Διάφορα Τσιατιστά

 1
Τό μέλιν έν πολλά γλυτζί, τζ’ η ζάχαρις ακόμα
Μά ένεν γλυτζιά τζαί όμορφα σάν τό δικό σου στόμα

2
Εφύτεψα τρανταφυλιάν πού’ν φορτωμένη αγκάθκια
Τζ’έν έσσει άλλη στό χωρκό σάν τά δικά σου μάθκια

3
Στήν βρύση πίνουμεν νερό τζαί πνάζουμεν στά δάση
Εν έσσει άλλη ομορκιάν γιά νά σέ ξεπεράσει

4
Όποτε ρέξεις πού δαμέ, πού τούτα τά ταράφκια
Μουσκολοά η γειτονιά όπως τά μουσκοκάρκια

5
Πού το πορνόν πού έφκηκες ποτζί πού’ν η αυλή σου
Οπως τόν ήλιον έφεγκεν τζείν’ τό ξανθό μαλλί σου

6
Ηρτε μου σκέψη μές τό νού πώς μ’ αγαπάς αλόπως
Ρίξε μου όμως μιάν μαθκιάν, μέν σέ βαρεί ο κόπος

7
Τζαί μέ τά μάθκια μου κλειστά πάλε θωρώ σε ομπρός μου
Αγγάλιασ’ με τόν γέριμο τζαί τό φιλί σου δώσ’ μου

8
Τά μάθκια σου έν  όμορφα τά σσείλη σου μελένια
Τζ’ άμπα τζαί πάθουν τίποτε έν νά μέ τρώει η έννοια

9
Κόφκω ανθούς τής λεμονιάς τζαί ρίφκω στήν ποθκιά σου
Τζ’ επέλλανα ο γέριμος γιά μιά γλυτζιά μαθκιά σου

10
Mουσκολοά η γειτωνιά όποτε μαειρέφκεις
Παρέτα πιόν τά νάζια σου κανεί νά μέ παιδέφκεις

11
Χαπάριν έπεψα προχτές νάρτης νά συμπλαστούμεν
Μ΄ακόμα έν εγιούτησεν αντάμα νά βρεθούμεν

Home                                  Back                                 Send Mail

Hosted by www.Geocities.ws


 

Hosted by www.Geocities.ws

Hosted by www.Geocities.ws

1