ด.ช.ปรมตถ์ บุณยะเวศ (น้องโอ๊ฆ) : Paramott Bunnjaweht

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ม.๒) :
 • ...................................... กรกฎาคม ๒๕๕๗ PMWC 2014 (คณิต - ประถม) ฮ่องกง
 • .......................................กรกฎาคม ๒๕๕๗ EMIC 2014 (คณิต - ประถม) เกาหลีใต้
 • .......................................กรกฎาคม ๒๕๕๗ WYMIC 2014 (คณิต - มัธยม) เกาหลีใต้
 • .......................................๒๖ - ๓๐ กรกฎาคม AIMO 2014 Chengdu, China,
 • ๓๐ กรกฎาคม (วันพุธ ) เหรียญทองแดง ASMO Math 2014 | www.masmoeducation.com
 • ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ (วันศุกร์) เหรียญเงิน ASMO Science 2014
 • ...................................... 2 สิงหาคม 2557 วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 11(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
 • ......................................สิงหาคม ๒๕๕๗ IMC สิงคโปร์
 • ......................................สิงหาคม ๒๕๕๗ SMO 2014 (คณิต - มัธยม) จีน
 • ......................................27 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม ๒๕๕๗ IOAA 2014 โรมาเนีย (ม.ปลาย) | Trailer IOAA 2014 Suceava Romania
 • ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ (วันอาทิตย์ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.) สอวน. ม.อ. (ประกาศผล ๒๒ สิงหา/ยืนยัน ภายใน ๒๙ สิงหา) | รายชื่อ | ประกาศ
 • ...................................... 16-17 สิงหาคม 2557 คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
 • ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ (วันเสาร์ ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.) ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโครงการ ดาราศาสตร์โอลิมปิค สอวน. ม.วลัยลักษณ์
 • ......................................11 - 19 กันยายน ๒๕๕๗ IESO 2014 USA (2015 Russia, 2016 Japan)
 • ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ (วันอาทิตย์) สอบ ประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์: (TEDET) 12.30 - 16.30 น. คณิต - วิทย์ ผลสอบ คณิต 332 จาก 20,520 คน, วิทย์ 133 จาก 20,361 คน
 • ...................................... 4-5 ตุลาคม 2557 ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 9 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
 • ๑๐ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เข้าค่ายอบรมดาราศาสตร์โอลิมปิค ค่าย 1/2557
 • ...................................... ๑๒ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ IAO 2014 (ม.ต้น)
 • ...................................... ๑๖ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เข้าค่ายอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิค ค่าย ๑/๒๕๕๗
 • ...................................... 1-2 พฤศจิกายน2557 พระพุทธศาสนา ครั้งที่ 11 โรงเรียนเทพศิรินทร์
 • ...................................... ๙ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ASMOPS 2014 (คณิต/วิทย์ - ประถม) อินโดนีเซีย
 • ......................................๑๐ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ @ กระบี่
 • ......................................พฤศจิกายน ๒๕๕๗ IMSO 2014 (คณิต/วิทย์ - ประถม) อินโดนีเซีย
 • ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ วันอาทิตย์ 09.00 - 12.00 น. สอบ คณิตศาสตร์ ของ สมาคมคณิตศาสตร์ ฯ [ ใบสมัคร]
 • ......................................๒๖ - ๓๐ พฤศจิกายน WMTC 2014 : Beijing, China
 • ...................................... 29-30 พฤศจิกายน 2557 ประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 7 โรงเรียนสตรีวิทยา
 • ......................................๒ - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ IYMC อินเดีย
 • ......................................3 – 12 ธันวาคม ๒๕๕๗ The 11th IJSO Netherlands
 • ......................................ธันวาคม AITMO
 • ......................................13 ธันวาคม 2557 สอบรอบแรกโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบคณิตศาสตร์ โรงเรียนสิรินธร ได้ลำดับที่ ๓๐๘
 • ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ วันเสาร์ สอบผ่าน วิทยาศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศ (IJSO) รอบแรก [ประกาศผลศุกร์ ๒๐ ก.พ.๕๘]
 • ...................................... ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ วันเสาร์ สอบ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 9 (IESO) รอบแรก [ประกาศผลศุกร์ ๒๐ ก.พ.๕๘]
 • ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ วันอาทิตย์ สอบผ่านได้รับรางวัล เหรียญเงิน | แข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 • ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ วันเสาร์ สอบรอบแรก โรงเรียนกำเนิดวิทย์ [ประกาศผล อังคาร ๓๑ มี.ค.๕๘]
 • ......................................14 - 15 กุมภาพันธ์ 2558 สอบรอบสองโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • ๑๐ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ อบรม ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ม.วลัยลักษณ์ 2/2557 [เดิม ๖ – ๒๔ มีนาคม]
 • ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ วันเสาร์ สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบระดับประเทศ :
  ...................................... ไม่สามารถเดินทางกลับมาหาดใหญ่เพื่อสอบรอบ ๒ ได้เนื่องจากต้องเข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิค ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ วันอาทิตย์ สอบ IJSO รอบ ๒ [ประกาศผลพฤหัส ๒ เม.ย.๕๘]
  ...................................... ไม่สามารถเดินทางไป กรุงเทพฯ เพื่อสอบรอบ ๒ ได้เนื่องจากต้องเข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิค ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ...................................... ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ วันอาทิตย์ สอบ IESO รอบ ๒ [ประกาศผลพฤหัส ๒ เม.ย.๕๘]
 • ......................................15 - 16 มีนาคม 2558 มอบตัวโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • ๓๑ มีนาคม ผ่านการสอบรอบแรก โรงเรียนกำเนิดวิทย์
 • ๑๖ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ม.วลัยลักษณ์ 3/2557
 • ...................................... ๑๗ เมษายน - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ อบรมเข้ม IJSO
 • ...................................... ๑๗ เมษายน - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ อบรมเข้ม IESO
 • ๒๐ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ผ่านการคัดเลือกให้ เข้าร่วมการแข่งขัน ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 12 มอ.ปัตตานี ( ม.ราชภัฎสงขลา จ.สงขลา)
 • ...................................... ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ วันเสาร์ สอบคัดเลือกผู้แทน IJSO [ประกาศผลศุกร์ ๒๙ พ.ค. ]
 • ...................................... ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ วันเสาร์ สอบคัดเลือกผู้แทน IESO [ประกาศผลศุกร์ ๒๙ พ.ค. ]
 • ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สอบรอบสอง โรงเรียนกำเนิดวิทย์
  กิจกรรมทางวิชาการ(Academic Tournament) ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ม.๑) :
 • ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียน ไปแข่ง Asia International Mathematical Olympiad Contest 2013 (AIMO 2013) : (สอบ Qualify)
 • ...................................... ๑๕ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สอบกลางภาค
 • ...................................... ๒๐ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ หยุดพักผ่อน
 • ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เหรียญทองแดง Asia International Mathematical Olympiad Contest 2013 (AIMO 2013) ที่ NTU
 • สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สอบ คณิตศาสตร์ สอวน.
 • ...................................... 3-4 สิงหาคม 2556 ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ไม่ได้สมัคร)
 • ...................................... 10 สิงหาคม 2556 วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (ไม่ได้สมัคร)
 • 17 สิงหาคม 2556 สอบ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ Center One Education
 • ...................................... ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ สอบ ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑ (ไม่ได้สมัคร)
 • ...................................... 17-18 สิงหาคม 2556 คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม (ไม่ได้สมัคร)
 • ...................................... 22 สิงหาคม พ.ศ.2556 สอบแข่งขัน TUGMOs & TUGSELA (ไม่ได้สมัคร)
 • ...................................... ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ประกาศผล คณิตศาสตร์ สอวน.
 • ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโครงการ ดาราศาสตร์โอลิมปิค
 • ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ สอบ Top Test คณิต - อังกฤษ
 • ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ สอบ ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME)
 • ...................................... ๗ - ๘ กันยายน ๒๕๕๖ สอบ คณิต วิทย์ อังกฤษ บัณฑิตแนะแนว (ที่โรงเรียนไม่จัดสอบ)
 • ...................................... ๑๐ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ การแข่งขันคิดเลขเร็วออนไลน์ระดับประเทศ (ที่โรงเรียนไม่จัดสอบ)
 • ...................................... 14 กันยายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการดาราศาสตร์โอลิมปิก
 • ...................................... 16 กันยายน 2556 ยืนยันการเข้าอบรมโครงการดาราศาสตร์โอลิมปิก
 • ...................................... ๒๓ - ๒๖ กันยายน สอบปลายภาค
 • ...................................... ๒๘ - ๒๙ กันยายน ค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ณ ภาควิชาฟิสิกส์ มจธ
 • ...................................... ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ สอบ Qualify เพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขัน WMTC ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ๑๐ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เข้าค่ายอบรมดาราศาสตร์โอลิมปิค ค่าย 1/2556
 • ...................................... ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ สอบ แข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔ (RIPN) (ไม่ได้สมัคร)
 • ...................................... ๗ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เข้าค่าย คณิตศาสตร์ สอวน.
 • ...................................... ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ การแข่งขันคิดเลขเร็วออนไลน์ระดับประเทศ (ที่โรงเรียนไม่จัดสอบ)
 • ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม ดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่าย 2/2556 (ดาราศาสตร์ม.ต้น)
 • ...................................... ๒๘ ตุลาคม เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖
 • ...................................... ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประกาศผลสอบ RIPN
 • ...................................... ๑ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ไปกรุงเทพฯ (เรียน คณิต สอวน @ A Level สยามกิตติ์)
 • ...................................... ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สอบการแข่งขัน ภาษาอังกฤษชิงแชมป์ภาคใต้ (โรงเรียนไม่ได้ส่งนักเรียนไปแข่ง)
 • ...................................... ๒๓ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ การแข่งขันคิดเลขเร็วออนไลน์ระดับประเทศ
 • ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สอบ คณิตศาสตร์ ของ สมาคมคณิตศาสตร์ ฯ
 • ...................................... 23 - 24 พฤศจิกายน 2556 ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
 • ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สอบผ่าน ธรรมศึกษาชั้นโท
 • 14 - 15 ธันวาคม ๒๕๕๖ สอบคณิตศาสตร์ โรงเรียนสิรินธร
 • ...................................... 14 - 15 ธันวาคม 2556 พระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ (ไม่ได้สมัคร)
 • ...................................... ๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ สอบ คณิตศาสตร์ YMC ครั้งที่ 1 (ไม่ได้สมัคร)
 • ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ สอบ วิทยาศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศ (IJSO) รอบแรก
 • ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ ได้ เหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ จากการสอบ แข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 • ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สอบ คณิตศาสตร์ประเทศไทย (TMC) รอบแรก (เลื่อนจากเดิมสอบวันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์)
 • ...................................... ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ประกาศผลสอบ วิทยาศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศ (IJSO) รอบแรก
 • ๗ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ อบรมค่าย 2/2556 โครงการดาราศาสตร์โอลิมปิก
 • ...................................... ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบระดับประเทศ : (สละสิทธิ์)
 • ...................................... ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ สอบสัมภาษณ์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (JSTP) : (สละสิทธิ์)
 • ...................................... ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ สอบ วิทยาศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศ (IJSO) รอบสอง
 • ...................................... ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ประกาศผลสอบ วิทยาศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศ (IJSO) รอบสอง
 • ...................................... ๑๗ เมษา - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ อบรมเข้มวิทยาศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศ (IJSO)
 • ...................................... ๒๔ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ การแข่งขัน ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด
 • ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สอบ คณิตศาสตร์ประเทศไทย (TMC) รอบสอง ณ ศูนย์ประชุม มธ รังสิต
  การสอบแข่งขันทางวิชาการ(Academic Tournament) ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ป.๖) ของน้องโอ๊ฆ :
 • ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้รับรางวัลชมเชยคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
  ...................................... [ทำคะแนนอยู่ในกลุ่ม ๓๔ คนแรก ของผู้สมัคร ๑,๐๙๓ คน ที่เป็นตัวแทนของ ๕๙๘ โรงเรียน จาก ๖๗ จังหวัดทั่วประเทศ]
 • ๑ กันยายน ๒๕๕๕ สอบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ระดับประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕
 • ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ ได้ที่ ๓ ของจังหวัดสงขลา ที่ ๓ ภาคใต้ ที่ ๑๒ ของประเทศ : Pre-Gifted & EP (คณิต วิทย์ อังกฤษ) บัณฑิตแนะแนว
 • ...................................... ๒๐, ๒๑, ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ สอบปลายภาคศรีสว่างวงศ์
 • ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เหรียญทองแดง แข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓
 • ...................................... ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ รับผลสอบศรีสว่างวงศ์ เวลา ๐๙.๐๐ น.
 • ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการช้างเผือกSMAโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
 • ...................................... ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ประกาศที่นั่งสอบ เข้าโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
 • ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สอบผ่าน คณิตศาสตร์ สสวท รอบแรก
 • ...................................... ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สอบ วิทยาศาสตร์ สสวท รอบแรก
 • ...................................... ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ประกาศผลสอบ TME [เลื่อนเป็นวันที่ ๓๐]
 • ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
 • ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สอบ คณิตศาสตร์ ของ สมาคมคณิตศาสตร์ ฯ
 • พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๕ สอบผ่าน ธรรมศึกษาชั้นโท
 • ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้ที่ ๑ ในการแข่งขันภาษาอังกฤษชิงแชมป์ภาคใต้
 • ...................................... ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ประกาศผลสอบโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
 • ...................................... ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ สอบคณิตศาสตร์โรงเรียนสิรินธร (ไม่ได้สมัคร)
 • ...................................... ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ประกาศผลสอบ สสวท รอบแรก
 • ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรก Privilege เพชรยอดมงกุฏ ไม่ต้องสอบรอบแรก
 • ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ในการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
 • ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ เหรียญทองแดง คณิตศาสตร์ สสวท
 • ...................................... ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ สอบ วิทยาศาสตร์ สสวท รอบที่ ๒
 • ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ สอบ วิทยาศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศ (IJSO) รอบแรก
 • ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผ่านรอบแรก คณิตศาสตร์ประเทศไทย (TMC)
 • ...................................... ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แข่งขันทักษะวิชาการของสมาคมการศึกษาเอกชน ณ โรงเรียนศรีนคร
 • ...................................... ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ประกาศผลสอบ วิทยาศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศ รอบแรก
 • กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สอบ O – NET (Ordinary National Educational Test) วิชาภาษาอังกฤษได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม (ประกาศผล ๑๔ มี.ค.)
 • ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เหรียญทองแดง จากสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบระดับประเทศ
 • ...................................... ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ สอบ วิทยาศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศ รอบสอง
 • ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ รับเหรียญรางวัล สสวท ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
 • ...................................... ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ประกาศผลสอบ วิทยาศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศ รอบสอง
 • ...................................... ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ประกาศผลสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบระดับประเทศ
 • ๑๗ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ เข้าค่าย คณิตศาสตร์ สสวท บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
 • ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เหรียญทองแดง คณิตศาสตร์ประเทศไทย (TMC)

  การสอบแข่งขันทางวิชาการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ป.๕) ของน้องโอ๊ฆ :
 • ๑๐ กันยายน ๒๕๕๔ สอบ Pre-Gifted & EP (คณิต วิทย์ อังกฤษ) บัณฑิตแนะแนว
 • ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ สอบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ระดับประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔
  ...................................... [ ที่ ๕ ของจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔ ของภาคใต้ ที่ ๑๒๓ ของประเทศ ในระดับชั้น ป.๕]
 • ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ได้ลำดับที่ 55 ในการสอบ ภาษาอังกฤษชิงแชมป์ภาคใต้
 • ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ได้ ๔๕ คะแนน (ค่าเฉลี่ย ๒๘ คะแนน สูงสุด ๙๒ คะแนน) ในการสอบ คณิตศาสตร์ ของ สมาคมคณิตศาสตร์ ฯ
 • ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ สอบผ่าน ธรรมศึกษาชั้นตรี ของ แม่กองธรรมสนามหลวง ตรวจผลสอบ
 • ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้ลำดับที่ ๒๑ ในการ ทดสอบความรู้ : โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
 • ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ สอบ คณิตศาสตร์ Top Test Center (ไม่ได้สมัครสอบ)
 • ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ ได้ที่ ๗ ของจังหวัดสงขลา ที่ ๕๓ ภาคใต้ ที่ ๒๐๖ ของประเทศ : โครงการทดสอบความรู้ วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒๔
 • ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ แข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
 • ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ สอบ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ สสวท เดิมสอบวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
 • ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ ได้ เหรียญทองแดง ในการสอบ วิทยาศาสตร์นานาชาติ รอบระดับประเทศ และ เหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 • ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้ ๕๕ คะแนน ในการสอบ ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ เดิมสอบวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
 • ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สอบ คณิตศาสตร์ประเทศไทย (ไม่ได้สมัครสอบ)
 • ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้ลำดับที่ ๔๑ ในการทดสอบความสามารถ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
  การสอบแข่งขันทางวิชาการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ป.๔) ของน้องโอ๊ฆ :
 • ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓ ได้ที่ ๖ ของจังหวัดสงขลา ที่ ๑๒ ภาคใต้ ที่ ๕๘ ของประเทศ : Pre-Gifted & EP (คณิต วิทย์ อังกฤษ) บัณฑิตแนะแนว
 • ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ ได้รับ รางวัลชมเชย จาก โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2553
  ............................ [ ที่ ๑ ของจังหวัดสงขลา ที่ ๓ ของภาคใต้ ที่ ๗๙ ของประเทศ ในระดับชั้น ป.๔]
 • ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ของ แม่กองธรรมสนามหลวง
 • ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ คณิตศาสตร์ สสวท
 • ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ วิทยาศาสตร์ สสวท
 • ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สอบ คณิตศาสตร์ ได้ ๔๔ คะแนน (ค่าเฉลี่ย ๓๑ คะแนน สูงสุด ๑๐๐ คะแนน) ของ สมาคมคณิตศาสตร์
 • ๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ได้ที่ ๔๑ (รวม ป.๔-ป.๖) : ภาษาอังกฤษชิงแชมป์ภาคใต้ [ที่ ๑ ของ จังหวัดสงขลา ที่ ๓ ของภาคใต้(เฉพาะ ป.๔)]
 • ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ ได้ เหรียญเงิน ในการสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ
 • ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ คณิตศาสตร์ (ครั้งที่ ๑๗) Top Test Center [ที่ ๗ ของจังหวัดสงขลา ที่ ๑๙ ของภาคใต้ ที่ ๑๔๕ ของประเทศ]
  การสอบแข่งขันทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2552 (ป.๓) ของน้องโอ๊ฆ :
 • 30 มกราคม 2553 เหรียญทองแดง คณิตศาสตร์ , สสวท
 • 9 กุมภาพันธ์ 2553 เหรียญทอง คณิตศาสตร์ ของ สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
 • 7-9 มกราคม 2553 เหรียญทอง , คณิตศาสตร์ , จากงาน "งานมหกรรมเมืองแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 6"
 • วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2553 ได้ที่ 3 ของจังหวัดสงขลา ที่ 27 ภาคใต้ ที่ 269 ของประเทศ : โครงการทดสอบความรู้ คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 22
 • วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2553 ได้ที่ 1 ของจังหวัดสงขลา ที่ 7 ภาคใต้ ที่ 31 ของประเทศ : โครงการทดสอบความรู้ วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 22
 • วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 ได้ที่ 8 ในการ สอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 16
 • วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ สอบ ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ | ได้ ๗๙ คะแนน | ๘๒ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | ๘๗ รางวัลชมเชย | ๙๓ เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ | สูงสุด ๙๗ คะแนน | เฉลี่ย ๖๒.๒๕ คะแนน | ต่ำสุด ๑๕ คะแนน | SD ๒๐.๓๑ | จากผู้เข้าสอบ ๕๓๐ คน
 • วันที่ 7 พฤศจิกายน 2552 ได้รับคัดเลือกเข้า โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ (สอบผ่านรอบที่ 1) ของ สสวท. ทั้ง วิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์
 • สิงหาคม ๒๕๕๒ สอบ คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
 • วันที่ 13 กันยายน 2552 สอบ PRE-TEST ได้ ลำดับที่ 3 ของภาคใต้ วิชา วิทยาศาสตร์ ป.3
  การสอบแข่งขันทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2551 (ป.๒) ของน้องโอ๊ฆ :
 • วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2552 ได้ที่ 1 ของจังหวัดสงขลา ที่ 16 ภาคใต้ ที่ 166 ของประเทศ : โครงการทดสอบความรู้ คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21
 • วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2552 ได้ที่ 34 ของจังหวัดสงขลา ที่ 199 ภาคใต้ ที่ 799 ของประเทศ : โครงการทดสอบความรู้ วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 21
 • วันที่ 29 พฤศจิกายน ได้ที่ 9 ในการ สอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 15
 • วันที่ 8 พฤศจิกายน ได้รับคัดเลือกเข้า โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ (สอบผ่านรอบที่ 1) ของ สสวท. วิชาคณิตศาสตร์
 • วันที่ 16 สิงหาคม ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ | ได้ ๑๙ คะแนน | ๑๘ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | ๒๐ รางวัลชมเชย | ๒๕ เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ | สูงสุด ๓๓ คะแนน | เฉลี่ย ๑๓.๕๑ คะแนน | ต่ำสุด ๐ คะแนน | SD ๔.๙๕ | จากผู้เข้าสอบ ๘๔๖ คน
  กำหนดการสอบประจำปี :
 • เมษายน | มอบตัว เตรียมอุดมฯ
 • พฤษภาคม | สอบ TMC รอบ 2 | สมัครราชภัฏพระนคร
 • มิถุนายน | สมัคร AIMO | สมัคร คณิตศาสตร์ สอวน. | สมัครดาราศาสตร์โอลิมปิค | สมัคร TME | สมัครเพชรยอดมงกุฏ คณิตศาสตร์ | สมัครราชภัฏพระนคร | สมัคร Pre-Gifted & EP | สมัครภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ | สมัครวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
 • กรกฎาคม | สมัครเพชรยอดมงกุฏ วิทยาศาสตร์ | สมัคร TME | สอบดาราศาสตร์โอลิมปิค | สอบ AIMO
 • สิงหาคม | สมัคร กสพท | สมัครสมาคมคณิตศาสตร์ฯ | สมัครเพชรยอดมงกุฏ อังกฤษ | สอบเพชรยอดมงกุฏ คณิต | สอบ คณิตศาสตร์ สอวน. | สมัครคณิตศาสตร์โรงเรียนสิรินธร | สอบ TME |
 • กันยายน | สอบ TME | สมัคร สสวท | สมัครสมาคมคณิตศาสตร์ฯ | สมัคร มอว | สอบเพชรยอดมงกุฏ วิทย์ | สมัครคณิตศาสตร์โรงเรียนสิรินธร | สมัครคณิตศาสตร์ประเทศไทย | สมัครประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
 • ตุลาคม | สอบราชภัฏพระนคร | สมัครคณิตศาสตร์โรงเรียนสิรินธร | สมัครคณิตศาสตร์ประเทศไทย |
 • พฤศจิกายน | สอบ สสวท | สอบ มอ.ว. | สอบสมาคมคณิตศาสตร์ฯ | สอบเพชรยอดมงกุฏอังกฤษ | แข่งทักษะภาษาอังกฤษ | สอบธรรมศึกษา | สมัครเสริมปัญญา | สมัครคณิตศาสตร์โรงเรียนสิรินธร | สมัครคณิตศาสตร์ประเทศไทย |
 • ธันวาคม | สมัคร pre-ญว. | สมัครวิทยาศาสตร์โอลิมปิค | สมัคร สพฐ | ประกาศผลสอบ สสวท. | สอบคณิตศาสตร์โรงเรียนสิรินธร | สมัครคณิตศาสตร์ประเทศไทย |
 • มกราคม | สอบ สพฐ รอบแรก | สอบ สสวท รอบ 2 | สอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิค | สอบเสริมปัญญา คณิต - วิทย์ | สมัครคณิตศาสตร์นานาชาติ
 • กุมภาพันธ์ | ซื้อเอกสาร เตรียมอุดมฯ | สมัคร เตรียมอุดมฯ | สอบคณิตศาสตร์ประเทศไทย | สอบ pre-ญว.
 • มีนาคม | ยื่นเอกสารที่เตรียมอุดมฯ | สอบ สพฐ รอบสอง | สอบ วิทยาศาสตร์โอลิมปิครอบสอง


  การสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ :
  โปรแกรมทัวร์ :

  ของขวัญวันเกิด 4 ขวบ :
  Big Loader คลิก

  ของขวัญวันเกิด 5 ขวบ :
  Thomas & Friends คลิก

  ของขวัญวันเกิด 6 ขวบ :
  คลิก คลิก คลิก คลิก
  คลิก คลิก คลิก

  ของขวัญวันเกิด 7 ขวบ :
  คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก

  ของขวัญวันเกิด 8 ขวบ : และของขวัญวันวาเลนไทน์ 2009 (หนังสือภาษาอังกฤษ 2 เล่ม)
  คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก

  ของขวัญวันเกิด 9 ขวบ :
  คณิตศาสตร์ คลิก ฟิสิกส์ คลิก ชีววิทยา คลิก นิเวศวิทยา คลิก วาริชศาสตร์ คลิก

  ของขวัญวันเกิด 10 ขวบ :
  ยุคโบราณ คลิก ยุคกลาง คลิก ยุคใหม่ ตอนต้น คลิก Anatomy คลิก

  ของขวัญวันเกิด 11 ขวบ :
  คลิก

  ของขวัญวันเกิด 12 ขวบ :
  คลิก คลิก คลิก

  ของขวัญวันเกิด 13 ขวบ :
  คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก

  ของขวัญวันเกิด 14 ขวบ :
  (coming soon)

  Launched : Jul 23, 2006
  Host at http://geocities.ws/ since June 21, 2012
  Latest update : Nov 26, 2013 Apr 7, 2013 | Apr 6,2013
  บริษัท พีรพัฒน์ เคมี อุตสาหกรรม จำกัด Laemthong Hotel Hadyai 7.0043024,100.4695898
  Search Now:
  In Association with Amazon.com
   Use OpenOffice.org

  Host at http://geocities.ws/ since June 21, 2012

  May 16, 2015 Jan 30, 2015 | Jan 24, 2015 | Jan 21, 2015 | Nov 11, 2014 | Nov 10, 2014 | Aug 13, 2014 | Aug 11, 2014 | July 19, 2014 | May 25, 2014 | Mar 29, 2014 | Mar 11, 2014 | Mar 6, 2014 | Feb 24, 2014 | Feb 16, 2014 | Feb 5, 2014 | Dec 28, 2013 | Dec 8, 2013 | Dec 4, 2013 | Dec 3, 2013 | Nov 29, 2013 | Nov 27, 2013 | Nov 9, 2013 | Oct 27, 2013 | Oct 1, 2013 | Sep 25, 2013 | Sep 18, 2013 | Sep 16, 2013 | Sep 7, 2013 | Sep 6, 2013 | Aug 25, 2013 | Aug 23, 2013 | Aug 19, 2013 | Jul 28, 2013 | Jul 6, 2013 | June 30, 2013 | June 29, 2013 | June 28, 2013 | June 27, 2013 | June 26, 2013 | June 24, 2013 | June 22, 2013 | May 25, 2013 | Apr 6, 2013 | Mar 30, 2013 | Mar 10, 2013 | Mar 9, 2013 | Feb 25, 2013 | Feb 3, 2013 | Dec 29, 2012 | Dec 22, 2012 | Dec 20, 2012 | Dec 16, 2012 | Dec 2, 2012 | Nov 19, 2012 | Nov 13, 2012 | Nov 10, 2012 | Sep 9, 2012 | Sep 8, 2012 | Sep 2, 2012 | Aug 25, 2012 | July 7, 2012 | June 24, 2102 | June 21, 2012 | Feb 24, 2012 |Dec 16, 2011 | Nov 20, 2011 |Nov 15, 2011 | Sep 29, 2011 | Sep 25, 2011 |April 15, 2011