Το Βιάκρα

 1
Έχω ένα  νέο νά σας πω τζί μέν αναορέψετε
Τό θαύμα που εγίνικε πρέπει νά τό πιστέψετε

2
Τους γέρους που ξοφλούσασιν εσύρναν τους στή νάκρα
Μά επιτέλους σήμερα  ευρέθην το βιάκρα

3
Τζαί κάτι γέροι μίζεροι τζαί καταησσιεμμένοι
Μέ τό Βιάκρα γίνουνται αππάροι φαρρεμένοι

4
Πίννουν το  τζαί νεόννουσιν , γίνουνται παλληκάρκα
Κυκλοφορούν μες τά στενά όπως τά πετεινάρκα

5
Άμμαν το πιείς το γέριμον  αλλάσσει η ζωή σου
Τζαί ζάφτην εν σε κάμνουσιν, οι ξένοι τζ' οι δικοί σου

6
Ο γέρος άμμα εν νά το πιεί αισθάνεται ωραία
Φωνάζει της κοτζιάκαρης νά κάμουσιν παρέα

7
Ξοθκιάζει τζαί τήν σύνταξη Βιάκρα να γοράσει
Τζ’ ας μέν μίνουσιν ύστερα ριάλλια γιά νά φάσιν

8
Όσοι το πιούσιν μιά φορά θέλουν να πίννουν πάντα
Μα τό κακόν εν ύστερα, που εν θά διούν αμάντα

9
Τζίνο το μαυρανάφεντο άμμα τό πιούν τό μαύρο
Αρρώννουν τζαί γινέσκουνται περίτου που τόν ταύρο

10
 Τά γεροντούθκια πίννουν το τζαί γίνουνται σκαπούλλοι
Τζ’ όποθεν ρέσσουν θέλουσιν νά τούς προσσύφκουν ούλλοι

 11
Τζίνον που τ΄ανακάλυψεν πρέπει νά τόν τιμήσουν
Τζαί νά του κάμουν άγαλμα τζαί νά τόν προσσυνήσουν

12
Έτσι μιάλην εφεύρεσιν που νά τήν φανταστούσιν
Να πίνουν τό χαππούιν τους πρίν παν νά τζιμιθούσιν.

Home                                  Back                                 Send Mail

Hosted by www.Geocities.ws


 

Hosted by www.Geocities.ws

Hosted by www.Geocities.ws

1