De Cito-toetsen in het basisonderwijs


Leerlingen in groep 4 doen twee keer per jaar een Cito-toets van het LVS. Ten eerste in januari , de toets Cito M4. De tweede Cito van groep 4 is in mei of juni en wordt E4 genoemd. Wat is nu nuttig om als ouder van een kind in groep 4 over de Cito’s M4 en E4 te weten? Met dit artikel zullen we u alles vertellen over de Cito’s M4 en E4. Daardoor bent u duidelijk geïnformeerd.


Welke toetsen staan centraal?


Om aan te vangen zijn het deze Cito-toetsen die in groep 4 in januari en mei/ juni worden afgenomen: rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling. De leerlingen worden getoetst over alle inhoud die tot dan toe behandeld is. Onder andere: delen en vermenigvuldigen, rekenen tot en met honderd. Wat betreft spelling gaat het om het goed kunnen schrijven van woorden met categorieën of werkwoorden. Het vak woordenschat wordt gecontroleerd via woorden die alle kinderen in groep 4 moeten kunnen toepassen. Het vak begrijpend lezen gaat over de manier waarop teksten gelezen en begrepen worden. Ieder van deze vakken komen door het leerjaar heen langs en zouden dus gemaakt moeten kunnen worden.

Startpagina onderwijs
Startpunt voor het onderwijs
Onderwijs pagina's
Websites over onderwijs
Voor ouders
Handige sites
Overzichtje van websites
Educatieve pagina
Educatieve websites
Basisschool startpagina
Basisschool startpunt
Startpunt voor basisonderwijs
Onderwijs informatie
Informatie over onderwijs
Onderwijnsinfo
Info over onderwijs
Info voor de basisschool
Basisschool informatie
Basisonderwijs informatie
Educatieve info
Info eductie
Startpagina voor onderwijs
Ouders en onderwijs
Blogs over onderwijs
Onderwijsoverzicht
Over onderwijs
Basisonderwijs overzicht
Overzicht in het onderwijs
Wijzer over het basisonderwijs
Wijzer in het basisonderwijs
Educatieve bijsluiter

Belang

Met welk doel neemt de school deze Cito’s bij kinderen af? Wat is er zo nuttig aan de uitslag en scores? De school vindt het belangrijk om de leercurves van leerlingen vast te leggen. Door elk jaar twee keer een Cito te doen is de leerlijn te volgen. De leraren kunnen zien of individuen of groepen genoeg ontwikkelen. Als dat niet zo is, dan ken een plan worden opgesteld om de leerling te ondersteunen.

Tot slot zijn de Cito-scores van belang voor de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Scores van de Cito’s zijn daarbij leidend.


Is voorbereiden nodig?

Normaal gesproken is het zo dat de basisschool leerlingen voorbereid op de toetsen van januari en mei. De toetsinhoud komt dan ook dagelijks terug. Er kan dus gezegd worden dat leerlingen vanzelf worden getraind voor de toetsen. Toch gaat die vlieger niet altijd op, want Cito’s verschillen nu eenmaal van de normale toetsen uit de methode. Niet alleen de inhoud is lastiger, ook de wijze waarop vragen gesteld worden is anders dan kinderen gewend zijn. Om die reden is het dat veel ouders besluiten om deze belangrijke toetsen thuis samen te oefenen. Dat vraagt om goede oefenboeken, die aansluiten bij de lessen van groep 4. Educazione’s Cito-oefenboeken kunnen gebruikt worden om kinderen zeer goed voor te bereiden op de Cito-toetsen van januari en mei.


Cito oefenen thuis

Cito beter maken
Beter toetsen met Cito
Juf Esther
Voorlezen
Citotoetsen in het basisonderwijs
Mijn kind gaat naar school
Hoe belangrijk zijn Cito-toetsen
Over de basisschool
De Krullevaar
Dikkertje Dap
Juf Emmas blog
De Blokkendoos
Cor Brands Onderwijsblog

Educazione heeft maar liefst drie boeken ontworpen voor groep 4. Met deel 1 worden kinderen klaargestoomd op de onderdelen van M4, terwijl Cito-toets Groep 4 Oefenen deel 2 zich richt op de E4-toets. Deel 3 is het meest complete Cito oefenboek en betreft een bundeling van deel 1 en 2. Meer dan 330 opdrachten per deel bieden de oefenboeken volop oefenmateriaal om de Cito-toetsen van groep 4 met uw kind te trainen. Op het gebied van rekenen en taal komt alles aan de orde. De Cito oefenboeken van uitgeverij Educazione worden door veel ouders gebruikt om hun kinderen in groep 4 te helpen voorbereiden op de Cito-toetsen. De oefenboeken zijn als ebook of echt boek verkrijgbaar. Voor meer info bezoek je de website.


Conclusie

In groep vier van de basisschool worden 2 heel belangrijke toetsen gehouden: de Cito-toets M4 en de Cito-toets E4. De toetsen gaan in op alle vakgebieden en zijn erg zinvol omdat ze de leerresultaten laten zien. De leerkrachten gebruiken deze uitslagen om kinderen te helpen bij hun ontwikkeling. Vanwege het grote belang van de Cito-scores besluiten veel ouders en opvoeders om hun kinderen extra voor te bereiden op deze Cito-toetsen. De oefenboeken van educatieve uitgeverij Educazione helpen hierbij. In deze Cito-toets Oefenboeken komen alle onderdelen en vakgebieden uit groep 4 aan bod en worden kinderen uitgebreid klaargestoomd voor de toetsen van het vierde leerjaar.