Τής Τζύπρου το Νησί

 1
Νησί τής διασκέδασης, γειά  τζαί καλή σου μέρα
Νησί μέ τούς νεόπλουτους, που θέλουν κρουαζιέρα

2
Νησί πού τους κατοίκους σου αρέσκει τους η σούβλα
Τζ’ οι πιό πολλοί έν αμπάλατοι, περίτου πού τά τούβλα

3
Νησί πού ούλλοι κυκλοφορούν μέ τήν διπλοκαμπίνα
Νησί πού ο νούς τους πιό πολλούς, εν πάνω στήν κομπίνα

4
Νησί π’ όσοι σε κατοικούν, άμαν γιά νά πλουτίσουν
ακόμα τζαί τήν μάναν τους μπορεί νά τήν πουλήσουν

5
Νησί πού σέ λαλούσασιν “ Η των Αγίων Νήσος “
Αν ασκοπήσεις έν θωρείς γυρόν, άλλον που μίσος

6
Νησί τού φόνου, τής κλεψιάς,τής πόμπας,τής απάτης
Νησί πού κάθε κάτοικος, εν τζ’ αρκοντοχωρκάτης

7
Νησί πού θέλουν μετοχές ούλλοι γιά νά κραούσιν
Τζαί έν δεικλούν τζαί νακκουρίν τά χάλια τους νά δούσιν

8
Νησί πού έσσεις προβλήματα πολλά τζαί  όι λλία
Τζ’ ο νούς τους ούλλους έν αλλού, εν πά’στά μεγαλεία

9
Νησί πού σέ κατάστρεψαν συμφέροντα μεγάλα
Νησί πού οι κατοίκοι σου νούν κόμα έν εβάλαν

Home                                  Back                                 Send Mail

Hosted by www.Geocities.ws


 

Hosted by www.Geocities.ws

Hosted by www.Geocities.ws

1