Ο  Παναϊρκώτης

1
Παναϊρκώτη με λαλούν τζι΄ούλλα τα μοναστήρκα
κάθε γρονού γυρίζω τα, άμαν έσσει παναϊρκα

2
Πάω που μιά μέραν ομπρός την τέντα μου να στήσω
να τα΄χω ούλλα έτοιμα τζειαμέ γιά ν΄αρκινήσω

3
Πέρνω καμπόσα πορικά, παστέλλι τζαί σουτζούκκο
του σταφυλιού την μυρωθκιάν έσσει σε κάθε βούκκο

4
Πέρνω τζαί φρούτα κάμποσα, ότι έσσει το μαξούλι
εν μυρωδάτα, δροσερά τζαί τα γυρεύκουν ούλοι

5
Έχω καρύθκια του γλυκού, που θέλουν οι κοπέλλες
έχω τζαί σισαμόπιττες, έχω τζαί μαραπέλλες

6
Η τσαμαρέλλα μου εν καλή, πουλώ τζαί σσοιρομέρκα
έν καμωμένα γνήσια από τα δκυό μου σσιέρκα

7
Άμμαν τελειώσει η λουτουρκά, άμαν πολουτουρκήσουν
ούλλοι που μέσ΄την εκκλησιάν, κοντά μου εν να βουρήσουν

8
Ξέρουν πώς ότι θέλουσιν, εν νάβρουν να βοράσουν
γνήσιον πράμα τζαί φτηνό που μέναν εν να πιάσουν

9
Άμαν εν καλοπουλησιά τζαί πουληθούσιν ούλλα
οι λίρες πού εσύναξα, γεμώννουν μιά σακκούλλα

10
Συνάω τζαί την τέντα μου που μέσ΄το μοναστήρι
πάω έσσω μου τζαί σάζουμαι γιά άλλο παναϊρι.

Home                                  Back                                 Send Mail

Hosted by www.Geocities.ws


 

Hosted by www.Geocities.ws

Hosted by www.Geocities.ws

1