Ameri�ki spletni velikan YAHOO ukinja svojo neko� zelo raz�irjeno spletno storitev GEOCITIES, ki je uporabnikom omogo�ala ugodno izdelavo, objavo in gostovanje spletnih strani.
Yahoo je to storitev kupil maja 1999 na vi�ku rasti internetnega balona za okrog tri miljarde ameri�kih dolarjev, zdaj pa se je pridru�ila vrsti storitev, ki jih spletni velikan ukinja. Yahoo je namre� leta 2007 za�el proces ukinjanja storitev, ki niso dobi�konosne ali se ne skladajo z njihovo dolgoro�no vizijo.
Obiskovalce spletne strani Yahoo Geocities, ki je v zadnjih letih izgubljala naro�nike zlasti na ra�un vzpona spletnih dnevnikov in socialnih mre�, tako pri�aka obvestilo, da se storitev ukinja in da prijavljanje novih uporabnikov ni ve� mogo�e.
--
REZULTATI ANKETE
NOGOMETNI KLUB HRASTJE
HRASTJE 123   4000 KRANJ           elektronski naslov:
EKIPE
GLAVNA STRAN
ARHIV NOVIC
O KLUBU
TRENINGI  TEKME
SEZONA 2007/08
�TEVILO OBISKOV :
KONTAKT
KOMENTARJI
KNJIGA GOSTOV
NK HRASTJE
PO�LJI NOVICO . . .
-
DOBRODO�LI              www.geocities.com/nkhrastje
POVEZAVE
SPONZORJI
ANKETA NK HRASTJE

KATERO MESTO BO ZASEDLA �LANSKA
EKIPA HRASTJE
V TEKMOVALNI
SEZONI 2009/2010
V 1.GNL ?
-
-1.-3.Mesto  
-
-
-
-4.-6.Mesto  
-7.-9.Mesto 
-10.-12.Mesto
  �t.glasov:---
-skupno �tevilo glasov:    20
                5
                5
                8
                2
NK HRASTJE
NAGRADNA IGRA
Anketa je kon�ana
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VSE OBISKOVALCE SPLETNE STRANI
www.geocities.com/nkhrastje      OBVE��AMO DA:
Sorry, new GeoCities accounts
are no longer available.
GeoCities is closing on October 26, 2009.
On October 26, 2009, your GeoCities site will no longer apper on the Web, and you will no longer be able to access your GeoCities account and files.
GLEDE NA TRENUTNO STANJE BOMO V NASLEDNJIH DNEH OBJAVILI NOV SPLETNI NASLOV, KJER BOSTE LAHKO TUDI V BODO�E SPREMLJALI VSE NAJPOMEMBNEJ�E NOVICE, KI SO POVEZANE Z NA�IM NOGOMETNIM KLUBOM.             NK HRASTJE
--welcome, nkhrastje
  -
Sign out, My acount -                                          Geocities Home - Yahoo! - Help
-
SPLETNA STRAN www.geocities.com/nkhrastje SE UKINJA...
V NASLEDNIH DNEH BOMO OBJAVILI NASLOV NOVE SPLETNE STRANI, KJER BOSTE LAHKO TUDI V BODO�E SPREMLJALI AKTUALNE NOVICE IN DOGODKE NK HRASTJE
Hosted by www.Geocities.ws

1