Sigla Fundatiei NIPPONICA

 FUNDATIA NIPPONICA

Tricolorul Romaniei

Japonia 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
STATUTUL FUNDATIEI
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dispozitii generale

Art. 1. Se constituie, in Romania, "Fundatia Nipponica", institutie cultural-artistica, stiintifica si editoriala, pe baza liberului consimtamant al membrilor sai fondatori.

Art. 2. Nipponica este o fundatie autonoma si nu are scopuri politice ori patrimoniale. Fundatia are personalitate juridica si va functiona din momentul inregistrarii sale legale.
Fundatia are emblema, sigiliu, stampila, antet, cont in lei si in valuta convertibila.

Art. 3. Durata Fundatiei este nelimitata.

Art. 4. Sediul Fundatiei Nipponica este in Bucuresti, str. Timisoara nr. 43, bloc P 13, ap. 148, sector 6. Fundatia isi desfasoara activitatea pe intreg teritoriul Romaniei, putand sa infiinteze filiale.
De asemenea, Fundatia Nipponica poate organiza actiuni in cadrul scopului pentru care este constituita si in afara granitelor.

Art. 5. Scopul Fundatiei este de a crea cadrul favorabil receptarii in Romania a valorilor de cultura si civilizatie nipona, de a face cunoscute in Romania, prin toate mijloacele posibile, viata economica, stiintifica, culturala a Japoniei si poporului japonez, precum si de a contribui la cunoasterea si receptarea in Japonia a valorilor culturii si civilizatiei romanesti.
Fundatia Nipponica are ca obiective promovarea relatiilor romano-japoneze la nivelul organizatiilor neguvernamentale si nepolitice, stabilirea relatiilor intre persoane interesate de diferitele aspecte ale culturii si civilizatiei celor doua popoare, precum si lansarea unor initiative si programe cultural-artistice si stiintifice. Fundatia Nipponica actioneaza pentru o larga deschidere spre universalitate, pentru o mai buna cunoastere si intelegere intre cele doua popoare.

Mijloace de realizare a scopului

Art. 6. Activitatile prin care se realizeaza scopul Fundatiei cuprind intre altele: organizarea de centre de studiu si documentare, banci de date, reuniuni nationale si internationale pe temele ce decurg din scopul Fundatiei, manifestari cultural-artistice, sportive si de divertisment la nivel national si international, si perfectionarea limbii si culturii japoneze. De asemenea, se va constitui un nucleu de cercetare si promovare a culturii si civilizatiei japoneze in Romania, precum si stimularea si sprijinirea activitatilor de cunoastere a valorilor romanesti in Japonia.

Art. 7. In cadrul Fundatiei Nipponica se vor infiinta si vor functiona, ca sectiuni componente si indivizibile ale acesteia Societatea Nipponica, Editura Nipponica, Centrul cultural japonez in Bucuresti, Oficiul de turism cultural, Oficiul de asistenta al oamenilor de afaceri si ziaristi japonezi in Romania si alte institutii, fiecare concurand, prin mijloacele specifice, la realizarea scopurilor si obiectivelor Fundatiei, in stricta conformitate cu prevederile prezentului statut.
Societatea Nipponica va functiona in cadrul si ca parte componenta a Fundatiei, pe bazele unui regulament propriu si in stricta conformitate cu prevederile Statutului Fundatiei.
Se va infiinta, de asemenea, la Bucuresti, un centru cultural, de informare si documentare si o biblioteca japoneza.

Art. 8. Fundatia Nipponica intreprinde actiuni pentru acordarea de burse pentru studii in Japonia, pentru calatorii de studii si documentare, individuale si in grup, precum si pentru cooperare in domeniile invatamantului superior, cercetari stiintifice si proiectelor de cercetare si invatamant, inclusiv prin crearea de societati mixte neguvernamentale in Romania si in Japonia.

Art. 9. In vederea facilitarii schimburilor culturale, stiintifice si de persoane, Fundatia acorda asistenta ziaristilor, oamenilor de cultura si arta japoneza aflati temporar in Romania si, prin reciprocitate, sprijina crearea unor facilitati similare in Japonia.

Art. 10. In scopul realizarii obiectivelor din articolele precedente, Fundatia isi creeaza cadrul necesar pentru activitatea de informare si editare, folosind regimul de editura, tipar si distributie, in Romania si in strainatate, "Fundatia Nipponica" sau in regie proprie, pentru publicarea de lucrari originale, traduceri, reeditari, tiraje partiale, precum si pentru editarea de publicatii, periodice, almanahuri, calendare, pliante, afise, reclame (intre care periodicele "Japonia", "Banzai" si "Nipponica") precum si alte tiparituri, cu respectarea legilor in vigoare.

Art. 11. Organizarea de expozitii, inclusiv cu vanzare, a produselor realizate de membri Fundatiei sau care provin din produse, articole, servicii, inclusiv tehnologie si informatii, destinate membrilor Fundatiei si importate in conditii vamale preferentiale, in scopul sprijinirii activitatilor cultural-stiintifice ale Fundatiei si ale altor institutii cultural stiintifice cum sunt carti si publicatii, echipamente si inregistrari video si audio pentru manifestari artistice, stiintifice, sau pentru invatarea limbilor straine, inclusiv cu destinatie individuala, echipate de imprimare si reproducere etc. De asemenea, pentru crearea unui mediu ambiant favorabil se vor organiza in sediile Fundatiei, cu prilejul manifestarilor, in regie proprie, forme variate de comert, inclusiv de tipul snack-bar, jocuri distractive etc. In toate cazurile se va avea in vedere respectarea legislatie romanesti.

Art. 12. Stabilirea de legaturi si actiuni comune cu institutii si organisme de cercetare, de invatamant sau similare, cu niponologi din Romania si din alte tari, precum si afilierea la UNESCO si la organizatii internationale neguvernamentale.

Membri

Art. 13. Membri Fundatiei sunt:
a) membri fondatori;
b) membri de onoare;
c) membri.

Art. 14. Membri fondatori sunt persoanele care au participat la infiintarea Fundatiei si figureaza, ca atare, in actele destinate inregistrarii sale legale. In cadrul acestora sunt incluse personalitati din domeniul cultului, artelor, stiintei, invatamantului, presei etc. interesati de cultura si civilizatia japoneza si care au aderat la statut.
Persoanele care infiinteaza filiale, in baza imputernicirii Consiliului Federatiei, beneficiaza de drepturile membrilor fondatori cu care sunt asimilate.

Art. 15. Membri de onoare pot fi personalitati din tara sau strainatate care impartasesc obiectivele Fundatiei Nipponica, o sprijina in activitatea sa, sau care reprezinta un domeniu de referinta pentru viata economica, sociala, culturala japoneza.
Calitatea de membru de onoare va fi acordata de catre Consiliul Fundatiei, la propunerea unor societati, organizatii, institutii sau a unui numar de cel putin 5 membri ai Consiliului.

Art. 16. Membrii Fundatiei pot fi persoanele care adera si recunosc statutul, actioneaza pentru indeplinirea obiectivelor Fundatiei. Cererea de inscriere trebuie aprobata de Consiliul Fundatiei.
Fundatia Nipponica este deschisa celor mai diverse categorii de intelectuali, precum si tuturor paturilor sociale din Romania.

Art. 17. Din Fundatie pot face parte, ca membri cu drepturi depline, asimilati membrilor fondatori, si cetateni japonezi care au resedinta temporara in Romania.

Organele de conducere, administratie si control

Art. 18. Organele de conducere, administratie si control sunt:
- presedintele Fundatiei;
- vicepresedintele Fundatiei;
- directorul general al Fundatiei;
- Consiliul Fundatiei;
- Consilierul juridic;
- Conducatorul compartimentului financiaar-contabil;
- Seful comisiei de cenzori.

Art. 19. Consiliul Fundatiei este organul de conducere curent a activitatii Fundatiei si este format din 7 membri ale caror atributii vor fi stabilite in functie de necesitati, de catre presedinte si director general, de comun acord.

Art. 20. Consiliul are atributii in ce priveste angajarea si eliberarea din functie a angajatilor, stabileste salarizarea personalului, in conformitate cu dispozitiile legale si cu activitatea efectiv depusa; acorda recompense si indemnizatii salariatilor si membrilor Fundatiei.

Art. 21. Comisia de cenzori este compusa din 2 membri, desemnati de Consiliul Fundatiei.
Ei sunt obligati sa examineze cel putin semestrial conturile societatii, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si sa informeze consiliul si adunarea generala.

Patrimoniu

Art. 22. Patrimoniul Fundatiei se compune din:
- obiecte de arta si artizanat din arta orientala etc.;
- cota parte din veniturile ce se vor reealiza din valorificarea lucrarilor membrilor Fundatie, inclusiv prin editarea, tiparirea si difuzarea acestora, precum si din incasarile ce se vor realiza din organizarea de spectacole, expozitii etc. prin intermediul si sprijinul Fundatiei;
- carti, periodice si alte tiparituri prrivind Japonia, editate de Fundatie;
- donatii in diferite forme din tara si strainatate;
- suma de 1.000 lei

Reprezentarea

Art. 24. Fundatia este reprezentata prin presedintele ei, prin directorul general, precum si prin conducatorul compartimentului financiar-contabil.
In relatiile cu persoanele fizice sau juridice din tara si strainatate, Fundatia este reprezentata prin presedintele sau directorul general, asistat, cand este cazul, de consilieri de specialitate.

Colaborarea in exterior

Art. 25. Pentru atingerea scopurilor sale, precum si pentru a dezvolta relatiile romano-japoneze si, prin reciprocitate, in sensul adancirii cunoasterii si receparii in Japonia a culturii si civilizatiei romane, Fundatia Nipponica colaboreaza cu institutiile din Japonia, similare sau in domeniile prevazute in statut.
Colaborarea se poate realiza si prin crearea unei comisii sau a unui organism de coordonare mixt romano-japonez, dar in limitele obiectului stabilit prin prezentul statut si fara a aduce atingere sau a se suprapune unor relatii ce se realizeaza pe alte planuri.

Dispozitii finale

Art. 26. Orice prevedere din prezentul statut contrara dispozitiilor legale in vigoare este nula de drept.

Hosted by www.Geocities.ws

1