Noder og information

Mikkel Andreassen, Preben Andreassen, Povl Christian Balslev, Henrik Colding-Jørgensen, Ulrik Damm, Per Günther,
Anthon Hansen, Lars Kristian Hansen, Bjarne Hersbo, Ivan Høiberg, Mogens Jensen, Leif Martinussen,
Oddmund Opsjön, Jens Ramsing, Knud Skogstad og Jesper Topp

Samlet fortegnelse over noderne:
Se nederst på siden

ORGELBOG 2004

 indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til
"Den danske Salmebog 2003"

Bidragydere til samlingen er:

Mikkel Andreassen, Povl Christian Balslev, Peter Gawol, Per Günther, Anthon Hansen, Lars Kristian Hansen, Bjarne Hersbo,
Tore Bjørn Larsen, Erling Lindgren, Morten Nyord,
Jens Ramsing og Carsten Thomsen

NB. Ved udskrift af pdf-filen.
page scaling: None / sideskalering: ingen
advanced: Print As Image / avanceret: udskriv som billede
 Noder og
information
 


 

Mikkel Andreassen
(1966) er uddannet på Vestjysk Musikkonser-vatorium med Peter Møller som orgellærer. Korledelsesundervisning hos  Søren Birch og Alice Granum. Under studietiden ansat som organist ved Årre og Nordby kirker. Kirkemusikalsk Diplomeksamen 1991. Derefter ansættelser ved Løgumkloster kirke (organistassistent 91-93) og Hørsholm kirke (93-00). Siden 2000 organist og kantor ved Vor Frelsers kirke i Esbjerg. Deltagelse i diverse masterclasses. 
Kompositionsundervisning (96-00) hos Bernhard Lewkovitch.


Noder og
information
 


 

Preben Andreassen. Organist ved Brøndbyvester Kirke. Uddannet på Det kgl. danske Musikkonservatorium i København. Kirkemusikalsk diplomeksamen i 1974. Elev af professor Leif Thybo og organist Birgit Marcussen. Videregående studier i orgel hos Finn Viderø og i komposition hos Niels Viggo Bentzon. I 1996/97 studier i gospelklaver, korledelse og opførelsespraktik i USA hos Dr. Jackie Lavaree Johnson og den legendariske korleder Jester Hairston samt  hos Dr. Jerrold Ottley, dirigent for Mormon Tabernacle Choir i Salt Lake City, Utah. Artikler om om orgler og harmonier samt udgivelse af korværker, salmemelodier og orgelværker. CD- og videoudgivelser med fokus på nye salmer. Medvirken i TV-udsendelserne "Før søndagen".


Noder og
information
  


Povl Christian Balslev, født i 1968, er organist, kantor og klokkenist ved Vor Frue Kirke i Svendborg.
Den kirkemusikalske diplomeksamen har han bestået fra Det kgl. danske Musikkonservatorium i 1994 med Hans Fagius, Bine Katrine Bryndorf og Christian Larsen som lærere.
Forud er gået en række år med musikalsk virksomhed på mange fronter: Som organist, musiklærer, musikinitiativtager, foredragsholder, koncertgiver - og som komponist af en række værker hovedsageligt for kor og for orgel.


 Noder og
information


Henrik Colding-Jørgensen. Organisteksamen og Musikpædagogisk eksamen fra Det kgl. danske Musikkonservatorium i 1966 og 1967, elev af professor Aksel Andersen. Studier i komposition hos professor Vagn Holmboe. Hertil studier i instrumentation, elektroakustik og computerprogrammering. Lærer ved Københavns Musikhøjskole 1967-70 og ved Det fynske Musikkonservatorium 1969-75. Organist ved Kildebrønde og Hundige Kirker siden 1975. Det kompositoriske oeuvre omfatter orkesterværker, vokal og instrumental kammermusik, korværker og musik for musikamatører. Legater: Bl.a. Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat og Det Ancherske Rejselegat. Bestyrelsesmedlem i Dansk Komponistforening fra 1981 til 1991. Homepage: www.hc-j.dk.


Noder og
information

Ulrik Damm, født 1945. Kirkemusikalsk diplomeksamen fra Nordjysk Musikkonservatorium 1977, elev af Niels Aage Bundgaard, Henrik Schiøtz og Erling D. Bjerno. Lærereksamen fra Th. Langs Seminarium 1969. Komponist af melodier til Salmer og kirkeviser. Ansat i folkeskolen 1970-85. Organist ved Sct. Mortens Kirke, Randers siden 1985.
 

 Noder og
information

Per Günther, født 1933. Organisteksamen fra Det fynske Musikkonservatorium i 1956 som elev af Georg Fjelrad og Svend Aage Spange. Kantoreksamen fra Det kgl. danske Musikkonservatorium 1957 med Chr. Vestergaard-Pedersen som lærer. Videregående orgelstudier hos Anton Heiller, Wien samt studier i korledelse hos Gottfried Wolters, Tyskland og ved Royal School of Church Music i London. Ansat som organist ved Treenighedskirken i Esbjerg i 1962. Stifter og leder (indtil 1989) af Treenighedskirkens Drenge- og Mandskor. Virksom som korleder i Skandinavien, Tyskland, Holland, England, Canada og USA. Komponist af kor- og orgelværker hvoraf en del er udgivet og indspillet på CD. LP-indspilninger med Treenighedskirkens Drenge- og Mandskor. Tildelt Esbjergs ærespris i 1975.

 


Noder og
information

Anthon Hansen har studeret musik ved Københavns Universitet og sunget en halv snes år i Radiokoret, inden han tog Kirkemusikalsk Diplomeksamen som privatist (elev af Jørgen Ernst Hansen), og derefter musikledereksamen ved Det kongelige danske Musikkonservatorium. Anthon Hansen er organist ved Gødvad Kirke, Silkeborg, dirigerer amatørkor og -orkestre, og har komponeret musik for kor, orgel, kammermusik for forskellige besætninger, sange - og mandolinmusik.


Noder og
information


Lars Kristian Hansen. Født 1949 i Odense. Kirkemusikalsk Diplomeksamen ved Det fynske Musikkonservatorium 1978, elev af Poul Børch og Ib Bindel. Statsprøvet musikpædagog 1982 i musikhistorie og musikteori samme sted. Underviser ved div. konservatorier - i øjeblikket musikkundskab på MGK i Fyns Amt. Medlem af Dansk Komponistforening. Komponerer primært værker for kor og værker hvori orgel indgår. Noget af musikken er udgivet på Edition Egtved. Undtagelser er "Shapes and Shades" for fløjte, cello og guitar, som udkom i 1996 med Trio Odino på cd med samme titel - samt blæsertrioen "Read my lips" (2000) tilegnet Trio Divertimento. Organist ved Ringe Kirke, 1978-1984. Organist ved Vor Frelsers Kirke, Odense siden 1985.
 Noder og
information

 

Bjarne Hersbo, født 1946 i Slagelse. Organisteksamen fra Det kgl. danske Musikkonserva-torium i 1974, elev af professor Grethe Krogh. Musikstudier ved Københavns Universitet. Deltagelse i master classes hos Nicolas Danby, David Sanger, Daniel Roth og Jon Laukvik. Koncertvirksomhed som korleder, til 2002 dirigent for Sct. Johannes Kantori, Herning og som orgelsolist. Medlem af Dansk Komponistforening. Kompositorisk virksomhed: Overvejende værker for solo, kor og orgel til kirkeligt brug. Flere værker er udgivet på musikforlag og indspillet på LP/CD. Organist ved Sct. Johannes Kirke, Herning siden 1975. 
Homepage: www.hersbo.dk
 Noder og
information

Ivan Høiberg, født 1954 i Vinderup i Nordvestjylland. Uddannet som organist og kantor fra Det jyske Musikkonservatorium i Århus 1984 med John Wedell Horsner som lærer i orgelspil og Erling Kullberg som lærer i korledelse. Har endvidere gennemført store dele af uddannelsen i musikteori og musikhistorie også på Det jyske Musikkonservatorium i Århus med Orla Vinther som lærer i musikteori og Karl Aage Rasmussen som lærer i musikhistorie og instrumentation. Derudover har Ivan Høiberg studeret orkesterdirektion hos nu afdøde kapelmester Alf Sjøen i Aalborg. Ivan Høiberg er nu organist ved Agger og Vestervig kirker og fast ansat lærer på Vestervig Kirkemusikskole. Har komponeret musik for kor og symfoniorkester, kammermusik, orgelmusik, salmemelodier og sange samt marcher.
 Noder og
information 

Mogens Jensen, født i Frederikshavn 1963. Uddannet som organist 1981-1988 ved Nordjysk Musikkonservatorium. Siden 1988 ansat ved Hasseris Kirke i Aalborg. Har komponeret talrige værker både for kor, fællessang, orgel og orkester med ny gudstjenestemusik som udgangspunkt.
Ved Hasseris Kirke har han skabt et åbent og kreativt musikmiljø som dels viser sig ved et omfattende koncert- og gudstjenesteliv, og dels ved bred kontakt med både amatører, musikstuderende og professionelle musikere.
I 1991 oprettede han Musikforlaget Melodia.
 


Noder og
information


Leif Martinussen, født 29.07.41 i Hobro. Organisteksamen 1967, elev af
 Henning Riiser. Kantoreksamen 1969, elev af Jørgen Berg. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, København. Videregående uddannelse hos B. Janacek, Lund og hos I. Lidholm og G. Arnér, Stockholm. Studierejser til London 1978 (kor) og Wien 1980 (orgel).
Komponist af klaver-, orgel-, orkester-, kor- og vokalværker. Udgivelser på bl.a. Edition Egtved. Cd-udgivelser fra PAULA Records m.fl. Medlem af Dansk Komponistforening siden 1988.
Opførelser, også i Radio-tv over hele Europa samt i Rusland og USA.
Legater: K. & V. Petersens Fond, 1972 og J. O. Wroblewski’s Fond 1992. Medstifter og formand for Amager Musikfestival 1973-1997. Medl. af jury for den internationale konkurrence for blinde og svagsynede musikere i Mariánské Lázne, Tjekkiet 1988 - 2003. Medl. af jury for den internationale ”Marcello Galanti” orgelkonkurrence i Rimini, Italien 2004. Organist ved Allehelgens kirke, København fra 1970.
Homepage: www.leifmartinussen.dk

 


Noder og
information

Oddmund Opsjön, født 1956 i Brønnøysund, Norge. Kirkemusikalsk diplomeksamen 1983 ved Nordjysk Musikkonservatorium. Deltagelse i mesterklassen hos professor Flor Peeters med legat fra Det belgiske Kulturministerium. Fra 1984 organist ved Sthens Kirke i Helsingør. Solistdebut i 1986 efter studier hos domorganist Anders Riber. 
1989 koncertrejse til USA med Kulturministeriets rejselegat. 
I 1993 videregående studier hos domorganist Niels Henrik Nielsen. Koncertrejse til Tjekkiet i 1997. Deltager i forskellige mesterklasser i orgelspil hos Olivier Latry og i korledelse hos Carl Bertil Agnestig 
og Margrethe og Per Enevold.


Noder og
information

Jens Ramsing, født 1955. Uddannet pianist og organist fra Det kgl. danske Musikkonservatorium. Debutkoncert 1983, kirkemusikalsk diplomeksamen 1986. Organist ved Apostelkirken, København, og lærer ved Sjællands Kirkemusikskole, Roskilde. Studier i Rom og Budapest. Optrådt som klaversolist i bl.a. England, Tyskland, Italien og Ungarn samt med danske orkestre (Liszt og Bartok), indspillet adskillige cd'er som både pianist og organist. Redaktør af forskellige teoretiske og klaverpædagogiske udgivelser. Tager som komponist oftest afsæt i det kirkemusikalske.


Noder og
information 

Knud Skogstad, født 1936 på Frederiksberg. Seminariernes orgelprøve ved Det Kgl. Danske Blindeinstitut 1956, elev af H. Godske-Nielsen. Organisteksamen fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 1959, elev af samme. Kantoreksamen fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 1961, elev af Svend - G. Asmussen. Organist ved Skt. Povls Kirke i Korsør fra 1962 til 2002. Koncertvirksomhed som organist og korleder. Komponist af orgelværker, korsatser og salmemelodier.


Noder og
information

Jesper Topp, født 1964 i København. Organistuddannet ved Vestjysk Musikkonservatorium ved Peter Møller og docent Lasse Ewerlöff.  Udgået fra Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums solistklasse ved Hans Ole Thers i 1997. Videregående studier i London og Paris ved Nicholas Danby, Ian Simcock, og Susan Landale.  Masterclass med bl.a. Hans Fagius, Wolfgang Zerer og M. Radulescu. Koncertvirksomhed i Danmark og Storbritannien samt Cd-indspilning i Tyskland.  Er til daglig organist ved Jerne kirke, Esbjerg.


Noder og
information
     
 
 
 

Samlet fortegnelse over noderne

 
 
    
     Orgelbog 2004    

12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til
"Den danske Salmebog 2003"

Povl Christian Balslev: Det første lys er Ordet, talt af Gud
Carsten Thomsen: Du som gir' os liv og gør os glade
Tore Bjørn Larsen: Du som har tændt millioner af stjerner
Jens Ramsing: Frydeligt med jubelkor
Mikkel Andreassen: Fyldt af glæde over livets under
Per Günther: Gud ske tak og lov
Bjarne Hersbo: I Himmelen, i Himmelen
Peter Gawol: Livets fylde, glædens glans
Morten Nyord: Lyksalig endte da min frelser sine dage
Erling Lindgren: Nu fryde sig hver kristen mand
Lars Kristian Hansen: O kom, o kom, Immamuel
Anthon Hansen: Veni Immanuel (O kom, o kom, Immanuel)
 
 

    
Mikkel Andreassen

Orgelværker

Partita over "Fyldt af glæde over livers under" - Revideret version 2005
Trilogi
 

    
Preben Andreassen

Vokalværker

Advent
Fuglene vækkes!
Gør dette kolde hus af sten
Langfredags Drama
Sønnen

Orgelværker

Dansens Herre
Kirken den er et gammelt hus
Milles Song
 

    
Ulrik Damm

Kornoder

Adventstid
Blessed Were The Eyes
Cherubim-hymne nr. 9 (Original)
Cherubim-hymne nr. 9 (Arr.)
De øjne kaldtes salige
Fryd dig, du Jesu brud
O lær os en bøn
Kom og del din Herres glæde
Nåden er din dagligdag
Rise Up, Shepherd (arr,)
Tag min dag i dine hænder
Vintersalme

Orgelnoder

Air i D-dur (Arr.)
Bryllupspræludium fra Søllerød 1889 (Arr.)
Julen 2005

Klokkespilsnoder

Allegretto (Arr.)
Andante (Arr.)
Anthoni-koralen (Arr.)
Capriccio (Arr.)
Doing What Comes Natur'lly (Arr.)
Easterparade (Arr.)
Gymnopédie 1 (Arr.)
Gymnopédie 2 (Arr.)
Gymnopédie 3 (Arr.)
Jag vet en dejlig rose (Arr.)
Lysets engel (Arr.)
Rondo 1 (Arr.)
Sov sødt, barnlille
The Arrival Of The Queen Of Sheba (Arr.)
When I'm 64 (Arr.)

    
Per Günther

Koralforspil

Guds kirkes grund alene
Herre, jeg har handlet ilde
Himlene, Herre, fortælle din ære
Jesus, din søde forening at smage
Kirken er som Himmerige
Kommer, sjæle, dyrekøbte
Mindes vi en fuldtro ven
Nu bede vi den Helligånd

Nu ringer alle klokker mod sky
Nu titte til hinanden
Nu kom der bud fra englekor
O kristelighed
O, lad din Ånd nu med os være
Rind nu op i Jesu navn
Som hønen klukker mindelig
Tag det sorte kors fra graven

    
Anthon Hansen

Små orgelkoraler / koralforspil

Af dybsens nød
Ak Fader, lad dit ord og ånd
Gak ud, min sjæl, betragt med flid
I dødens bånd vor frelser lå
Kirken den er et gammelt hus
Kom, Gud Helligånd, kom brat
Som et stille offerlam
Nu fryde sig hver kristenmand

Orgelværker

Sonata da chiesa - En firesatset sonate for orgel

     Lars Kristian Hansen

Orgelværker

Påskeugen - Passionsdrama i 4 billeder
Stormen på søen

Kammermusik

Dialogues for sopransax og klaver
3 Miniatures for trompet/trombone + orgel
 
 

    
Bjarne Hersbo

Koralforspil

Almagts Gud, velsignet vær
Dagen går med raske fjed
Dejlig er jorden
Det er så yndigt at følges ad for to
Det første lys er Ordet, talt af Gud
En rose så jeg skyde
Et lidet barn så lysteligt
Gud skal alting mage
Hil dig, frelser og forsoner
Hjerte, løft din glædes vinger
I al sin glans nu stråler solen
Jesus er mit liv i live
Julen har bragt velsignet bud
Julen har englelyd
Krist stod op af døde
Min Jesus, lad mit hjerte få
Nu takker alle Gud
Op, al den ting, som Gud har gjort
På Gud alene
Påskeblomst! hvad vil du her?
Se, nu stiger solen af havets skød
Vær velkommen, Herrens år


Orgelværker

Création
"Dancing"
Fantasie pour Orgue
Green pieces
Pictures (Organ Pieces 2001)
Reflektioner over "Vær stærk, min sjæl, i denne tid"
Steps to Heaven (The Lord's Prayer)
Med den svenske folketone "I Himmelen, i Himmelen" ved orglet
Pour Orgue, Trois Pièces en forme de Concert
Forårspræludium over "Den blå anemone"

Sang og orgel 

Rosa Mystica (For there is no rose of such virtue)
Salve Regina
Vær stærk, min sjæl, i denne tid

Korsatser

Den signede dag som wi nu see (Den gamle Christelige Dageuise)
Herre, jeg stoler fast på din miskundhed
Magnificat 1988 (In honorem Carl Philipp Emanuel)
Tid og evighed
Vær stærk, min sjæl, i denne tid

    
Ivan Høiberg

Orgel

Opus 1: "Da riget er med solekår"
Orgelbog, indeholdende 20 orgelkoraler over salmemelodier af
Peter Sand

Opus 11: "Fantasia Nobilmente"

 

    
Leif Martinussen

Satser for SSAA

Derfor har også Gud højt ophøjet ham
Derfor, hvis nogen er i Kristus
Dette siger Herren
Nu er det forår på ny
 
 

    
Oddmund Opsjön

Koralforspil

DDK 2b Af højheden oprunden er
DDK 12 Almagts Gud, velsignet vær
DDK 93 Du gav mig, o Herre
DDK 140 Fred til bod for bittert savn
DDK 183 Guds Søn kom ned fra Himmerig
DDK 229 Hyggelig, rolig
DDK 286 Jesus, din søde forening at smage
DDK 311 Kom, Gud Faders ånd fuldgod

DDK 325 Krist stod op af døde
DDK 335 Lovet være du, Jesus Krist
DDK 393 Nu rinder solen op
DDK 432b O Kristelighed
DDK 438 Op, alle, som på jorden bor
DDK 460 Rind nu op i Jesu navn
DDK 479 Som tørstige hjort
DDK 487 Stat op, min sjæl

    
Knud Skogstad    

 


Koralvignetter

Glæd dig, Sion, glæd dig, jord
Vær velkommen, Herrens år

 
 

    
Jesper Topp

Forspil m.m

Aleneste Gud i Himmerig
Den signede dag
Det kimer nu til julefest
Fuglen har rede
Har hånd du lagt på Herrens plov
Herren af søvne, opvågned, opsprang
Jeg ved et evigt Himmerig
Kom sandheds ånd
Krist stod op af døde
Nu rinder solen op af østerlide
Nu ringer alle klokker mod sky
Nu titte til hinanden
Påskeblomst! hvad vil du her
Tag det sorte kors fra graven

Præ og postludier

Guds menighed, syng for vor skaber i løn

Kingo præludier

Rind nu op i Jesu navn
Sorrig og glæde
Nu rinder solen op af østerlide
Den klare sol går ned

 Kor

Aleneste Gud i himmerig
Et kors det var det hårde trange leje

 
 
 
 
Hvis "Nej tak" til reklamer:
Markér først trekant, derefter x i øverste højre hjørne
1
Hosted by www.Geocities.ws

1