Τά  Ριάλλια

1
Ποττέ ριάλλα μέ βάλλεις στήν πάντα νά πολλίνουν
Άμαν πεθάνει ο νθρωπος δαπάνω δα θά μείνουν

2
ποιος κρατά ππαράν πολλήν πρέπει νά τόν ξωθκιάζει
Πρέπει τζαί νά καλοπερνά νά μέν βάλλει μαράζι

3
Καλιώρα τους που απλόσιερα τζαί στούς φτωχούς χαρίζουν
Γιά νά τούς βάλλουν μιάν εφτζή τζαί νά τούς μακαρίζουν

4
Ο ΄Αης Πέτρος έν ρωτά άμμα βρεθεί μπροστά σου
Αν είσσες κάμποσο ππαρά τζαί επήρες τον μιτά σου

5
Γιά τούτον όσα τζι’ αν βαστάς φρόντισε νά τά φάης
Γιατί έν παίρνεις τίποτε τζιπάνω που νά πάης

6
Πολλοί φυλάουν τόν ππαρά πως εν νά τόν πολλίνουν
Τζαί καταντούν τζαί νυστιτζοί πολλές φορές νά μείνουν

7
Άνθρωπε σκόπα γύρο σου τά μαύρα σου τά χάλια
Τζαί δέ πως εκατάντησες γιά τά παλιοριάλλια

8
Πολέμοι, φόνοι τζαί κλεψιές τζαί σσίλιες δκυό απάτες
Φοάσε πιό νά παρπατάς τζαί μέραν, μεσ’ τές στράτες

9
Άλλοι μέ τά ριάλλια τους νομίζουν εν αδρώποι
Μά γιά νά δείξουν αδρωπιά υπάρχουν άλλοι τρόποι

10
Που τήν ζωή ο άδρωπος σάν ξένος θά περάση
Χωρίς όμως ενθύμιο κανένα γιά νά πιάση

11
Τό μόνο του ενθύμιο που θά κρατεί μαζί του
Εν νάν μόνο καμιά εφτζί πού είσεν στή ζωήν του

12
Γιά τούτο σύναξε εφτζές άνθρωπε στή ζωή σου
Τζ’ όι ριάλλια τζαί ππαράν νάσσεις μέσ’ τό πουντζί σου

13
Αφού ριάλια έν μπορείς μαζί σου νά τά πάρεις|
Γιατί νά βασανίζεσε καπάλιν νά φυλάεις;

14
Όσα ριάλα ρέξουσιν από τά δκυό σου σσιέρκα
Δόστα νά φύουν γλήορα τζ’ εν όπως τά μασσιέρκα

15
Γόραζε ότι πεθυμάς, ξώθκιαζε τόν ππαρά σου
Όσπου μπορείς τζαί παρπατάς τζ’ εν ζωντανή η καρκιά σου

16
Άμμαν πεθάνεις τζ’ ύστερα δκυό μέτρα γη κανείσε
Όσα τζ’ αν είσσες στή ζωή, εν αρωτούν πιοιός είσαι

17
Άμμαν τά μάθκια κλείσουσιν τζαί εν μιλα τό στόμα
Παίρνουν σε τζαί φυτεύκουν σε πουκάτω που τό χώμα

18
Όσα εφύλαες στή ζωή, πιόν εν θά γερατίζουν
Γιά τούτο ξώθκιαστα όσπου ζεις γιά νά σέ μακαρίζουν.

Home                                  Back                                 Send Mail

Hosted by www.Geocities.ws


 

Hosted by www.Geocities.ws

Hosted by www.Geocities.ws

1