμα τζαί πού παλάθκια

2
Μέσα στου δάσους τη δροσιά νά πάεις γιά νά πνάσεις
Νάβρεις της βρύσης τό νερό νά πιείς νά ξεδιψάσεις

3
Μέσα στου δάσους τά δεντρά τόσα πουλιά φουλιάζουν
Μέ τό γλυτζύ τζελάδιμα τόν Πλάστη μας δοξάζουν

4
Το δάσος θέλει τζαί βλεπιόν να μεν το καταστρέψεις
Γιατί εν να φας γρόνια πολλά άλλο γιά νά φυτέψεις

5
Το δάσος έν ο πνεύμονας πού δκιά ζωή στόν τόπο
Μά γιά νά φτάσει ως τζιαμέ θέλει μεγάλο κόπο

6
Έντζαι φυτεύκεις σήμερα τζι' αύριον έσσεις δάση
Νά νεωθούν χρειάζουνται τζαιρός για να περάσει

7
Τα δάσος βλέπε το καλά, μ' ούλλην την προσοχή σου
Γιατί αν το φάει το λαμπρόν εν να χαθεί η ζωή σου

8
Μέσα στου δάσους τη δροσιά τζειπάνω πουν οι πεύκοι
Ο άρρωστος γίνεται καλά τζαί ξαναζωντανεύκει

9
Πούσαι μιτσής ετρέφεσουν  της μάνας σου τό γάλα
Πού μιάληνες πιάννεις ζωή που τά δεντρά τα μιάλα

10
Τζείνα τά δάση τά ψηλά στέκουν τζιαμέ για χρόνια
Φοούντε μόνο τό λαμπρό τζαί αγαπούν τα σσιόνια

11
Έ
γλεπε τα που το λαμπρό, νά τά' βρουν τά παιδκιά σου
Να τα χαρούν τ' αγγόνια σου τζαί ούλλη η γενιά σου.

Home                                  Back                                 Send Mail

Hosted by www.Geocities.ws


 

Hosted by www.Geocities.ws

Hosted by www.Geocities.ws

1