Εκάειν  η  καρτούλλα  μου

 1
Εκάειν η καρτούλλα μου νά πάω στό χωρκό μου
Νά πά ‘ νά πέσω έσσω μου, στό πατρογονικό μου

2
Εκάειν η καρτούλλα μου νά νά κάτσω στήν αυλή μου
Πουκάτω στήν κλιματαρκάν νά πνάσει η τζεφαλή μου

 3
Εκάειν η καρτούλλα μου τζαί άμαν τ’ αθυμούμαι
Μάτιν τήν νύχταν έν καμμώ στόν ξένον τόπον που’ μαι

4
Εκάειν η καρτούλλα μου ποτζείθε γιά νά πάω
Μές τής αυλής μου τά δεντρά, τά φρούτα τους νά φάω

5
Εκάειν η καρτούλλα μου που τόν πολλήν καμό μου
Νά μέν μπορώ μιά σταλαμή νά πάω στό χωρκό μου

6
Εκάειν η καρτούλλα μου τζαί πά’ νά ποσταχτώσει
Γιά επιστροφήν ο πλάστης μου πότε νά μ’ αξιώσει

7
Εκάειν η καρτούλλα μου τζι’ έν έσσει σωτηρία
Θέλω νά πάω έσσω μου, θέλω ελευθερία

8
Εκάειν η καρτούλλα μου μιά λύση νά μας δώσουν
Νά πάμεν ούλλοι έσσω μας, να μας πολευτερώσουν

9
Εκάειν η καρτούλλα μου τζαί θέλω νά γυρίσω
Στήν εκκλησιάν του τόπου μου, νά πά’ νά προσσυνίσω

10
Εκάειν η καρτούλλα μου , μά είμαι ποφασισμένος
Πάλαι νά πάω έσσω μου, γιά νά’μαι ευτυχισμένος

Home                                  Back                                 Send Mail

Hosted by www.Geocities.ws


 

Hosted by www.Geocities.ws

Hosted by www.Geocities.ws

1