ด.ช.ปรมตถ์ บุณยะเวศ (น้องโอ๊ฆ) : Paramott Bunnjaweht

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ม.๕) :
 • Jul 27 แข่งทักษะ คณิตศาสตร์ (เหรียญทอง)
 • Aug 17 รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ตอบปัญหาวันวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์)
 • Aug 18 รองชนะเลิศ อันดับสอง ตอบปัญหาวันวิทยาศาสตร์ (นิติวิทยาศาสตร์)
 • Aug 19 รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ตอบปัญหาวันวิทยาศาสตร์ ณ ม.ทักษิณ (คณิตศาสตร์)
 • Aug 27 สอบ สอวน. ดาราศาสตร์ (เช้า) ฟิสิกส์ (บ่าย)
 • Oct x - xx Olympiad Camp 1/2017
  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ม.๔) :
 • October 6 - 18 Astronomy Olympiad Camp 1/2016 | เข้าค่ายอบรมดาราศาสตร์โอลิมปิค ค่าย 1/2559
 • Dec 17 - Jan 14, 2017 Geography Olympiad Camp | (เข้าค่าย)อบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิก
 • 2017
 • Jan 15 Geography Olympiad Qualifying | ผ่านการคัดเลือกผู้แทน ภูมิศาสตร์โอลิมปิก รอบแรก ( ประกาศผลสอบ)
 • Jan 15 Geography Olympiad Qualifying | สอบผ่านการคัดเลือกผู้แทน ภูมิศาสตร์โอลิมปิก iGeo 2017 รอบแรก ( ประกาศผลสอบ)
 • Jan 21 11thInternational Earth Science Olympiad Qualifying | ผ่านการคัดเลือก ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 (11th IESO)
 • Jan 21 ผ่านการคัดเลือก ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 (11th IESO) (รอบแรก)
 • Feb 4 Geography Olympiad Qualifying | สอบผ่านการคัดเลือกผู้แทน ภูมิศาสตร์โอลิมปิก iGeo 2017 รอบสอง ( ประกาศผลสอบ)
 • March 13 - 26 Astronomy Olympiad Camp 2/2016 | เข้าค่ายอบรมดาราศาสตร์โอลิมปิค ค่าย 2/2559
 • April 17 - 29 Astronomy Olympiad Camp 3/2016 | เข้าค่ายอบรมดาราศาสตร์โอลิมปิค ค่าย 3/2559
 • Apr 24 - 29, 2017 Join the 14th Thailand Astronomy Olympiad Competition (High school Level) | เหรียญเงิน และ รางวัลคะแนนสูงสุดศูนย์ภูมิภาค | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14
  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ม.๓) :
 • 2015
 • August 27 เข้าร่วม แข่งขันโครงการทดสอบองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (TUGSELA) ครั้งที่ 12
 • October 8 - 20 Astronomy Olympiad Camp 1/2015 | เข้าค่ายอบรมดาราศาสตร์โอลิมปิค ค่าย 1/2558
 • December 20 Bronze Medalist (Science) Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET) | เหรียญทองแดง (วิชาวิทยาศาสตร์) โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • 2016
 • Jan 23 ผ่านการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 10 (10th IESO) (รอบแรก)
 • Mar 18 - 31 Astronomy Olympiad Camp 2/2015 | เข้าค่ายอบรมดาราศาสตร์โอลิมปิค ค่าย 2/2558
 • April 27 - May 4 Astronomy Olympiad Camp 3/2015 | เข้าค่ายอบรมดาราศาสตร์โอลิมปิค ค่าย 3/2558
 • May 5 - 10, 2016 Join the 13th Thailand Astronomy Olympiad Competition (High school Level) | เข้าร่วมการแข่งขัน ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13
  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ม.๒) :
 • ๓๐ กรกฎาคม (วันพุธ ) เหรียญทองแดง ASMO Math 2014 | www.masmoeducation.com
 • ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ (วันศุกร์) เหรียญเงิน ASMO Science 2014
 • ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ (วันอาทิตย์ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.) สอวน. ม.อ. (ประกาศผล ๒๒ สิงหา/ยืนยัน ภายใน ๒๙ สิงหา) | รายชื่อ | ประกาศ
 • ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ (วันเสาร์ ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.) ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโครงการ ดาราศาสตร์โอลิมปิค สอวน. ม.วลัยลักษณ์
 • ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ (วันอาทิตย์) สอบ ประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์: (TEDET) 12.30 - 16.30 น. คณิต - วิทย์ ผลสอบ คณิต 332 จาก 20,520 คน, วิทย์ 133 จาก 20,361 คน
 • ๑๐ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เข้าค่ายอบรมดาราศาสตร์โอลิมปิค ค่าย 1/2557
 • ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ วันอาทิตย์ 09.00 - 12.00 น. สอบ คณิตศาสตร์ ของ สมาคมคณิตศาสตร์ ฯ [ ใบสมัคร]
 • ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบคณิตศาสตร์ โรงเรียนสิรินธร ได้ลำดับที่ ๓๐๘
 • ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ วันเสาร์ สอบผ่าน วิทยาศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศ (IJSO) รอบแรก [ประกาศผลศุกร์ ๒๐ ก.พ.๕๘]
 • ...................................... ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ วันเสาร์ สอบ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 9 (IESO) รอบแรก [ประกาศผลศุกร์ ๒๐ ก.พ.๕๘]
 • ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ วันอาทิตย์ สอบผ่านได้รับรางวัล เหรียญเงิน | แข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 • ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ วันเสาร์ สอบรอบแรก โรงเรียนกำเนิดวิทย์ [ประกาศผล อังคาร ๓๑ มี.ค.๕๘]
 • ๑๐ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ อบรม ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ม.วลัยลักษณ์ 2/2557 [เดิม ๖ – ๒๔ มีนาคม]
 • ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ วันเสาร์ สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบระดับประเทศ :
  ...................................... ไม่สามารถเดินทางกลับมาหาดใหญ่เพื่อสอบรอบ ๒ ได้เนื่องจากต้องเข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิค ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ วันอาทิตย์ สอบ IJSO รอบ ๒ [ประกาศผลพฤหัส ๒ เม.ย.๕๘]
  ...................................... ไม่สามารถเดินทางไป กรุงเทพฯ เพื่อสอบรอบ ๒ ได้เนื่องจากต้องเข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิค ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ๓๑ มีนาคม ผ่านการสอบรอบแรก โรงเรียนกำเนิดวิทย์
 • ๑๖ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ม.วลัยลักษณ์ 3/2557
 • ๒๐ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ผ่านการคัดเลือกให้ เข้าร่วมการแข่งขัน ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 12 มอ.ปัตตานี ( ม.ราชภัฎสงขลา จ.สงขลา)
 • ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สอบรอบสอง โรงเรียนกำเนิดวิทย์
  กิจกรรมทางวิชาการ(Academic Tournament) ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ม.๑) :
 • ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียน ไปแข่ง Asia International Mathematical Olympiad Contest 2013 (AIMO 2013) : (สอบ Qualify)
 • ...................................... ๑๕ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สอบกลางภาค
 • ...................................... ๒๐ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ หยุดพักผ่อน
 • ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เหรียญทองแดง Asia International Mathematical Olympiad Contest 2013 (AIMO 2013) ที่ NTU
 • สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สอบ คณิตศาสตร์ สอวน.
 • 17 สิงหาคม 2556 สอบ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ Center One Education
 • ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโครงการ ดาราศาสตร์โอลิมปิค
 • ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ สอบ Top Test คณิต - อังกฤษ
 • ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ สอบ ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME)
 • ...................................... 14 กันยายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการดาราศาสตร์โอลิมปิก
 • ...................................... 16 กันยายน 2556 ยืนยันการเข้าอบรมโครงการดาราศาสตร์โอลิมปิก
 • ...................................... ๒๓ - ๒๖ กันยายน สอบปลายภาค
 • ...................................... ๒๘ - ๒๙ กันยายน ค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ณ ภาควิชาฟิสิกส์ มจธ
 • ๑๐ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เข้าค่ายอบรมดาราศาสตร์โอลิมปิค ค่าย 1/2556
 • ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม ดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่าย 2/2556 (ดาราศาสตร์ม.ต้น)
 • ...................................... ๒๘ ตุลาคม เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖
 • ...................................... ๑ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ไปกรุงเทพฯ (เรียน คณิต สอวน @ A Level สยามกิตติ์)
 • ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สอบ คณิตศาสตร์ ของ สมาคมคณิตศาสตร์ ฯ
 • ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สอบผ่าน ธรรมศึกษาชั้นโท
 • 14 - 15 ธันวาคม ๒๕๕๖ สอบคณิตศาสตร์ โรงเรียนสิรินธร
 • ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ สอบ วิทยาศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศ (IJSO) รอบแรก
 • ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ ได้ เหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ จากการสอบ แข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 • ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สอบ คณิตศาสตร์ประเทศไทย (TMC) รอบแรก (เลื่อนจากเดิมสอบวันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์)
 • ๗ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ อบรมค่าย 2/2556 โครงการดาราศาสตร์โอลิมปิก
 • ...................................... ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบระดับประเทศ : (สละสิทธิ์)
 • ...................................... ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ สอบสัมภาษณ์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (JSTP) : (สละสิทธิ์)
 • ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สอบ คณิตศาสตร์ประเทศไทย (TMC) รอบสอง ณ ศูนย์ประชุม มธ รังสิต
  การสอบแข่งขันทางวิชาการ(Academic Tournament) ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ป.๖) ของน้องโอ๊ฆ :
 • ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้รับรางวัลชมเชยคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
  ......................................[ทำคะแนนอยู่ในกลุ่ม ๓๔ คนแรก ของผู้สมัคร ๑,๐๙๓ คน ที่เป็นตัวแทนของ ๕๙๘ โรงเรียน จาก ๖๗ จังหวัดทั่วประเทศ]
 • ๑ กันยายน ๒๕๕๕ สอบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ระดับประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕
 • ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ ได้ที่ ๓ ของจังหวัดสงขลา ที่ ๓ ภาคใต้ ที่ ๑๒ ของประเทศ : Pre-Gifted & EP (คณิต วิทย์ อังกฤษ) บัณฑิตแนะแนว
 • ...................................... ๒๐, ๒๑, ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ สอบปลายภาคศรีสว่างวงศ์
 • ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เหรียญทองแดง แข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓
 • ...................................... ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ รับผลสอบศรีสว่างวงศ์ เวลา ๐๙.๐๐ น.
 • ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการช้างเผือกSMAโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
 • ...................................... ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ประกาศที่นั่งสอบ เข้าโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
 • ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สอบผ่าน คณิตศาสตร์ สสวท รอบแรก
 • ...................................... ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สอบ วิทยาศาสตร์ สสวท รอบแรก
 • ...................................... ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ประกาศผลสอบ TME [เลื่อนเป็นวันที่ ๓๐]
 • ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
 • ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สอบ คณิตศาสตร์ ของ สมาคมคณิตศาสตร์ ฯ
 • พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๕ สอบผ่าน ธรรมศึกษาชั้นโท
 • ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้ที่ ๑ ในการแข่งขันภาษาอังกฤษชิงแชมป์ภาคใต้
 • ...................................... ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ประกาศผลสอบโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
 • ...................................... ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ สอบคณิตศาสตร์โรงเรียนสิรินธร (ไม่ได้สมัคร)
 • ...................................... ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ประกาศผลสอบ สสวท รอบแรก
 • ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรก Privilege เพชรยอดมงกุฏ ไม่ต้องสอบรอบแรก
 • ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ในการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
 • ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ เหรียญทองแดง คณิตศาสตร์ สสวท
 • ...................................... ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ สอบ วิทยาศาสตร์ สสวท รอบที่ ๒
 • ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ สอบ วิทยาศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศ (IJSO) รอบแรก
 • ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผ่านรอบแรก คณิตศาสตร์ประเทศไทย (TMC)
 • ...................................... ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แข่งขันทักษะวิชาการของสมาคมการศึกษาเอกชน ณ โรงเรียนศรีนคร
 • ...................................... ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ประกาศผลสอบ วิทยาศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศ รอบแรก
 • กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สอบ O – NET (Ordinary National Educational Test) วิชาภาษาอังกฤษได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม (ประกาศผล ๑๔ มี.ค.)
 • ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เหรียญทองแดง จากสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบระดับประเทศ
 • ...................................... ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ สอบ วิทยาศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศ รอบสอง
 • ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ รับเหรียญรางวัล สสวท ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
 • ...................................... ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ประกาศผลสอบ วิทยาศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศ รอบสอง
 • ...................................... ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ประกาศผลสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบระดับประเทศ
 • ๑๗ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ เข้าค่าย คณิตศาสตร์ สสวท บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
 • ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เหรียญทองแดง คณิตศาสตร์ประเทศไทย (TMC)

  การสอบแข่งขันทางวิชาการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ป.๕) ของน้องโอ๊ฆ :
 • ๑๐ กันยายน ๒๕๕๔ สอบ Pre-Gifted & EP (คณิต วิทย์ อังกฤษ) บัณฑิตแนะแนว
 • ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ สอบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ระดับประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔
  ......................................[ ที่ ๕ ของจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔ ของภาคใต้ ที่ ๑๒๓ ของประเทศ ในระดับชั้น ป.๕]
 • ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ได้ลำดับที่ 55 ในการสอบ ภาษาอังกฤษชิงแชมป์ภาคใต้
 • ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ได้ ๔๕ คะแนน (ค่าเฉลี่ย ๒๘ คะแนน สูงสุด ๙๒ คะแนน) ในการสอบ คณิตศาสตร์ ของ สมาคมคณิตศาสตร์ ฯ
 • ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ สอบผ่าน ธรรมศึกษาชั้นตรี ของ แม่กองธรรมสนามหลวง ตรวจผลสอบ
 • ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้ลำดับที่ ๒๑ ในการ ทดสอบความรู้ : โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
 • ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ สอบ คณิตศาสตร์ Top Test Center (ไม่ได้สมัครสอบ)
 • ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ ได้ที่ ๗ ของจังหวัดสงขลา ที่ ๕๓ ภาคใต้ ที่ ๒๐๖ ของประเทศ : โครงการทดสอบความรู้ วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒๔
 • ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ แข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
 • ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ สอบ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ สสวท เดิมสอบวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
 • ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ ได้ เหรียญทองแดง ในการสอบ วิทยาศาสตร์นานาชาติ รอบระดับประเทศ และ เหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 • ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้ ๕๕ คะแนน ในการสอบ ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ เดิมสอบวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
 • ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สอบ คณิตศาสตร์ประเทศไทย (ไม่ได้สมัครสอบ)
 • ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้ลำดับที่ ๔๑ ในการทดสอบความสามารถ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
  การสอบแข่งขันทางวิชาการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ป.๔) ของน้องโอ๊ฆ :
 • ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓ ได้ที่ ๖ ของจังหวัดสงขลา ที่ ๑๒ ภาคใต้ ที่ ๕๘ ของประเทศ : Pre-Gifted & EP (คณิต วิทย์ อังกฤษ) บัณฑิตแนะแนว
 • ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ ได้รับ รางวัลชมเชย จาก โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2553
  ............................ [ ที่ ๑ ของจังหวัดสงขลา ที่ ๓ ของภาคใต้ ที่ ๗๙ ของประเทศ ในระดับชั้น ป.๔]
 • ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ของ แม่กองธรรมสนามหลวง
 • ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ คณิตศาสตร์ สสวท
 • ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ วิทยาศาสตร์ สสวท
 • ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สอบ คณิตศาสตร์ ได้ ๔๔ คะแนน (ค่าเฉลี่ย ๓๑ คะแนน สูงสุด ๑๐๐ คะแนน) ของ สมาคมคณิตศาสตร์
 • ๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ได้ที่ ๔๑ (รวม ป.๔-ป.๖) : ภาษาอังกฤษชิงแชมป์ภาคใต้ [ที่ ๑ ของ จังหวัดสงขลา ที่ ๓ ของภาคใต้(เฉพาะ ป.๔)]
 • ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ ได้ เหรียญเงิน ในการสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ
 • ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ คณิตศาสตร์ (ครั้งที่ ๑๗) Top Test Center [ที่ ๗ ของจังหวัดสงขลา ที่ ๑๙ ของภาคใต้ ที่ ๑๔๕ ของประเทศ]
  การสอบแข่งขันทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2552 (ป.๓) ของน้องโอ๊ฆ :
 • 30 มกราคม 2553 เหรียญทองแดง คณิตศาสตร์ , สสวท
 • 9 กุมภาพันธ์ 2553 เหรียญทอง คณิตศาสตร์ ของ สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
 • 7-9 มกราคม 2553 เหรียญทอง , คณิตศาสตร์ , จากงาน "งานมหกรรมเมืองแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 6"
 • วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2553 ได้ที่ 3 ของจังหวัดสงขลา ที่ 27 ภาคใต้ ที่ 269 ของประเทศ : โครงการทดสอบความรู้ คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 22
 • วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2553 ได้ที่ 1 ของจังหวัดสงขลา ที่ 7 ภาคใต้ ที่ 31 ของประเทศ : โครงการทดสอบความรู้ วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 22
 • วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 ได้ที่ 8 ในการ สอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 16
 • วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ สอบ ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ | ได้ ๗๙ คะแนน | ๘๒ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | ๘๗ รางวัลชมเชย | ๙๓ เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ | สูงสุด ๙๗ คะแนน | เฉลี่ย ๖๒.๒๕ คะแนน | ต่ำสุด ๑๕ คะแนน | SD ๒๐.๓๑ | จากผู้เข้าสอบ ๕๓๐ คน
 • วันที่ 7 พฤศจิกายน 2552 ได้รับคัดเลือกเข้า โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ (สอบผ่านรอบที่ 1) ของ สสวท. ทั้ง วิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์
 • สิงหาคม ๒๕๕๒ สอบ คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
 • วันที่ 13 กันยายน 2552 สอบ PRE-TEST ได้ ลำดับที่ 3 ของภาคใต้ วิชา วิทยาศาสตร์ ป.3
  การสอบแข่งขันทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2551 (ป.๒) ของน้องโอ๊ฆ :
 • วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2552 ได้ที่ 1 ของจังหวัดสงขลา ที่ 16 ภาคใต้ ที่ 166 ของประเทศ : โครงการทดสอบความรู้ คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21
 • วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2552 ได้ที่ 34 ของจังหวัดสงขลา ที่ 199 ภาคใต้ ที่ 799 ของประเทศ : โครงการทดสอบความรู้ วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 21
 • วันที่ 29 พฤศจิกายน ได้ที่ 9 ในการ สอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 15
 • วันที่ 8 พฤศจิกายน ได้รับคัดเลือกเข้า โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ (สอบผ่านรอบที่ 1) ของ สสวท. วิชาคณิตศาสตร์
 • วันที่ 16 สิงหาคม ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ | ได้ ๑๙ คะแนน | ๑๘ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | ๒๐ รางวัลชมเชย | ๒๕ เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ | สูงสุด ๓๓ คะแนน | เฉลี่ย ๑๓.๕๑ คะแนน | ต่ำสุด ๐ คะแนน | SD ๔.๙๕ | จากผู้เข้าสอบ ๘๔๖ คน
  กำหนดการสอบประจำปี :
 • เมษายน | มอบตัว เตรียมอุดมฯ
 • พฤษภาคม | สอบ TMC รอบ 2 | สมัครราชภัฏพระนคร
 • มิถุนายน | สมัคร AIMO | สมัคร คณิตศาสตร์ สอวน. | สมัครดาราศาสตร์โอลิมปิค | สมัคร TME | สมัครเพชรยอดมงกุฏ คณิตศาสตร์ | สมัครราชภัฏพระนคร | สมัคร Pre-Gifted & EP | สมัครภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ | สมัครวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
 • กรกฎาคม | สมัครเพชรยอดมงกุฏ วิทยาศาสตร์ | สมัคร TME | สอบดาราศาสตร์โอลิมปิค | สอบ AIMO
 • สิงหาคม | สมัคร กสพท | สมัครสมาคมคณิตศาสตร์ฯ | สมัครเพชรยอดมงกุฏ อังกฤษ | สอบเพชรยอดมงกุฏ คณิต | สอบ คณิตศาสตร์ สอวน. | สมัครคณิตศาสตร์โรงเรียนสิรินธร | สอบ TME |
 • กันยายน | สอบ TME | สมัคร สสวท | สมัครสมาคมคณิตศาสตร์ฯ | สมัคร มอว | สอบเพชรยอดมงกุฏ วิทย์ | สมัครคณิตศาสตร์โรงเรียนสิรินธร | สมัครคณิตศาสตร์ประเทศไทย | สมัครประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
 • ตุลาคม | สอบราชภัฏพระนคร | สมัครคณิตศาสตร์โรงเรียนสิรินธร | สมัครคณิตศาสตร์ประเทศไทย |
 • พฤศจิกายน | สอบ สสวท | สอบ มอ.ว. | สอบสมาคมคณิตศาสตร์ฯ | สอบเพชรยอดมงกุฏอังกฤษ | แข่งทักษะภาษาอังกฤษ | สอบธรรมศึกษา | สมัครเสริมปัญญา | สมัครคณิตศาสตร์โรงเรียนสิรินธร | สมัครคณิตศาสตร์ประเทศไทย |
 • ธันวาคม | สมัคร pre-ญว. | สมัครวิทยาศาสตร์โอลิมปิค | สมัคร สพฐ | ประกาศผลสอบ สสวท. | สอบคณิตศาสตร์โรงเรียนสิรินธร | สมัครคณิตศาสตร์ประเทศไทย |
 • มกราคม | สอบ สพฐ รอบแรก | สอบ สสวท รอบ 2 | สอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิค | สอบเสริมปัญญา คณิต - วิทย์ | สมัครคณิตศาสตร์นานาชาติ
 • กุมภาพันธ์ | ซื้อเอกสาร เตรียมอุดมฯ | สมัคร เตรียมอุดมฯ | สอบคณิตศาสตร์ประเทศไทย | สอบ pre-ญว.
 • มีนาคม | ยื่นเอกสารที่เตรียมอุดมฯ | สอบ สพฐ รอบสอง | สอบ วิทยาศาสตร์โอลิมปิครอบสอง


  การสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ :
  โปรแกรมทัวร์ :

  ของขวัญวันเกิด 4 ขวบ :
  Big Loader คลิก

  ของขวัญวันเกิด 5 ขวบ :
  Thomas & Friends คลิก

  Some of my books
  คลิก คลิก

  ของขวัญวันเกิด 6 ขวบ :
  คลิก คลิก คลิก คลิก
  คลิก คลิก คลิก

  ของขวัญวันเกิด 7 ขวบ :
  คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก

  ของขวัญวันเกิด 8 ขวบ : และของขวัญวันวาเลนไทน์ 2009 (หนังสือภาษาอังกฤษ 2 เล่ม)
  คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก

  ของขวัญวันเกิด 9 ขวบ :
  คณิตศาสตร์ คลิก ฟิสิกส์ คลิก ชีววิทยา คลิก นิเวศวิทยา คลิก วาริชศาสตร์ คลิก

  ของขวัญวันเกิด 10 ขวบ :
  ยุคโบราณ คลิก ยุคกลาง คลิก ยุคใหม่ ตอนต้น คลิก Anatomy คลิก

  ของขวัญวันเกิด 11 ขวบ :
  คลิก

  ของขวัญวันเกิด 12 ขวบ :
  คลิก คลิก คลิก

  ของขวัญวันเกิด 13 ขวบ :
  คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก

  ของขวัญวันเกิด 14 ขวบ :
  (coming soon)

  Launched : Jul 23, 2006
  Host at http://geocities.ws/ since June 21, 2012
  Latest update : Sep 2, 2017

  Jul 29, 2017 | Jan 22, 2017 | Dec 19, 2016 | May 16, 2015 | Jan 30, 2015 | Jan 24, 2015 | Jan 21, 2015 | Nov 11, 2014 | Nov 10, 2014 | Aug 13, 2014 | Aug 11, 2014 | July 19, 2014 | May 25, 2014 | Mar 29, 2014 | Mar 11, 2014 | Mar 6, 2014 | Feb 24, 2014 | Feb 16, 2014 | Feb 5, 2014 | Dec 28, 2013 | Dec 8, 2013 | Dec 4, 2013 | Dec 3, 2013 | Nov 29, 2013 | Nov 27, 2013 | Nov 9, 2013 | Oct 27, 2013 | Oct 1, 2013 | Sep 25, 2013 | Sep 18, 2013 | Sep 16, 2013 | Sep 7, 2013 | Sep 6, 2013 | Aug 25, 2013 | Aug 23, 2013 | Aug 19, 2013 | Jul 28, 2013 | Jul 6, 2013 | June 30, 2013 | June 29, 2013 | June 28, 2013 | June 27, 2013 | June 26, 2013 | June 24, 2013 | June 22, 2013 | May 25, 2013 | Apr 6, 2013 | Mar 30, 2013 | Mar 10, 2013 | Mar 9, 2013 | Feb 25, 2013 | Feb 3, 2013 | Dec 29, 2012 | Dec 22, 2012 | Dec 20, 2012 | Dec 16, 2012 | Dec 2, 2012 | Nov 19, 2012 | Nov 13, 2012 | Nov 10, 2012 | Sep 9, 2012 | Sep 8, 2012 | Sep 2, 2012 | Aug 25, 2012 | July 7, 2012 | June 24, 2102 | June 21, 2012 | Feb 24, 2012 |Dec 16, 2011 | Nov 20, 2011 |Nov 15, 2011 | Sep 29, 2011 | Sep 25, 2011 |April 15, 2011