לזכר יהודי יון שהושמדו ולזכר קהילותיהם
שהוחרבו על ידי הגרמנים בשואה
נזכור ולא נשכח!

 
English site
Hosted by www.Geocities.ws

1