Η  Ζωή μου

 1
Πού' μουν μιτσής αγάπησα τζι΄ εγιώνι μιάν κοπέλλα
Ήμουν πελλός γιά λλόου της τζαί την λαλούσαν Στέλλα

2
Αφού έτσι εγιούτησεν πολλά ν΄αγαπηθούμεν
Επήραμεν απόφαση νά πά' νά παντρευτούμεν

3
Καλιούμεν φίλους, συγγενείς, πιάννουμεν τζαί λαμπάδες
Τζαί ελαμνήσαμεν εφτής νά πάμεν στούς παπάδες

4
Αφού επαντρευτήκαμεν τζαί πέρασαν τά γρόνια
Εκάμαμεν τρία παιθκιά, εκάμαμεν τζ΄αγγόνια

5
Τά  γρόνια επεράσασιν ήρταν τά γεραθκιά μας
Η μόνη μας παρηορκά τωρά εν τά παιθκιά μας

6
Έρκουντε κάποτε ποτζεί νάκκο γιά νά τούς δούμεν
Φέρνουν τζαί τ΄αγγονούθκια μας γιά νά περιχαρούμεν

 7
Άμαν τά δώ μωρεύκουμαι, πάω τζι΄εγιώ κοντά τους
Που παίζουν τά παιγνίδκια τους παίζω τζι΄εγιώ μιτά τους

8
Αφού τωρά εγέρασα τζ΄εν λλία τά ψουμιά μου
Γυρεύκω ναύρω τή χαρά στήν οικογένεια μου

9
Έτσι εν γραφτό μεσ' τήν ζωή όσπου περνούν τά γρόνια
Πρώτα νά κάμνουμεν παιθκιά τζαί ύστερις αγγόνια

10
Τζαί τζείνα άμα μιαλίνουσιν τζαί τζείνα εν ν΄αγαπήσουν
Παιδκιά τζι ΄αγγόνια εν γραφτό τζαί τζείνα ν΄αποκτήσουν

11
Έτσι εν ο κόσμος, εν τροχός συνέχεια γυρίζει
Τζι ογέρος φέφκει, πάει αλλού τζαί πίσω εν γυρίζει

Home                                  Back                                 Send Mail

Hosted by www.Geocities.ws


 

Hosted by www.Geocities.ws

Hosted by www.Geocities.ws

1