ชื่อจริง น.ส.นฤมล คร่ำครวญ
ชื่อเล่น ก้อย
ที่อยู่ 247 หมู่ 4 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทรศัพท 04-0414278
e - mail [email protected]
ประวัติการศึกษา
- ปี 2546- ปัจจุบัน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ภาคพายัพ
- ปี 2544-2545 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ประวัติการทำงาน ปี 2546- ปัจจุบัน บริษัท เอเชีย ควอลิตี้ เซริ์ฟ จำกัด
งานอดิเรก อ่านหนังสือHarry potter และ สะสมเหรียญกษาปณ์
ความชอบส่วนตัว อาหารทุกชนิด

 

 

เวบรวมรุ่น


รูปHarry potter

ค้นหาข้อมูล

หน้าถัดไป

 

 

 

 

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1