Ο  Χάρος

 1
Ο χάρος εστολίστηκε βάλλει τή φορεσιά του
Στέκει ομπρός που το γιαλλί να δεί τζαί τήν οσσιά του

 2
Πιάννει τζαί τό γρουσό σπαθί τζαί σάζετε νά πάει
Νά δόκει μές τές γειτονιές  τζι΄ άλλες ψυσσιές νά φάει

3
Είδα τον μες τήν γειτονιά που έρκετουν κοντά μου
Τζ΄είπε μου εν γιαλλόου σου που ΄σασα τ΄άρματα μου

4
Λαλώ του φήε που δαμέ πριχού μέ φουτουνιάσεις
Εν ήρτεν κόμα η ώρα μου, εν θέλω νά μέ πιάσεις

5
Λαλεί μου έντζεν ότι πείς, εγιώ εν που διατάζω
Εγιώ που πέρνω τές ψυσσιές τζαί τούς αδρώπους σφάζω

6
Λαλώ του όσα πεθυμάς αν θέλεις νά σου δώσω
Τάσσω του χάρου κάμποσα  πέρκιμον τζαί γλυτώσω

7
Εχω λαλεί διαταγή να σ΄αποτζεφαλίσω
Τζαί εν μπορώ που δαχαμέ νά φύω νά σ΄αφήσω

8
Φακά μου μιά μέ το σπαθί κόφκει τήν τζεφαλή μου
Σκοτώνει με τόν γέριμο τζαί πέρνει τήν ψυσσή μου

9
Ο χάρος άμα καταβεί ψυσσιές γιά νά αρπάξει
Εν του γλιτώνει άδρωπος ότι τζαί νά του τάξει

Home                                  Back                                 Send Mail

Hosted by www.Geocities.ws


 

Hosted by www.Geocities.ws

Hosted by www.Geocities.ws

1