Ο  Σταυραετός

 1
Μές τήν καρκιάν της Μεσαρκάς τζείν’ τό χωρκόν η Λύση
Εμελλεν  τόν Σταυραετόν της Τζύπρου νά γεννήση

2
Γληώρην εβαφτήσαν τον τζαί είχαν τόν καμάριν
Γιατί ύστερα που μιάληνεν έγινεν παλληκάριν

3
Σγιάν τό δεντρό που μιάληνεν τζ’ έν νά καρποφορήσει
Στή μιάλην τήν πατρίδα μας επήεν γιά νά ζήσει

 4
Ήταν λεβέντης που γενιάς, ήτουν τζαί πατριώτης
Τζαί στόν Ελληνικό Στρατό εγράφτην στρατιώτης

 5
Μαθαίνει πώς δακάτω δά έν νά ξισηκωθούσιν
Μέ αρχηγό τόν Διγενή γιά νά λευτερωθούσιν

6
Πέφτει του βούρου τζ΄έρκετε τόν όρκο γιά νά δώσει
Τό γρέος γιά τόν τόπο του ήρτεν νά τό πιερώσει

7
Ο Διγενής τόν έκαμε εφτής υπαρχηγό του
Αφού έθελεν άδρωπον νάσσει τζαμέ δικόν του

8
Οργάνωσεν τ΄αντάρτικο, τζαί μέ τά δκυό του σσιέρκα
Έσκαφτεν πάνω στά βουνά τζαί έκαμνεν λιμέρκα

9
Οι Εγγλέζοι εφοούνταν τον τζ΄εθέλαν νά τόν πιάσουν
Μ’ αφ’ έν τά καταφέρνασιν εκόντεψεν νά σπάσουν

10
Φκάλλουν φιρμάνιν τζαί λαλούν ππαράν πολλήν νά δώσουν
Σ’ όσους ξέρουν που χώνετε τζαί πάν νά τόν προδώσουν

11
Είσσεν προδότην πού' ξερεν που ήτουν τό λιμέρι
Τζαί τούς Εγγλέζους έπιαν τους τζιπάνω νά τούς φέρει

 12
Πασ΄τά βουνά τού Μασσιερά κοντά στό μοναστήρι
Τζιπάνω που μηνίσκασιν καμπόσοι καλοήροι

13
Μέσα στήν ρίζα της λατζιάς είχασιν τό λιμέρι
Τζ΄εσσιέπαζεν το η Παναγιά μέ τό δεξί της σσιέρι

14
Λαλούν του νά παραδωθεί τζαί τζείνος απαντά τους,
ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ τζαί ξαπωλά τζαί μιά ριπή κοντά τους

15
Η μάχη που αρκήνεψεν, σάν τζείνην έν έσσει άλλην
Νά στέκει ένας μόνος του μέ σσίλιους νά τά βάλλει

16
Άρκεψεν τζαί δειλίνιαζεν τζαί ήτουν τρείς του Μάρτη
Μά έν τά καταφέρασιν νά πιάσουν τόν αντάρτη

17
Τό παλληκάριν καρτερά όσπου νά σουρουππώσει
Τζι’ άμαν νυχτώσει τζ΄ ύστερα νά φήει για νά γλυτώσει

18
Μά τζείνοι εκαταλάβαν το εφτής εβιαστήκαν
Τζ΄ άψαν μεγάλην λαμπρατζιάν, τζ΄οί πέτρες εψηθήκαν

19
Τό παλληκάριν έμεινεν τζ’ έκρουσεν σγιάν λαμπάδα
Έμεινεν νά θυσιαστεί τζαμέ γιά τήν Ελλάδα

20
Εδάκρυσεν η Παναγιά , κλάψαν οι καλοήροι
Τζαί ούλλοι μείναν μουλλωτοί μέσα στό μοναστήρι

21
Εθόλωσεν ο ουρανός τζ’ άρκεψεν νά μαυρίζει
Τζαί η καρκιά της Τζύπρου μας άρκεψε νά ρα΄ί΄ζει

22
Σγιάν τό λαμπρόν απλώθηκε τό μαύρον τό χαπάρι
Τζι’ο Διγενής ορκίστηκεν εκδίκηση νά πάρει

23
Οι Εγγλέζοι εφοούνταν τον κόμα τζαί πεθαμένον
Τζ’ εθέλαν νά τόν έχουσιν πάλε φυλακισμένον

24
Επήαν μές τές φυλακές τόν τάφο του νά σκάψουν
Τζαί μέ τούς άλλους ήρωες τζειμέσα νά τόν θάψουν

25
Σταυραετέ του Μασσιερά τά γρόνια τζι άν περάσουν
Τζείνοι που νάρτουν ταπισόν θά θέλουν νά σου μοιάσουν

26
Τζαί τό παληόν λιμέρι σου προσσύνημα εγίνει
Μνημείον γιά τήν δόξα σου τζιαμέ πάντα νά μείνει

27
Τζαί η ψυσσή έν νά γενεί φκιόρον τζιαμέ ν’ ανθίζει
Τήν μιάλην τήν θυσία σου νά μάς τήν αθυμίζει

Home                                  Back                                 Send Mail

Hosted by www.Geocities.ws


 

Hosted by www.Geocities.ws

Hosted by www.Geocities.ws

1