Ο φίλος μου ο Παντελής

 1
Σκέφτηκα κάτι τζ’ έγραψα τζαί γιά τόν Παντελή μου
Ότι μου εκατέβηκε στήν ξεροτζεφαλή μου

2
Ο φίλος μου ο Παντελής ήτουν που τήν Κυθραία
Ητουν πολλά καλό παιδί τζ’ εκάμναμεν παρέα

3
Τόν Παντελήν επέψαν τον τζ’ επήεν στήν Αγγλία
Τζαί τά μαλιά του ασπρίσασιν μά τά μιαλά του έν λλία

4
Λαλούν άμπα τζ’ εγέρασεν τζ’ άσπρισεν τό μαλλίν του
Μά εγιώ χαρκούμαι έν όφτζερη πουμέσα η τζεφαλή του

5
Δεντρόν πού χώμαν έν ηύρεν πάνω γιά νά βλαστήσει
Ούτε χα’ί’ριν έν νά δεί μέ έν νά  καρποφορήσει

6
 Τζαί τό μαλλίν έν σύουρον ότι έν νά ασπρίσει
Αν η κκελλέ, έν έσσει νούν μέσα νά τό τασει

7
Τον φίλο μου τόν Παντελή, αφού τόν αγαπούμεν
Χαρκούμαι έν θέν ν’ αγκριστεί ότι τζαί νά του πούμεν

8
Αφού  ότι εγράψαμεν,  δαμέ  έν γιά αστείο
Αν αγκριστεί νά μου τό πεί, νά σηκωθώ νά φήω

9
Μά πρίν νά φήω Παντελή μέν σέ παραπονήσω
Πάρε παμόν τζαί έρκουμαι συγνώμη νά ζητήσω

10
Εγιώ πιστεύκω σίουρα , πως θά μου συγχωρέσει
Τού φίλου μου τού Παντελή μπορεί τζαί νά τ΄αρέσει

Home                                  Back                                 Send Mail

Hosted by www.Geocities.ws


 

Hosted by www.Geocities.ws

Hosted by www.Geocities.ws

1