Γιαλλόου  σου

1
 Οι σκάπουλλοι γιαλλόυ σου τό δύκτι τους απλώνουν
Κόμα τζαί μέσ’τόν καφενέ γιαλλόυ σου μαλλώνουν

2
Γιά σέναν εγινίκασιν ούλλοι μαλιά κουβάριν
Μιτά σου ελαοθήκασιν γιά νά γινούν ζευκάριν

3
Πάνω στά όρη στά βουνά  βλαστά τζαί τό θυμάρι
Καλιώρα του που σ’ αγαπά τζ έν νάρτη νά σέ πάρει

4
Όπως τό τζύμμαν του γιαλού που έν διά αμάντα
Εσού τζι΄άν δέν μέ αγαπάς εγιώ αγαπώ σέ πάντα

5
Γιά σέναν η αγάπη μου έν κάστρο σιτεφένο
Γιά σέναν έν που τόχτισα τζ΄εσέναν περιμένω

6
Ποτζί που ρέσσεις φέφκουσιν τά μαύρα τά σκοτάθκια
Ποφάσισε τζαί χάρισμου τά τρυφερά σου χάθκια

7
Ο ήλιος φέγγει τό πρω’ί’,τήν νύχτα τό φεγγάρι
Παρά νά σέ ποστερηθώ, ο χάρος νά μέ πάρει

8
Εισ’όμορφη τζαί λυερή είσ' όπως τό παγώνι
Μ΄αφού έν μέ θέλεις η καρκιά πονεί τζαί μαραζώνει

9
Αν έσσης άλλον κατά νούν πέ μου το νά τό ξέρω
Καλλήτερα ο θάνατος παρά νά υποφέρω

10
Νά μέν είσαι αμπάλατη μαλάκωσ΄τήν καρκιά σου
Τζι΄ έλα νά ζήσουμεν μαζί εγιώ τζ’ η αφεγκιά σου

Home                                  Back                                 Send Mail

Hosted by www.Geocities.ws


 

Hosted by www.Geocities.ws

Hosted by www.Geocities.ws

1