<BGSOUND SRC="luvstory.mid" LOOP=INFINITE>
zOo SiAb Koj lOs SaiB kUv Qhov Page No TseEm tSiS zOo lOs ThOv tXhOb Xav Li cAs Click
Thov kom kuv muaj txoj hmoo nrog koj nyob mus ib txhis ua koj tus hlub mus kom ntev ntev yav tag los cia dhau mus yav tom ntej thiaj yog qhov wb yuav ua mus.....hlub koj
Hosted by www.Geocities.ws

1