การเมือง
เกาะติดผลงานผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร www.bangkokbiznews.com/2000/special/current/bangkok
กลุ่ม พลังเงียบมหาชน - The Silent Majority Group (www.50000up.com) www.50000up.org
ไม่โกง ช่วยกันชี้เบาะแสนักการเมืองขี้โกง - Thailand Political www.maikong.com
การเมืองเรื่องน่ารู้ crash.to/politics
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง www.geocities.com/paisan071
ห้องโถงของคนการเมือง (ข่าวการเมือง คลุกวงในคนการเมือง..) www.politicsthailand.com
Thai Political by TheNation ข่าวการเมืองไทย www.thaipolitical.com
กองโจรพูโลเพื่อเอกราชของปัตตานี pulo.cjb.net
มาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ (มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ) มิยาซาว่า www.ecostimulus.com
เครือข่ายรัฐสภาไทย www.parliament.go.th
สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี www.spokesman.go.th
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย www.dola.ksc.net
พรรคการเมือง
ทีมเก่า พรรคการเมืองท้องถิ่น หาดใหญ่ www.oldteam.in.th
พรรคไทยมหารัฐ - The Greater Thai Party www.thaimaharath.org
พรรคพลังธรรม www.palangdharma.org
พรรคประชาธิปัตย์ (www.democrat.or.th) www.thaidemocratelection.org
พรรคเสรีธรรม www.sereethum.or.th
พรรคถิ่นไทย - Thai Motherland Party www.tmp.or.th
พรรคชาติประชาธิปไตย - National Democratic Party www.ndp.or.th
พรรคไทยประชาธิปไตย - The Thai Democracy Party www.tdp.or.th
พรรคราษฎร www.rassadorn.or.th
พรรคกิจสังคม - Social Action Party www.sap.or.th
พรรคประชากรไทย - Thai Citizen Party www.thaicitizen.or.th
พรรคไทยรักไทย www.thairakthai.or.th
พรรคความหวังใหม่ www.nap.or.th
-- พรรคความหวังใหม่ เขตกรุงเทพฯ - New aspiration party (Bangkok) www.napbangkok.com
พรรคชาติไทย www.chartthai.or.th
พรรคชาติพัฒนา www.chartpattana.or.th
บุคคลทางการเมือง
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช www.drkalaya.com
ชาญชัย ปทุมารักษ์ - Mr.Chanchai Pathumarak www.pathumarak.com
ทักษิณ ชินวัตร www.thaksin.net
--- สายตรงนายกฯทักษิณ www.thairakthai.or.th/QAtoTRTPLeader/Selecttopic.asp
ดร.นพดล อินนา (www.nophadol.th.com) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร www.nophadol.com
ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ www.ladawan.com
จณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ์ (แบมบี้) www.janista.org
วันเฉลิม อยู่บำรุง www.wanchalerm.org
มุมของมีชัย ฤชุพันธุ์ MeeChai Thailand www.meechaithailand.com
อรทัย ฐานะจาโร www.orathai.com
นันทิดา แก้วบัวสาย www.nantida.com
นางปวีณา หงสกุล www.pavena.com
นางสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ www.sudarat.com
คราศรี ลอยทอง ผู้สมัคร ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดสุรินทร์ www.2000easy.com
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ www.abhisit.org
พิเศษ รวมทรัพย์ ผู้สมัคร ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดนนทบุรี เขต 2 www.pisait.com
ส.ก. พินิจ กาญจนชูศักดิ์ www.sorgorpinit.com
สุริยะ ศึกษากิจ เขตบางเขน หมายเลข 16 พรรคประชาธิปัตย์ www.suriyas.com
พ.ท.หญิงฐิติยา รังสิตพล (ผู้พันปราง) www.prang.org
ชวน หลีกภัย www.chuan.th.org
สมัคร สุนทรเวช www.samak2000.com
การเลือกตั้ง
รายงานการเลือกตั้ง ส.ส.2544 โดย กรมประชาสัมพันธ์ www.thaielection.org
ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สส.ทั่วประเทศ www.dola.go.th/Election/GSS
การเมืองใหม่ ความเคลื่อนไหวการเลือกตั้ง www.thaicontents.com
พลังเสียง สร้างชาติ ช่วยกันทำให้การเลือกตั้งทุกครั้ง โปร่งใส มีคุณภาพ www.webmaster.or.th/election
Thai Election 2001 ข่าวสารการเลือกตั้ง 44, คู่มือการเลือกตั้ง... (www.mcot.net) www.thaielection.net
Thai Senate การเลื่อกตั้งวุฒิสภา www.thaisenate.com
เลือกตั้ง 2000 www.election-2000.com
กรรมวิธีในการเลือกตั้ง โดย TV5 www.tv5.co.th/election/main.htm
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) www.ect.go.th
ผู้ว่า 2000 ฉันเลือกเอง gov2000.shinbroadband.com
ศึกเลือกตั้งผู้ว่า กทม. directory.siam2you.com/election
เลือกตั้งผู้ว่า กทม. 2000 www.tv3.co.th/bangkok
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ www.bma.go.th/html/workbhichit.html
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 www.krisdika.go.th/law/text
Hosted by www.Geocities.ws

1