Η  Μάνα

 1
Πριχού ακόμα γεννηθείς, η μάνα υποφέρει
Πασκίζει βασανίζεται στόν κόσμο νά σέ φέρει

2
Η μάνα έν παρηορκά στόν πόνο τζαί στές λύπες
Η μάνα πάντα συγχωρά ότι τζαί νά τής είπες

 3
Αν είπες λόον πού μπορεί νά τή στενοχωρήσει
Τζείνη έν μάνα, τζαί πονεί, έν νά σου συγχωρήσει

 4
Τήν μάνα νά τήν αγαπάς γιατί μές τούντη ζήση
Εν θάβρεις σάν τήν μάνα σου, άλλον νά σ΄αγαπήσει

 5
Τζαί τού Χριστού η Μάνα του, μέσα στά βάσανα Του
Ητουν πουκάτω στό σταυρό, ήτουν τζαμέ μιτά του.

 6
Εν πιό γλυτζιά π΄ακούεται τό όνομα της μάνας
Περίτου που τό παίξιμο της πιό καλής καμπάνας

 7
Η μάνα έσσει βάσανα όσπου νά σ΄αναγιώσει
Τζι΄άμα σέ κάμει άδρωπο ήντα χαρά θά νώσει !

 8
Φρόντα νά γίνεις άδρωπος, νά μέν τήν ρεζιλέψεις
Τζείν τήν καρκιάν που σ΄άγαπά νά μέν τήν σακκατέψεις

 9
Κόμα τζαί τζείνο τό κτηνό ,που έν μέσα στό κουπά’ι’
Ξέρει πιά έν η μάνα του τζαί ξέρει που νά πάει

 10
Νάσαι κοντά στή μάνα σου τζαί στά υστερινά της
Γιά λόλου της παρηορκά έν μόνο τά παιδκιά της

 11
Φρόντα νά μέν υστερηθεί, ότι τζαί νά ζητήσει
Τζαί νάσσει ότι πεθυμά όσπου νά ξιψυσσησει.

Home                                  Back                                 Send Mail

Hosted by www.Geocities.ws


 

Hosted by www.Geocities.ws

Hosted by www.Geocities.ws

1