Ακόμα  να  πεθάνω ρέ κοπέλια

 1
Πριν ακόμα να πεθάνω τζαί να πάσιν να με θάψουν
Τά παιδκιά μου συφωνούσιν ο καθένας τι θ΄αρπάξουν

 2
Ένας έθελεν το σπίτι, άλλος θέλει μετρητά
Τζι΄εν ισκέφτουντε ο γέρος πως ακόμα παρπατά

 3
Πρίν με βάλουν μες το χώμα τζαί πριχού να με σσιεπάσουν
Εκαθούνταν τζαι σκεφτούνταν ο καθένας τι θά πιάσουν

 4
Άμαν γύρω τζαί πεθάνω, ότι έχω έν δικά τους
Τζι΄ότι έχουσιν οι γέροι, έν να μείνουσιν κοντά τους

 5
Ήντα κάμνουν καϊρέττι νά με πέψουσιν στον Χάρο
Τζαί σσιασσιάραν νά με πάρουν να με θάψουν άρον άρον

 6
Ώσπου εμπόρια τζαί βούρουν τζαί κουβάλουν ούλλη μέρα
Έν εθέλαν να πεθάνω τζαί φωνάζαν μου πατέρα

 7
Ύστερης που αρμαστήκαν τζαί άλλον έν με χρειαζούνταν
Νά με πέψουν Άην Γιώρκην, ούλλοι τους εβιαζούνταν

 8
Νά κάμνετε υπομονή, ώσπου να ξιψυσσίσω
Τζαί ότι έχω πας τη Γη, έσάς έν να το φήσω

9
Για τούτον πάρτε πομονή τζαί δώστε πιόν αμάντα
Αφού το ξέρετε δαμέ έθεν να ζιώ γιά πάντα

Home                                  Back                                 Send Mail

Hosted by www.Geocities.ws


 

Hosted by www.Geocities.ws

Hosted by www.Geocities.ws

1