Είσαι, Είσαι……..

 1
Είσαι σά τήν πορτοκαλιά που κάμνει πορτοκάλλι
Τζ΄ εμάρανα ο γέριμος που τά δικά σου κάλλη

2
Είσαι όπως τήν κεραζιά που κάμνει τά κεράζια
Εγίνικα σάν τόν πελλόν  που τά δικά σου νάζια

3
Είσαι όπως τήν λεμονιά που κάμνει το λεμόνι
Τζαί η καρκιά μου άρκεψε που σέ θωρεί νά λειώνει

4
Είσαι όπως τήν αππιθκιάν που κάμνει τό αππίδι
Μέ λυγερή κορμοστασιά τζαί μέση δακτυλίδι

5
Είσαι όπως τήν πιπονιά που κάμνει τό πιπόνι
Τζαί τής αγάπης εν πολλοί τζαί οι καμοί τζ’οι πόνοι

6
Είσαι σάν τήν πομιλορκάν που κάμνι πομιλόρι
Γιά λλόου σου επέλλανα τζαί έπιασα τά όρη

7
Είσαι όπως τήν φορμοζιά που κάμνει τήν φορμόζα
Τζαί φκένεις μές τήν γειτωνιά τζαί είσαι ούλλον πόζα

8
Είσαι σάν τήν μαραπελιά που κάμνει μαραπέλλες
Τζ΄εσού ΄σε η καλλύττερη πω ούλλες τές κοπέλλες

9
Είσαι σάν τήν κλιματαρκάν που κάμνει τό σταφύλι
Εν είδασιν τά μάθκια μου σάν τά δικά σου σσείλη

10
Είσαι όπως τήν πανανιά πού κάμνει τήν πανάνα
Νά σέ χαρεί ο τζύρης σου νά σέ χαρεί τζ΄η μάνα

Home                                  Back                                 Send Mail

Hosted by www.Geocities.ws


 

Hosted by www.Geocities.ws

Hosted by www.Geocities.ws

1