Πάμεν στήν Ε.Ο.Κ.

 1
Η μεγάλη μας πατρίδα η Ελλάδα η τρανή
Πάντα έν εις τό πλευρόν μας γιατί έν μάνα τζαί πονεί

2
Είμαστε τζ’ εμείς παιδκιά της τζαί ποτέ έν μας ιξηχάνει
Τζαί γιά λλόου μας πασκίζει, τζ’ ότι μπόρει πάντα κάμνει

3
Στήν ΕΟΚ γιά νά μας βάλουν η Ελλάδα συμπουρκά
Τζαί λαλεί τους ότι μπόρει, φκάλλει γλώσσαν μιάν ορκά

4
Εκατάφερεν τα αλόπως, στήν Ευρώπη γιά νά μπούμεν
Αραγε έν γιά καλό μας; ‘ξά έν νά καταστραφούμεν;

5
Σύνορα αφού έν θέν νά’σσει, θά μάς έρτει κάθε ράτσα
Τζαί τζιαμέ έν θά μάς φίκουν μέ παπούτσι μήτε κλάτσα.

6
Στήν Ευρώπην άμα μπούμεν τζαί γινούμεν ευρωπαίοι
Θά χαρκούμαστε στό κόσμον είμαστεν οι πιό ωραίοι

 7
Θά τούς μάθουμεν νά ζιούν, μέ διπλοκάμπινο τζαί σούβλα
Νά γινούν τζ’ οι ευρωπαίοι, σάν εμάς, όπως τά τούβλα

8
Οι χωματερές θά τρώσιν ούλα τά δικά μας φρούτα
Αφού έσσει η Ευρώπη νά εισάγουμεν ‘πό τούτα

 9
Τζ’ άμαν η οικονομία, γύρει πιόν τζαί πάει τούμπα
Βούρα γύρευκε ποκούμπι, τζαί άν εύρεις ‘ατε κούμπα

10
Στήν ΕΟΚ άμαν νά μπούμεν , θά γενούμεν τζαί ρεζίλι
Τζ’ ούλλοι θά μάς καταγνώνουν ταί οχτροί μά τζαί οι φίλοι

11
 Θάρτουν μιάλες κουμπανίες τζαί κεφάλαια νά βάλλουν
Τζ’ οι δικοί μας θά βαώννουν, ένας ταπισόν του άλλου

12
Οι αρκόντοι έν νά αρκοντίνουν , ούλλοι τζιάλλον άτε βίρα
Τζ’ οι φτωσσοί έν νά πολλίνουν τζ’ έν νά μέν κραούν μπακκίρα

13
Τζ’ άμαν λόρταν αρκινέψει πιόν νά παίζει η τζοιλιά μας
Τζιαχαμέ έν ν’ αρκινούμεν νά τραβούμεν τά μαλιά μας

14
Τζ’ άμα φκούσιν τά μαλιά μας τζ’ έν εχουμεν ούτε τρίχα
Θά σκεφτούμεν τζαί νά πούμεν χώρε νούν ρέ που τόν είχα

Home                                  Back                                 Send Mail

Hosted by www.Geocities.ws


 

Hosted by www.Geocities.ws

Hosted by www.Geocities.ws

1