Αν  Είμουν  Αρκοντας  Πολλά

1
Αν Είμουν άρκοντας πολλά τζι΄είχα πολλά ριάλια
Σπίθκια, Περβόλια μέ δεντρά, Κονάτζια τζι’ άλλα μάλια

 2
Θά δείουν σ’ ούλλους τούς φτωχούς γιά νάχουσιν τζαί τζείνοι
Φτωχός μέσ’ τούντο κόσμο μας κανένας νά μέν μείνει

 3
Τζαί ο Χρστός μας είπεν το,  πρίν είκοσι αιώνες
Πρέπει τόν ένα νά δειάς, αν εσσης δκυό χιτώνες

 4
Αν είχα πόλικον ππαρά νά φάω τζαί νά πετάξω
Σέ τζείνους που χρειάζουντε έπρεπε νά τόν τάξω

 5
Εν θάθελα νάχω εγώ κότζα μου λιμουζίνα
Τζι΄άλλοι νά πεθανίσκουσιν δίπλα μου που τήν πείνα

 6
Αν είμουν άρκοντας πολλά θά δείουν στές σσηράτες
Θά δείουν τζαί στά ορφανά πουν’ μέσ’τέ πέντε στράτες

 7
Θά δείουν στές κοτζιάκαρες θά δείουν τζαί στούς γέρους
Γιά νάχουν στά υστερινά  τζαιρούς ευτυχισμένους

 8
Αν είχα πόλικο ππαρά έν τζι’ είσσεν νά τόν χώσω
Οπου εθώρουν άρρωστο θά πήεννα νά δώσω

 9
Θά δείουν στές ανήπαντρες, άμμαν νά παντρευτούσιν
Νά μέν λάμνουν τόν τζύρην τους τζαί προίκα νά ζητούσιν

10
Αν είμουν άρκοντας πολλά μέ μάλια τζαί μέ πλούτη
Είσσιεν νά μέν φήκω φτωχό μές τή ζωή μας τούτη

 11
Οσα τζι’ αν δώσης  μέν ζητάς νά σέ ευκαριστήσουν
Μόνο νά πούν μιά προσευκή
Τήν ώρα που η ψυσσή θά φκή
Τζαί νά σέ μακαρίσουν.

Home                                  Back                                 Send Mail

Hosted by www.Geocities.ws


 

Hosted by www.Geocities.ws

Hosted by www.Geocities.ws

1