บทที่1 Introduction to Linux

Linux คือ

ระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิตตัวหนึ่ง ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก ระบบปฏิบัติการ Unix ข้อดีของระบบนี้คือ มีความเสถียรใกล้เคียงกับ Unix , มีการแจกซอร์สโค้ดฟรี, เริ่มมี Software ออกมารองรับมาก และในปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ ง่ายพอๆกับ Windows ของ Microsoft แต่ต้องการทรัพยากรของระบบที่ต่ำกว่า และมีความเสถียรมากกว่า ท่านที่ใช้งานอยู่บน Window95 หรือ 98 อาจจะคุ้นเคยกับหน้าจอสีน้ำเงิน ที่ขึ้นมาฟ้องว่าระบบของท่านผิดพลาด และมักจะไม่สามารถทำงานต่อไปได้ ต้องทำการบูตระบบใหม่ ท่านจะไม่เจอกับปัญหาอย่างนี้บน Linux ปัจจุบันองค์กรหรือบริษัทใหญ่ๆ หลายแห่ง เริ่มหันมานิยมที่จะนำระบบปฎิบัติการ Linux ไปใช้เป็น Internet server เพราะมีประสิทธิภาพที่สูง แต่ค่าใช้จ่ายต่ำทั้งค่า OS Software และ Hardware ซึ่งเราสามารถนำ Linux มารันบนเครื่องระบบ PC เหมือนที่ใช้อยู่ตามบ้าน ซึ่งมีราคาที่ถูกมากเมื่อเทียบกับ เครื่อง Server ที่มีขายโดยบริษัทค่ายใหญ่ อย่างเช่น Sun หรือ HP เป็นต้น

ขณะนี้มีผู้รวบรวมจัดจำหน่าย Linux หลายราย เช่น

ผลิตภัณฑ์

บริษัทผู้จัดจำหน่าย

Website

Version ล่าสุด

ราคา

Redhat

Red Hat Software, Inc.

www.redhat.com

6.0

Free download

Core $ 39.95

Official $ 79.95

Extra $ 99.95

Slackware

Walnut Creek

www.slackware.com

4.0

Free download

$39.95

Linux-SIS

NECTEC

Www.nectec.or.th

3.01

Free download

S.u.S.E

S.u.S.E

www.suse.com

6.2

Free download

EUR 46

Openlinux

Caldera Systems Inc.

www.calderasystems.com

2.2

$49.95

เราสามารถ download Redhat ฟรี ได้จาก

ftp.redhat.com

ftp.nectec.or.th/pub/mirrors/linux/distributions/redhat/

หรือ สามารถดาวน์โหลด Mirror site ดังต่อไปนี้

North America

Host

A

I

S

Red Hat Linux

Updates

Contrib

A = alpha, I = intel, S = sparc

Canada

ftp.crc.ca

 

 

 

/mirrors/by-site/ftp.redhat.com/redhat

/mirrors/by-site/ftp.redhat.com/redhat/updates

 

ftp.muug.mb.ca

 

 

 

/mirror/redhat/redhat

/mirror/redhat/redhat/updates

/mirror/redhat-contrib

.com

ftp2.3dgamers.com

 

 

 

/pub/mirrors/redhat/

/pub/mirrors/redhat/ftp.redhat.com/redhat/update

/pub/mirrors/redhat/contrib/redhat.com

mrhankey.bizserve.com

 

 

 

/pub/mirrors/linux/redhat

   

ftp.cdrom.com

 

 

 

/pub/linux/redhat

/pub/linux/redhat/updates

 

ftp.codemeta.com

 

 

 

/pub/mirrors/redhat/distributions

/pub/mirrors/redhat/updates

 

ftp.infomagic.com

 

 

 

/pub/mirrors/linux/RedHat

/pub/mirrors/linux/RedHatUpdates

/pub/mirrors/linux/RedHatContrib

ftp.kempf.com

 

 

 

/pub/redhat

/pub/redhat/updates

 

ftp.rge.com

 

 

 

/pub/systems/linux/redhat

/pub/systems/linux/redhat/updates

/pub/systems/linux/redhat/contrib

ftp.taygeta.com

   

 

/pub/Linux/SLinux/redhat-5.2

   

data.wgs.com

 

 

 

/pub/mirrors/Distribution/RedHat

/pub/mirrors/Distribution/RedHat/updates

/pub/mirrors/Distribution/RedHat-contrib

ftp.wtfo.com

 

 

 

/pub/linux/redhat/ftp.redhat.com

/pub/linux/redhat/updates.redhat.com

/pub/linux/redhat/contrib.redhat.com

.edu

rubberducky.cs.binghamton.edu

 

 

 

/pub/mirrors/redhat

   

ftp.unet.brandeis.edu

 

 

 

/pub/redhat

/pub/redhat/updates

/pub/redhat/contrib

ftp.cse.buffalo.edu

 

 

 

/pub/Linux/redhat/ftp.redhat.com

/pub/Linux/redhat/updates.redhat.com

/pub/Linux/redhat/contrib.redhat.com

sod.res.cmu.edu

 

 

 

/mirror/ftp.redhat.com

   

cwrulug.cwru.edu

 

 

 

/pub/redhat

/pub/redhat/updates

 

amelia.db.erau.edu

 

 

 

/pub/linux/distrib/redhat

/pub/linux/distrib/redhat/updates

/pub/linux/distrib/redhat-contrib

ftp.cs.fiu.edu

 

 

 

/pub/mirrors/redhat

/pub/mirrors/redhat/updates

/pub/mirrors/redhat-contrib

ftp.cc.gatech.edu

 

 

 

/pub/Linux/distributions/redhat

/pub/Linux/distributions/redhat/updates

/pub/Linux/distributions/redhat/contrib

ftp.ilstu.edu

 

 

 

/pub/linux/redhat

/pub/linux/redhat/updates

/pub/linux/contrib

ftp.cis.ohio-state.edu

 

 

 

/mirror/redhat

/mirror/redhat-updates

/mirror/redhat-contrib

ftp.ou.edu

 

 

 

/mirrors/linux/redhat

/mirrors/linux/redhat/updates

/mirrors/linux/redhat-contrib

csociety-ftp.ecn.purdue.edu

 

 

 

/pub/redhat

/pub/redhat/updates

/pub/redhat/contrib

linux.engr.uark.edu

 

 

 

/pub/linux/redhat-5.2

   

andromeda.acs.uci.edu

 

 

 

/mirrors/redhat

/mirrors/redhat/updates

 

www.cise.ufl.edu

 

 

 

/pub/linux/redhat/

/pub/linux/redhat/updates

 

ftp.eecs.umich.edu

 

 

 

/pub/linux/redhat/ftp.redhat.com

/pub/linux/redhat/updates.redhat.com

/pub/linux/redhat/contrib.redhat.com

metalab.unc.edu

 

 

 

/pub/Linux/distributions/redhat

/pub/Linux/distributions/redhat/updates

/pub/Linux/distributions/redhat/contrib

acs-mirror.ucsd.edu

 

 

 

/linux/redhat

/linux/redhat/updates

 

groucho.cs.wisc.edu

 

 

 

/pub/mirrors/linux/redhat

/pub/mirrors/linux/redhat-updates

/pub/mirrors/linux/redhat-contrib

.gov

phyppro1.phy.bnl.gov

 

 

 

/pub/mirror/redhat-main

/pub/mirror/redhat-main/redhat/updates/

/pub/mirror/redhat-contrib

.net

us-mirror.ftp.ainet.net

 

 

 

/pub/direct/redhat

pub/direct/redhat/updates

/pub/direct/redhat/contrib

ftp.alpha1.net

 

 

 

/pub/redhat

/pub/redhat/updates

 

ftp.bluegrass.net

 

 

 

/redhat/redhat-5.2

/redhat/updates

/redhat/contrib

ftp.interpath.net

       

/pub/linux/redhat/updates

/pub/linux/redhat-contrib

ftp.nodomainname.net

 

 

 

/pub/mirrors/redhat

/pub/mirrors/redhat/updates

 

ftp.snoopy.net

 

 

 

/pub/mirrors/redhat

/pub/mirrors/redhat/updates

 

.org

ftp.aklug.org

 

 

 

/pub/redhat

/pub/redhat/updates

 

ftp.tux.org

 

 

 

/pub/distributions/redhat

/pub/distributions/redhat/updates

/pub/distribuitions/redhat/contrib

rufus.w3.org

 

 

 

/linux/redhat

/linux/redhat/udpates

/linux/redhat-contrib

Europe

Host

A

I

S

Red Hat Linux

Updates

Contrib

A = alpha, I = intel, S = sparc

Austria

ftp.tuwien.ac.at

 

 

 

/opsys/linux/redhat.com/dist

/opsys/linux/redhat.com/updates

/opsys/linux/redhat.com/contrib

Belgium

ftp.belnet.be

 

 

 

/mirror/ftp.redhat.com/pub/redhat

/mirror/updates.redhat.com

/mirror/contrib.redhat.com

ftp.digibel.be

 

 

 

/pub/linux/redhat/ftp.redhat.com

/pub/linux/redhat/updates.redhat.com

/pub/linux/redhat/contrib.redhat.com

Czech Republic

sunsite.ms.mff.cuni.cz

 

 

 

/MIRRORS/ftp.redhat.com

/MIRRORS/updates.redhat.com

/MIRRORS/contrib.redhat.com

ftp.fi.muni.cz

 

 

 

/pub/linux/redhat

/pub/linux/redhat/updates

/pub/linux/redhat-contrib

Germany

ftp.mpi-sb.mpg.de

 

 

 

/pub/linux/mirror/ftp.redhat.com

/pub/linux/mirror/updates.redhat.com

/pub/linux/mirror/contrib.redhat.com

ftp.uni-bayreuth.de

 

 

 

/pub/linux/redhat.com/ftp

/pub/linux/redhat.com/updates

/pub/linux/redhat.com/contrib

ftp.ivev.bau.tu-bs.de

 

 

 

/pub/linux/redhat

/pub/linux/redhat/updates

/pub/linux/redhat/contrib

ftp.tu-chemnitz.de

 

 

 

/pub/linux/redhat-ftp

/pub/linux/redhat-updates

/pub/linux/redhat-contrib

ftp.de.uu.net

 

 

 

/pub/systems/Linux/Distributions/RedHat/updates

/pub/systems/Linux/Distributions/RedHat-contrib

 

Denmark

sunsite.auc.dk

 

 

 

/mirrors/ftp.redhat.com/pub

/mirrors/ftp.redhat.com/pub/updates

/mirrors/ftp.redhat.com/pub/contrib

ftp.dkuug.dk

 

 

 

/pub/redhat/pub

/pub/redhat/contrib

/pub/updates

Estonia

ftp.wcfauna.ee

 

 

 

/pub/RedHat

/pub/RedHat/updates

 

Finland

ftp.funet.fi

 

 

 

/pub/Linux/images/RedHat

/pub/Linux/images/RedHat-updates

/pub/Linux/images/RedHat-contrib

ftp.pspt.fi

 

 

 

/pub/linux/redhat/ftp.redhat.com

/pub/linux/redhat/updates.redhat.com

/pub/linux/redhat/contrib.redhat.com

France

ftp.lip6.fr

 

 

 

/pub/linux/distributions/redhat

/pub/linux/distributions/redhat-updates

/pub/linux/distributions/redhat-contrib

Greece

ftp.linux.gr

 

 

 

/pub/redhat

/pub/redhat/updates

 

Croatia

ftp.carnet.hr

 

 

 

/pub/linux/distributions/RedHat

/pub/linux/distributions/RedHat/updates

 

Hungary

ftp.kfki.hu

 

 

 

/pub/linux/redhat/redhat

/pub/linux/redhat/redhat/updates

/pub/linux/redhat-contrib

ftp.osb.hu

 

 

 

/pub/mirrors/linux/redhat

/pub/mirrors/linux/redhat-updates

/pub/linux/mirrors/linux/redhat-contrib

sol.cc.u-szeged.hu

 

 

 

/pub/linux/redhat/redhat

/pub/linux/redhat-updates

/pub/linux/redhat-contrib

Ireland

ftp.heanet.ie

 

 

 

/pub/redhat

/pub/redhat/updates

 

ftp.esat.net

 

 

 

/mirrors/ftp.redhat.com

/mirrors/updates.redhat.com

/mirrors/contrib.redhat.com

Italy

ftp.students.cs.unibo.it

 

 

 

/Mirrors/ftp.redhat.com

/Mirrors/ftp.redhat.com/redhat/updates

/Mirrors/contrib.redhat.com

The Netherlands

ftp.nluug.nl

 

 

 

/site/ftp.redhat.com

/site/updates.redhat.com

/site/contrib.redhat.com

dutepp0.et.tudelft.nl

 

 

 

/pub/Unix/Linux/redhat

/pub/Unix/Linux/redhat-updates

/pub/Unix/Linux/redhat-contrib

Norway

ftp.nvg.ntnu.no

 

 

 

/pub/linux/redhat

/pub/linux/redhat-updates

/pub/linux/redhat-contrib

sunsite.uio.no

 

 

 

/pub/linux/redhat

/pub/linux/redhat-updates

/pub/linux/redhat-contrib

Poland

ftp.task.gda.pl

 

 

 

/pub/linux/redhat

/pub/linux/redhat/updates

 

ftp.tuniv.szczecin.pl

 

 

 

/pub/Linux/redhat

/pub/Linux/redhat/updates

 

Portugal

ftp.dei.uc.pt

 

 

 

/pub/Linux/ftp.redhat.com

/pub/Linux/ftp.redhat.com/redhat/updates

/pub/Linux/contrib.redhat.com

ftp.ci.uminho.pt

 

 

 

/pub/mirrors/redhat/ftp.redhat.com

/pub/mirrors/redhat/updates.redhat.com

/pub/mirrors/redhat/contrib.redhat.com

ftp.di.fct.unl.pt

 

 

 

/pub/linux/ftp.redhat.com

/pub/linux/ftp.redhat.com/redhat/updates

/pub/linux/contrib.redhat.com

Romania

ftp.timisoara.roedu.net

 

 

 

/mirrors/ftp.redhat.com

/mirrors/updates.redhat.com

/mirrors/contrib.redhat.com

ftp.dntis.ro

 

 

 

/pub/linux/redhat

/pub/linux/redhat/updates

/pub/linux/redhat/contrib

Slovak Republic

sunsite.uakom.sk

 

 

 

/pub/mirrors/redhat/ftp.redhat.com

/pub/mirrors/redhat/updates.redhat.com

/pub/mirrors/redhat/contrib.redhat.com

Sweden

ftp.sdu.se

 

 

 

/pub/Linux/mirrors/ftp.redhat.com

/pub/Linux/mirrors/ftp.redhat.com/redhat/updates

/pub/Linux/mirrors/contrib.redhat.com

ftp.sunet.se

 

 

 

/pub/Linux/distributions/redhat

/pub/Linux/distributions/redhat/updates

/pub/Linux/distributions/redhat/contrib

United Kingdom

uk-mirror.ftp.ainet.net

 

 

 

/pub/direct/redhat

/pub/direct/redhat/updates

/pub/direct/redhat/contrib

unix.hensa.ac.uk

 

 

 

/mirrors/ftp.redhat.com

/mirrors/ftp.redhat.com/redhat/updates

/mirrors/contrib.redhat.com

sunsite.doc.ic.ac.uk

 

 

 

/pub/Mirrors/ftp.redhat.com

/pub/Mirrors/updates.redhat.com

/pub/Mirrors/contrib.redhat.com

Asia

Host

A

I

S

Red Hat Linux

Updates

Contrib

A = alpha, I = intel, S = sparc

Hong Kong

ftp.cse.cuhk.edu.hk

 

 

 

/pub/redhat

/pub/redhat/updates

 

hk-mirror.ftp.ainet.net

 

 

 

/pub/direct/redhat

/pub/direct/redhat/updates

/pub/direct/redhat/contrib

Japan

mirror.nucba.ac.jp

 

 

 

/mirror/redhat

/mirror/redhat/updates

/mirror/redhat-contrib

ftp.kddlabs.co.jp

 

 

 

/pub/Linux/packages/RedHat

/pub/Linux/packages/RedHat/updates

/pub/Linux/packages/RedHat/contrib

ring.aist.go.jp

 

 

 

/pub/linux/RedHat/redhat

/pub/linux/RedHat/redhat/updates

 

ftp.riken.go.jp

 

 

 

/pub/Linux/redhat

/pub/Linux/redhat/updates

 

ring.asahi-net.or.jp

 

 

 

/pub/linux/RedHat/redhat

/pub/linux/RedHat/redhat/updates

 

Russia

ftp.chg.ru

 

 

 

/pub/Linux/redhat

/pub/Linux/redhat/updates

/pub/Linux/redhat/contrib

Saudi Arabia

ftp.isu.net.sa

 

 

 

/pub/mirrors/ftp.redhat.com

/pub/mirrors/updates.redhat.com

/pub/mirrors/contrib.redhat.com

Singapore

ftp.hjc.edu.sg

 

 

 

/linux/redhat

/linux/redhat/updates

 

South Korea

ftp.bora.net

 

 

 

/pub/Linux/redhat

/pub/Linux/redhat/updates

/pub/Linux/redhat-contrib

Taiwan

linux.sinica.edu.tw

 

 

 

/pub1/redhat

/pub1/redhat/updates

/pub1/redhat/contrib

Africa

Host

A

I

S

Red Hat Linux

Updates

Contrib

A = alpha, I = intel, S = sparc

South Africa

ftp.is.co.za

 

 

 

/linux/distributions/redhat

/linux/distributions/redhat/updates

/linux/distributions/redhat/contrib

ftp.sdn.co.za

 

 

 

/pub/ftp.redhat.com/redhat

/pub/ftp.redhat.com/redhat/updates

/pub/redhat-contrib

Australia

Host

A

I

S

Red Hat Linux

Updates

Contrib

A = alpha, I = intel, S = sparc

Australia

mirror.aarnet.edu.au

 

 

 

/pub/linux/redhat

/pub/linux/redhat/updates

/pub/linux/redhat/contrib

ftp.netcraft.com.au

 

 

 

/pub/redhat

/pub/redhat/updates

 

South America

Host

A

I

S

Red Hat Linux

Updates

Contrib

A = alpha, I = intel, S = sparc

Costa Rica

ariel.efis.ucr.ac.cr

 

 

 

/pub/Linux/redhat

   

 

 

 

บทที่ 2 Installing and Upgrade Linux

Hardware Requirements

ในที่นี้จะอ้างอิง ถึงเฉพาะ Redhat 6.0 บน CPU ตระกูล 8x86 เท่านั้น

 1. CPU intel 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro, Pentium II, Pentium iii หรือ Processor ที่มีถาปัตยกรรมแบบ 8x86 Clones เช่น AMD, Cyrix, IDT ที่เทียบเท่า 386 ขึ้นไป (CPU 32 bit)
 2. Memory อย่างน้อย 16 MB (อย่างน้อยสุด 2 MB ในกรณีที่ไม่ต้องการใช้ X-window แนะนำให้มีอย่างน้อย 48 MB สำหรับ WindowManager Gnome และ KDE)
 3. Hard disk แบบ IDE หรือ SCSI ต้องการพื้นที่ ใช้งานอย่างน้อยเฉพาะตัวโปรแกรม Linux 135MB สำหรับเลือกเป็น Basic Installation (ไม่เลือกตัวที่เป็น Extras …) 600 MB สำหรับ Typical Installation (ใช้ค่า default ที่เลือกมาให้แล้ว) และเป็น 1.2 GB สำหรับ Full Installation (เลือกหัวข้อการติดตั้ง Everything) และต้องมีอีกอย่างน้อย 32 MB สำหรับทำ SWAP Partition (ขั้นต่ำที่สามารถติดตั้งได้ 80MB แต่แนะนำให้ เผื่อเนื้อที่ไว้ลงโปรแกรมเพิ่มสัก 100 MB และเผื่อไว้สำหรับเก็บข้อมูลตามแต่เห็นควร ซึ่งอาจจะแบ่งไว้เป็นอีก Partition ก็ได้)
 4. ATAPI หรือ SCSI CDROM DRIVE ความเร็วเท่าไหร่ก็ได้ (ไม่จำเป็นต้องใช้ในกรณีที่ติดตั้งจาก Hard disk หรือ จาก Network)
 5. 3.5” Floppy Dirve 1.44 MB (สำหรับการติดตั้งแบบใช้แผ่นบูต)
 6. Modem (สำหรับ Internet)
 7. Network card ISA PCI (สำหรับการติดตั้งแบบเน็ตเวิร์ค)
 8. Mouse Serial , PS/2 (จำเป็นสำหรับใช้งานใน X-window)
 9. Sound card

Hardware Compatible List

ก่อนที่จะทำการติดตั้ง Redhat Linux ลงในระบบของท่าน ต้องมีการตรวจสอบก่อนว่า เครื่องของท่านมีความเข้ากันได้กับ Redhat หรือเปล่า โดยเช็คจาก list ที่ให้มานี้ ถ้า Hardware ของท่านมีอยู่ในรายชื่อนี้ ก็อุ่นใจได้ว่าสามารถติดตั้ง Redhat ได้อย่างแน่นอน แต่ถ้าไม่มีให้ลองตรวจสอบดูก่อนว่า Hardware ที่ท่านใช้อยู่นั้น ใช้ชิพตัวเดียวกันกับที่มีอยู่ในรายชื่อหรือไม่ ถ้ายังไม่มีท่านอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเต็มที่ในการติดตั้ง Redhat เช่น การ์ดแสดงผลของท่าน ไม่มีชื่อชิพที่ใช้อยู่ใน list ท่านก็จะไม่สามารถใช้ ความสามารถของการ์ดแสดงผลของท่านได้อย่างเต็มที่ เช่น ไม่สามารถแสดงผลในความละเอียด หรือจำนวนสีที่สูงได้เมื่อท่านใช้ X-window แต่ก็อาจจะสามารถเลือกใช้ ในโหมด Standard VGA16 หรือ SVGA ซึ่งจะมีคุณภาพต่ำลงมาแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะสามารถใช้ได้

CPU

Intel

i386(ควรจะเป็น DX ขึ้นไป), i486(SX หรือ DX ก็ได้), Pentium (75-90 อาจจะมี Bug เกี่ยวกับfloating point), Pentium Pro, Pentium II, Celeron, Pentium iii, Xeon (สนับสนุน SMP=Symmetrics Multi-Processor)

AMD

80386,486 clones, K5, K6(บางรุ่นอาจไม่สามารถใช้งานได้บนบางMainboard จะค้างตอนติดตั้ง Linux), K6-2(3D NOW 300 หรือใกล้เคียงบางรุ่นบางตัวอาจใช้งานไม่ได้เลย ต้องเปลี่ยนชิพ), K6-3

Cyrix

80386,486 clones, 5x86, 6x86, MediaGX(ไม่สามารถใช้ความสามารถด้าน Multimedia ได้อย่างเต็มที่), MII

Winchip(IDT)

ทางผู้ผลิตได้ทำการทดสอบชิพทุกรุ่นกับ Linux ก่อนออกวางจำหน่าย

Mainboard

สามารถใช้ได้ทุกรุ่นที่รองรับ CPU ตามข้างต้นได้ ถ้าไม่แน่ใจให้ติดต่อทางผู้ผลิตดูว่าได้มีการทดสอบกับ Linux หรือไม่ สำหรับ Mainbord รุ่นใหม่ๆที่รวมฟังก์ชั่นต่างๆ ไว้บนชิพเดียวอย่างเช่น SIS6xxหรือ Intel i810 จะไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ในส่วนของ X-window ต้องรอ X-Server ตัวใหม่ออกมา support

IDE Device

I/O Controller ทุกรุ่น

Hard disk IDE ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาด รวมถึง UDMA

ATAPI CDROM IDE ทุกรุ่น

Super DISK 120 MB

SCSI Adapter

Adaptec

AHA-294x(W/UW/D/WD), AHA-394x(W), AHA-398x(W), AHA-274x EISA, AHA-284x VLB; Adaptec AIC-777x, AIC-785x, AIC-787x, AIC-788x, AHA-29xx PCI, Adaptec AHA-2940(AU/U2W/U2/U2B/U2BOEM), AHA-274xT, AHA-2842, AHA-2910B, AHA-2920C, AHA-2930(U/U2), AHA-2944(D/WD/UD/UWD), AHA-3940(U/UW/AUW/U2W/U2B), AHA-3950U2D, AHA-3985(U/UW), AIC-786x, AIC-789x, AIC-3860, AHA-174x, Adaptec 1542, Adaptec AHA-152x, 1520B, 1522B (Plug and Play)

Advansys

ABP510, ABP5150, ABP5140, ABP5142, ABP902, ABP915, ABP920, ABP930, ABP930U, ABP930UA, ABP960, ABP960U, ABP542, ABP742, ABP842, ABP940, ABP940U, ABP940UA, ABP970, ABP970U, ABP940UW, ABP970UW, ABP752, ABP852, ABP950, ABP950UW, ABP980, ABP980U, ABP980UA See also http://www.advansys.com/support/software/os/linux.htm

Always IN2000

Always IN2000 ISA SCSI card

AM53/79C974 PC-SCSI

AM53/79C974 PC-SCSI Driver, Qlogic PCI-Basic

BusLogic

FlashPoint Series PCI Host Adapters:
FlashPoint LT (BT-930) Ultra SCSI-3, 
FlashPoint LT (BT-930R) Ultra SCSI-3 
 with RAIDPlus, 
FlashPoint LT (BT-920) Ultra SCSI-3
 (BT-930 without BIOS), 
FlashPoint DL (BT-932) Dual Channel
 Ultra SCSI-3, 
FlashPoint DL (BT-932R) Dual Channel
 - Ultra SCSI-3 with RAIDPlus, 
FlashPoint LW (BT-950R) Wide Ultra 
 SCSI-3 with RAIDPlus, 
FlashPoint DW (BT-952) Dual Channel 
 Wide Ultra SCSI-3, 
FlashPoint DW (BT-952R) Dual Channel 
 Wide Ultra-SCSI-3 with RAIDPlus; 
MultiMaster "W" Series Host Adapters:

BT-948 PCI Ultra SCSI-3,

BT-958 PCI Wide Ultra SCSI-3,

BT-958D PCI Wide Differential Ultra SCSI-3;

MultiMaster "C" Series Host Adapters:

BT-946C PCI Fast SCSI-2,

BT-956C PCI Wide Fast SCSI-2,

BT-956CD PCI Wide Differential Fast SCSI-2,

BT-445C VLB Fast SCSI-2,

BT-747C EISA Fast SCSI-2,

BT-757C EISA Wide Fast SCSI-2,

BT-757CD EISA Wide Differential Fast SCSI-2,

BT-545C ISA Fast SCSI-2,

BT-540CF ISA Fast SCSI-2;

MultiMaster "S" Series Host Adapters:

BT-445S VLB Fast SCSI-2,

BT-747S EISA Fast SCSI-2,

BT-747D EISA Differential Fast SCSI-2,

BT-757S EISA Wide Fast SCSI-2,

BT-757D EISA Wide Differential Fast SCSI-2,

BT-545S ISA Fast SCSI-2,

BT-542D ISA Differential Fast SCSI-2,

BT-742A EISA SCSI-2 (742A revision H),

BT-542B ISA SCSI-2 (542B revision H);

MultiMaster "A" Series Host Adapters:

BT-742A EISA SCSI-2 (742A revisions A - G),

BT-542B ISA SCSI-2 (542B revisions A - G);

some AMI FastDisk Host Adapters

Data Technology Corp

DTC3180/3280

DTP

DTP SCSI host adapters (EATA/DMA),PM2011B/9X ISA, PM2021A/9X ISA,PM2012A, PM2012B,PM2022A/9X EISA, PM2122A/9X,PM2322A/9X,SmartRAID PM3021, PM3222, PM3224

EATA

DTP SCSI Adapters PM2011, PM2021, PM2041, PM3021, PM2012B, PM2022, PM2122, PM2322, PM2042, PM3122, PM3222, PM3332, PM2024, PM2124, PM2044, PM2144, PM3224, PM3334, DTP EATA-PIO boards

Future Domain TMC-16x0 based cards:

TMC-1800, TMC-18C50, TMC-18C30, TMC-36C70, TMC-1650, TMC-1660, TMC-1670, TMC-1680, TMC-1610M/MER/MEX, TMC-3260 (PCI), Adaptec AHA-2920A (PCI) (NOT AHA-2920C), TMC-950 (use Seagate driver)

GDT

ISA/EISA/PCI Disk Array Controller

ICP Disk Array Controller

GDT6111RP, GDT6121RP, GDT6511RP, GDT6521RP, GDT5117RP, GDT6127RP, GDT6517RP, GDT6527RP, GDT6537RP, GDT6557RP

Initio

INI-9X00U/UW SCSI host adapters

NCR

53c810, 53c810A, 53c815, 53c825, 53c825A, 53c860, 53c875, 53c876, 53c895 53c400, NCR5380, 53c810, 53c810A, 53c815, 53c820, 53c825, 53c810, 53c820, 53c720, 53c700, 53c710, 53c700-66, 53c406A

Perceptive Solutions

PSI-240I EIDE

Pro Audio Spectrum 16

Qlogic

FASxxx ISA/VLB, IQ-PCI(10/D), PCI-Basic QLogic ISP1020 Intelligent SCSI cards: IQ-PCI, IQ-PCI-10, IQ-PCI-D Qlogic FASxxx PCMCIA, QLogic ISP2100 SCSI-FCP

Quantum

ISA-200S, ISA-250MG

Seagate

ST-01, ST-02

Tekram

DC390 and other AMD53C974A based PCI SCSI adapters

Trantor

T128, T128F, T228

UltraStor

14F, 24F, 34F

Western Digital

WD7000-FAST WD7000-FASST2, WD7000-ASC, WD7000-AX/MX/EX

Cards with the sym53c416 chipset

Raid Controllers

AMI

MegaRAID 418, 428, 438, 466, 762

Mylex DAC960/DAC1100 PCI RAID
eXtremeRAID 1100 (DAC1164P)
    (need firmware v5.06-0-52 or above)
AcceleRAID 250 (DAC960PTL1)
    (need firmware v 4.06-0-57 or above
AcceleRAID 200 (DAC960PTL0)
    (need firmware v 4.06-0-57 or above)
DAC960PJ, DAC960PG,
    (need firmware v4.06-0-00 or above)
DAC960PU,DAC960PD, DAC960PL
    (need firmware v 3.51-0-04 or above)

Compaq

SMART2

ICP

Disk Array ControllerGDT6111RP, GDT6121RP,GDT6511RP, GDT6521RP,GDT5117RP, GDT6127RP,GDT6517RP, GDT6527RP,GDT6537RP, GDT6557RP

Display Adapter

Ark Logic

ARK1000PV, ARK1000VL, ARK2000PV, ARK2000MT

Alliance

AP6422, AT24

ATI

18800, 18800-1, 28800-2, 28800-4, 28800-5, 28800-6, 68800-3, 68800-6, 68800AX, 68800LX, 88800GX-C, 88800GX-D, 88800GX-E, 88800GX-F, 88800CX, 264CT, 264ET, 264VT, 264GT, 264VT-B, 264VT3, 264GT-B, 264GT3 (this list includes the Mach8, Mach32, Mach64, 3D Rage, 3D Rage II and 3D Rage Pro)

Avance Logic

ALG2101, ALG2228, ALG2301, ALG2302, ALG2308, ALG2401

Chips & Technologies

65520, 65525, 65530, 65535, 65540, 65545, 65546, 65548, 65550, 65554, 65555, 68554, 69000, 64200, 64300

Cirrus Logic

CLGD5420, CLGD5422, CLGD5424, CLGD5426, CLGD5428, CLGD5429, CLGD5430, CLGD5434, CLGD5436, CLGD5440, CLGD5446, CLGD5462, CLGD5464, CLGD5465, CLGD5480, CLGD6205, CLGD6215, CLGD6225, CLGD6235, CLGD6410, CLGD6412, CLGD6420, GD6440, CLGD7541(*), CLGD7543(*), CLGD7548(*), CLGD7555(*)

Cyrix

MediaGX, MediaGXm

Compaq

AVGA

Digital Equipment Corporation

TGA

Epson

SPC8110

Genoa

GVGA

IBM

8514/A (and true clones), XGA-2

IIT

AGX-014, AGX-015, AGX-016

Matrox

MGA2064W (Millennium), MGA1064SG (Mystique and Mystique 220),MGA2164W (Millennium II PCI and AGP), G100, G200

MX

MX68000(*), MX680010(*)

NCR

77C22(*), 77C22E(*), 77C22E+(*)

NeoMagic

2200, 2160, 2097, 2093, 2090, 2070

Number Nine

I128 (series I and II), Revolution 3D (T2R)

NVidia/SGS Thomson

NV1, STG2000, RIVA128, Riva TNT

OAK

OTI067, OTI077, OTI087

RealTek

RTG3106(*)

Rendition

V1000, V2x00

S3

86C911, 86C924, 86C801, 86C805, 86C805i, 86C928, 86C864, 86C964, 86C732, 86C764, 86C765, 86C767, 86C775, 86C785, 6C868, 86C968, 86C325, 86C357, 86C375, 86C375, 86C385, 86C988, 86CM65, 86C260

(S3 Trio 64xx ,Virge xx ,Savage 3D)

SiS

86C201, 86C202, 86C205, 86C215, 86C225, 5597, 5598, 6326

3DLabs

GLINT 500TX, GLINT MX, Permedia, Permedia 2, Permedia 2v

Tseng

ET3000, ET4000AX, ET4000/W32, ET4000/W32i, ET4000/W32p, ET6000, ET6100

Trident

TVGA8800CS, TVGA8900B, TVGA8900C, TVGA8900CL, TVGA9000, TVGA9000i, TVGA9100B, TVGA9200CXR, Cyber9320(*), TVGA9400CXi, TVGA9420, TGUI9420DGi, TGUI9430DGi, TGUI9440AGi, TGUI9660XGi,TGUI9680, ProVidia 9682, ProVidia 9685(*), Cyber 9382, Cyber 9385, Cyber 9388, 3DImage975, 3DImage985, Cyber 9397, Cyber 9520

Video 7/Headland Technologies

HT216-32(*)

Weitek

P9000, P9100

Western Digital/Paradise

PVGA1

Western Digital

WD90C00, WD90C10, WD90C11, WD90C24, WD90C24A, WD90C30, WD90C31, WD90C33

Sound Card

Acer Notebook Sound

AdLib

Advance Logic ALS-007

Compaq Deskpro XL sound

Crystal CS423x sound chip

Ensoniq Audio PCI 1370 (SoundBlaster 64/128 PCI)

Creative/Ensoniq Audio PCI 1371

Ensoniq SoundScape

ESS688 AudioDrive

ESS1688 AudioDrive

ESS1868 AudioDrive

Gravis UltraSound

Gravis UltraSound MAX

Gravis UltraSound PnP

Logitech SoundMan Games (not SM16 or SM Wave)

MediaTrix AudioTrix Pro (MT-0002-PC Control Chip)

MediaVision Jazz16 (ProSonic, SoundMan Wave)

Mozart/MAD16 (OPTi 82C928)

MAD16 Pro (OPTi 82C929/82C930)

miroSOUND PCM12

OPL3-SA1 sound chip

OPL3-SA2/3/x sound chip

Pro Audio Spectrum/Studio 16, Logitech SoundMan 16

PSS (Orchid SW32, Cardinal DSP16)

S3 SonicVibes

Sound Blaster

Sound Blaster DS

Sound Blaster Pro

Sound Blaster 16/PNP

Sound Blaster 32/64 AWE

Turtle Beach MultiSound Classic/Monterey/Tahiti

Turtle Beach MultiSound Pinnacle/Fiji

Windows Sound System (AD1848/CS4248/CS4231)

Note:The Sound Blaster Wave FX PNP card that claims to be 16 bit is really only 8 bit, and the 16 bit mode is done by Window95 device drivers. This card can work in 8bit mode, but won't work in 16 bit.

Network Card

3COM

Etherlink III (3c509 ISA),

EtherLink PCI III/XL;Vortex (3c590, 3c592, 3c595, 3c597);Boomerage (3c900, 3c905, 3c595)

3c503, 3c503/16, 3c515, 3c505, 3Com Etherlink 16 (3c507), 3c501,3c515

AMD LANCE/PCnetAllied Telesis AT1500, HP J2405A,NE2100, NE2500

AMD PCnet32 and AMD PCnetPCI

Apricot 680x0 VME, 82596 chipset

Ansel Communications AC3200 EISA

AT& T GIS (nee NCR) WaveLanISA Card

Alteon AceNIC Gigabit Ethernet driver

Allied Telesis LA100PCI-T 

Allied Telesis AT1700

Cabletron E2100 series ethercards

Crystal LAN CS8900/CS8920

Modular driver for the ComtrolHostess SV11

Compaq Netelligent 10/100 TX PCI UTP, 10 T PCI UTP, Compaq Integrated NetFlex 3/P, Compaq Netelligent Dual 10/100 TX PCI UTP, Compaq Netelligent Integrated 10/100 TX UTP, Compaq Netelligent 10/100 TX Embedded UTP, Compaq Netelligent 10 T/2 PCI UTP/Coax, Compaq Netelligent 10/100 TX UTP, Compaq NetFlex 3/P

100VG-AnyLan Network Adapters, HP J2585B, J2585A, J2970, J2973, J2573,Compex ReadyLink ENET100-VG4 & D-Link DE600, DE620 pocket adapters

D-Link DFE-930-TX PCI 10/100, VIA Rhine PCI Fast Ethernet cards with either the VIA VT86c100A Rhine-II PC or 3043 Rhine-I

DC21041 [ A ], DC21140 [ A ] 
DC21142, DC21143 chipsets
Digital 21x4x Tulip PCI ethernet cards 
DEC EtherWorks 100/10 PCI(DE500-XA) 
DEC EtherWorks 10 PCI(DE450) 
DEC QSILVER's, Znyx 312 etherarray 
Danpex EN-9400, Cogent EM110 

Digital DEPCA & EtherWORKS, DE100, DE101, DE200 Turbo, DE201 Turbo, DE202 Turbo, DE210, DE422

Digi Intl. RightSwitch SE-X EISA and PCI

EtherWORKS 3 (DE203, DE204, and DE205)

EtherWORKS DE425 TP/COAX EISA, DE434 TP PCI, 
  DE435/450, DE500 10/100 PCI

FreedomLine 100/VG

Fujitsu FMV-181/182/183/184

G-NIC PCI Gigabit Ethernet adapterZ8530 based HDLC cards for AX.25

HP PC-LAN Plus

HP PC-LAN (27245B and 27xxx series)

HP AnyLAN, 10/100VG, PCLAN (J2577, J2573, 27248B, )

ICL Etherteam 16i / 32 EISA

Intel i82557/i82558 PCI EtherExpressPro

Intel EtherExpress 16

Intel EtherExpress i82595 Pro10/10+ (ISA only)

Intel EtherExpress Pro/100B

Intel EtherExpress 100plus

Kingston LinkSys, SMC8432, SMC9332, Znyx31 [ 45 ] 
  and Znyx346 10/100 cards w/ DC21040 (no SROM)

MiCom-Interlan NI5010 ethercard

Mylex LNE390 EISA cards (LNE390A, LNE390B)

NE1000/2000 and compatible ISA cards

NE2000 (PCI), RealTEk RTL-8029, Winbond 89C940, Compex RL2000, KTI ET32P2, NetVin NV5000SC, Via 82C926, SureCom NE3

NI5210 card (i82586 Ethernet chip), NI6510, ni6510 EtherBlaster

Novell NE3210 EISA Network Adapter

PhoneNET PC II & III

Racal-Interlan ES3210 EISANetwork Adapter

RedCreek Communications PCI

RealTek cards using RTL8129 or RTL8139 Fast Ethernet chipsets

Sangoma S502/S508 multi-protocol FR, Sangoma S502A, ES502A, S502E, S503, S507, S508, S509

SMC EtherPower 10 PCI(8432T/8432BT) 
SMC EtherPower 10/100 PCI(9332DST) 

SMC Ultra / EtherEZ (ISA, 8k 83c790), SMC 9000 series, SMC 9000 series, SMC Ultra32 EISA (32K) SMC EtherPower II 9432 PCI (83c170/175 EPIC series)

Tangent ATB-II, Novel NL-10000, Daystar Digital LT-200, Dayna DL2000, DaynaTalk PC (HL), COPS LT-95, Farallon Western Digital WD8003, WD8013

Yellowfin (and Compatibles)

*** สำหรับ card 10Base โดยส่วนใหญ่จะใช้ NE2000 Compatible สำหรับที่เป็น ISA ส่วนที่เป็น PCI ใช้ NE2000 PCI Compatible ชึ่งโดยปรกติและ Linux จะทำการ Probeให้ แต่ถ้า Probe ไม่เจอ ก็ให้ใช้ Manual Setting แล้วกำหนด ค่า IO, IRQ ของการ์ด กำกับไปด้วย

Printer

Apple Dot Matrix

Apple Imagewriter, high-resolution

Apple Imagewriter, letter quality

Apple Imagewriter, low-resolution

C.Itoh M8510

Canon BJ-100/200/210/240

Canon BJ-10e

Canon BJC-600 and BJC-4000

Canon LBP-8II

Canon LIPS III

DEC LA50 dot matrix

DEC LA70 dot matrix

DEC LA75 Plus dot matrix

DEC LA75 dot matrix

DEC LJ250

DEC LN03

Epson AP3250 & ESC/P 2 printers

Epson Color Dot Matrix, 24 pin

Epson Color Dot Matrix, 9 pin

Epson Dot Matrix, 24 pin

Epson Dot Matrix, 9 pin, hi-res

Epson Dot Matrix, 9 pin, med-res

Epson Dot Matrix, 9 pin

Epson Stylus 800 & ESC/P 2 printers

Epson Stylus Color

HP DesignJet 650C

HP DeskJet 400/500C/520/540C

HP DeskJet 500

HP DeskJet 550C/560C/6xxC series

HP DeskJet/DeskJet Plus

HP LaserJet 4 - dithered

HP LaserJet 4/5/6 series

HP LaserJet III* with Delta Row Compression

HP LaserJet III* with duplex capability

HP LaserJet IId/IIp/III* with TIFF compression

HP LaserJet Plus

HP LaserJet

HP PaintJet XL300 and DeskJet 1200C

HP PaintJet XL

HP PaintJet

IBM 3853 JetPrinter

Imagen ImPress

Mitsubishi CP50

NEC P6/P6+/P60

Okidata Microline 182

PostScript printer

Ricoh 4081 laser printer

StarJet 48

Tek 4693d color printer, 2 bit mode

Tek 4693d color printer, 4 bit mode

Tek 4693d color printer, 8 bit mode

Tektronics 4695/4696 inkjet plotter

Text-only printer

Xerox XES printers

** สำหรับ Printer รุ่นอื่นนอกจากนี้ ส่วนใหญ่แล้วจะสามารถใช้งานได้ โดยเลือกเป็นรุ่นใกล้เคียง หรือระบบเดียวกัน

Modem

แนะนำให้ใช้ เป็น External Modem ที่ต่อผ่านทาง COM Port หรือ Internal Modem ที่มี UART โดยส่วนใหญ่จะเป็น Modem รุ่นเก่าที่ยังเป็นแบบ ISA และไม่เป็น Plug&Play ส่วนที่เป็น PCI โดยส่วนใหญ่จะไม่ support เช่นพวก WinModem ซึ่งตอนนี้ ทาง Redhat รับรอง Internal Modem แบบ PCI เพียงรุ่นเดียวเท่านั้นคือ Lucent Venus based PCI Modems (Actiontec PM-6500-LKI) ซึ่งคงไม่มีขายในเมืองไทย ส่วนรุ่นอื่นคงต้องสอบถามไปยังผู้ผลิตว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่

ในส่วนนี้ก็จะ list ให้แต่เฉพาะ Modem ที่ทาง Redhat ทดสอบแล้วว่าไม่สามารถใช้งานได้บน Redhat Linux ได้แก่

PCI Memory Mapped Modems (these do not act like serial ports)

Internal SupraExpress 56k

Internal SupraSonic 56k

Newer Internal Laptop Modems

The Multiwave Innovation CommWave V.34

US Robotics WinModem series

US Robotics Sportster Voice/Fax modem (X2 model 1785 internal PNP)

Boca modem (model M336l)

Boca Research 28.8 internal modem (model MV34AI)

Zoltrix 33.6 Win HSP Voice/Speaker Phone modem

Motorola ModemSURFR internal 56K

DSVD modem

Compaq 192 PCMCIA modem/serial card

New Media Winsurfer PCMCIA modem/serial card

** สำหรับ Winmodem เริ่มมี Support แล้วใน Kernel version 2.4.x ขึ้นไป

USB

ยังไม่ Support ใน Version ปัจจุบัน แต่จะมีใน Kernel Version 2.4.x ขึ้นไป

อื่นๆ

สำหรับ Hardware อื่นๆ สามารถเช็คได้จาก website ของ Redhat ตาม address ต่อไปนี้ http://www.redhat.com\corp\support\hardware\intel\60\rh6.0-hcl-i.ld.html ถ้าไม่มีก็ให้ลองติดต่อไปทางบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่าย อาจจะต้องหา Driver หรือ Linux kernal ใหม่ มาเพื่อให้สนับสนุน Hardware ที่เราต้องการใช้งานนั้นๆ

เตรียมตัวก่อนลงมือติดตั้ง

เริ่มจากเราต้องสำรวจระบบของเราก่อน แล้วจดบันทึกเอาไว้ ดังนี้

  1. Hard disk ดูว่า Hard disk ของเรามีกี่ตัว เป็นแบบไหน IDE SCSI หรือมีทั้งสองแบบ ต่ออยู่อย่างไร เช่น ตัวไหนตัวเป็น Primary Master ,Second Slave หรือว่าต่อเป็น SCSI ตัวที่เท่าไหร่ และแต่ละตัวมีขนาดเท่าไหร่บ้าง และวางแผนว่าเราจะนำ Hard disk ส่วนไหนมาใช้เท่าไหร่ จะใช้ลง Linux เท่าไหร่ โดยอ้างอิงจาก ส่วน Hardware Requirement ข้างบน
  2. Memory ตรวจดูว่าในเครื่องของเรามี RAM อยู่เท่าไหร่ เพียงพอหรือไม่ หรือว่าเรามี RAM อยู่ขนาดนี้จะสามารถติดตั้งได้แค่ไหน ดูจาก Hardware Requirement เช่นเดียวกัน
  3. CD-ROM ดูว่าเป็นชนิดไหน IDE หรือ SCSI ต่ออยู่ช่องไหน
  4. SCSI Adapterถ้ามีเป็นยี่ห้ออะไร รุ่นไหน ใช้ชิพอะไร และตรวจดูใน Hardware Compatible List
  5. Display Adapter ตรวจดูว่า การ์ดแสดงผลของเราเป็นแบบใด ISA PCI VL-BUSหรือ AGP ยี่ห้ออะไร รุ่นไหน ใช้ชิพอะไร มีหน่วยความจำบนการ์ดเท่าไหร่ และตรวจดูว่ามีอยู่ใน Compatible List หรือไม่
  6. Network Card ดูว่ามีหรือไม่ เป็นแบบไหน ISA หรือ PCI ยี่ห้ออะไร รุ่นไหน เป็นแบบ 10Mbit (10Base Ethernet) หรือ 100Mbit (100Base Fast Ethernet) และต้องทราบค่าที่จำเป็นในการติดตั้ง Network ณ. จุดที่ท่านต่ออยู่เช่น
  1. Mouse ตรวจดูว่าเป็น Mouse แบบ Serial ,PS/2 หรือแบบอื่น เช่น USB(ไม่สามารถใช้ได้)
  2. Printer เป็นรุ่นไหน Redhat support หรือไม่
  3. Diskett เปล่า 1 แผ่น สำหรับทำ System Boot Disk และอาจต้องใช้อีก แผ่นสำหรับทำ Installation Boot Disk ซึ่งจะมีรายละเอียดในหัวข้อถัดไป

ขั้นตอนการติดตั้ง

Redhat มีวิธีการเริ่มต้นติดตั้งได้ 3 วิธี คือ

1 ใช้แผ่นบูต สามารถทำการติดตั้งได้ 2 แบบ

Local bootdisk

Network bootdisk

2 บูตโดยใช้ CD-Linux

3 run Autoboot ใน CD-ROM

Redhat เลือกติดตั้งได้ 2 แบบ ใหญ่ๆ คือ

1. Local Installation

ติดตั้งจาก CD-ROM

ติดตั้งจาก Hard disk

2. Network Installation

การแบ่ง Partition

ตรงจุดนี้เป็นส่วนสำคัญเป็นอย่างมากที่จะต้องทำความเข้าใจ เพราะถ้าเราทำอะไรผิดพลาดไป อาจทำให้ข้อมูลใน Hard disk ของคุณสูญหายไปได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย ควรจะ Backup ข้อมูลสำคัญของคุณ เก็บไว้ก่อน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการลง Linux โดยที่ยังเก็บ ตัว OS เดิมไว้ใช้อยู่ แต่สำหรับผู้ที่ต้องการลง Linux เพียงตัวเดียว ก็ไม่ต้องกังวลมาก แต่ถ้ามี Data สำคัญที่ต้องเก็บไว้ใช้ อย่าลืม Backup ไว้ก่อน

โครงสร้างของ Partition

ก่อนที่เราจะจัดการแบ่ง Partition นั้น เราควรจะมารู้จักถึงโครงสร้างของ Partition บน Hard disk และการมองเห็น Partition ของ Linux

ใน Hard disk หนึ่งตัวนั้น จะสามารถแบ่ง Partition ที่เป็น Primary Partition หรือว่า Partition หลักนั้นได้ สูงสุดเพียง 4 partition เท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วเราสามารถที่จะแบ่ง Partition ได้มากกว่านั้น โดยการกำหนดให้ Partition 1 ใน 4 Partition เป็น Extended จะทำให้เราสามารถสร้าง Partition ย่อยภายในเนื้อที่ ที่เรากำหนดเป็น Extended Partition ได้อีกหลาย Partition เรียกว่าเป็น Logical ซึ่งจะนับเป็น Partition ที่ 5 เป็นต้นไป

การมองเห็น Harddisk ใน Linux จะอ้างอิงถึง Hard disk ที่เป็น IDE

Primary Master = hda

Primary Slave = hdb

Secondary Master = hdc

Secondary Slave = hdd

ส่วน Hard disk ที่เป็น SCSI 0,1,2,… จะอ้างอิงเป็น sda,sdb,sdc,sd…

แบ่ง Partition โดย Fdisk

แบ่ง Partition โดย Disk Druid

แบ่ง Partition โดย Partition Magic

packagelist

network setup

10 base - 3com

100 base

setup X-window

Recommended resolution 800x600 16 or 24 bit colors

Printer setup

lilo

linux อย่างเดียว

linux+windows

linux 2 ตัว

เซ็ต delay

เซ็ต default boot

setup sound

 

บทที่ 3 Getting start Linux

หน้าจอ login ป้อน ชื่อ และ พาสเวิร์ด ลงไป (ครั้งแรกที่ใช้ ให้ใช้ชื่อ root พาสเวิร์ด ของที่กำหนดไว้ตอนติดตั้ง)ตรงนี้ท่านสามารถเลือก ตัว Window Manager ได้ เมื่อผ่านขั้นตอนการ login แล้ว ท่านก็จะเข้ามาสู่สภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็น x-window ภายใต้ Window Manager ที่ท่านเลือกเข้ามา

รู้จักกับ X-window

X-window คือ ระบบที่ใช้ติดต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบปฏิบัติการ แบบกราฟฟิก ทำงานได้โดยการประสานกันระหว่าง X-Server และ X-Client โดยตัว X-Server จะเป็นตัวจัดการการแสดงผลไปยังหน้าจอที่เป็นกราฟฟิก และรับ Input จากผู้ใช้ ผ่านทาง keyboard และ mouse ซึ่งเปรียบเทียบได้กับเป็น Driver นั่นเอง เราสามารถใช้เพียง X-Server ก็สามารถ รัน Application ที่เขียนมาสำหรับระบบ X-Window ได้ทันที แต่โดยปกติแล้วจะรันตัว Window Manager ขึ้นมาด้วย เพื่อเป็นตัวจัดการ Application ให้รันเป็นแบบ window ซึ่งได้แก่ การสั่ง Run Shutdown ตัว Application การเลื่อน เปลี่ยนขนาดของ หน้าต่างของ Application แต่ละตัว และการสลับใช้งานระหว่าง Application ซึ่ง Window Manager และ Application นั้นก็คือ ตัว X-Client นั่นเอง

ระบบ X-Window ในปัจจุบัน ถือเป็นมาตราฐานการใช้งาน บนฐานของระบบ Unix รวมถึง Linux ด้วย ซึ่งจะรู้จักกันในนาม X11 หรือ xfree86

แนะนำ Window Manager ที่มีมาให้กับ Redhat

Window Manager ที่มาพร้อมกับชุด RedHat 6.0 มีอยู่หลายตัว สามารถเลือกทำงาน ได้จากหน้าจอ login ของ X-Window (ในกรณีที่เลือกบูตเข้ามาเป็นระบบ X-Window) ซึ่งจะมีให้เลือกคือ

 1. GNOME
 2. KDE
 3. Another Level ส่วนนี้จะรวม Window Manager ย่อยไว้อีก 4 ตัว คือ

 1. FVWM
 2. Window Maker
 3. Lesstif
 4. AfterStep

การใช้คำสั่งพื้นฐานบน Linux

ต่อไปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การใช้คำสั่งพื้นฐานบน Linux สำหรับผู้ที่เคยใช้งานบนระบบ Unix มาแล้วอาจจะคุ้นเคยกับคำสั่งพื้นฐานอยู่แล้ว เพราะ Linux ก็มีต้นแบบมาจาก Unix เราสามารถใช้คำสั่งเหล่านี้ได้บน Console หรือจะใช้บน x-window ผ่านทาง X-Terminal โดยจะแสดงวิธีการใช้คำสั่งซึ่งจะมีเงื่อนไขดังนี้

-ข้อความใน [ ] จะมีหรือไม่มีก็ได้

-ข้อความใน < > จำเป็นต้องมีเสมอ เวลาใช้คำสั่งนั้นๆ

-การใช้งานใน ระบบ linux และ unix ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และ พิมพ์เล็ก ถือว่าเป็นคนละตัว ไม่สามารถใช้แทนกันได้ และคำสั่งโดยปกติจะเป็นตัวพิมพ์เล็ก แต่ Application ขึ้นอยู่กับการตั้งขึ้น

สำหรับคำสั่งที่จะกล่าวคือ

ระบบไฟล์พื้นฐาน บน Linux

ระบบไฟล์ใน Linux ทำการการจัดเก็บไฟล์โดยใช้ Directory เข้ามาช่วยในการแบ่งหมวดหมู่ ซึ่งในส่วนนี้จะเหมือนกับในระบบ Dos แต่ที่จะแตกต่างกันออกไปก็คือ มีการกำหนดสิทธ์ในการเข้าถึง file และ Directory ให้แก่ User ต่างๆกันได้ และจะมอง Device ต่างๆ และ Directory เสมือน เป็นไฟล์หนึ่ง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับชื่อ File และ Directory

 1. สามารถตั้งชื่อได้ยาวถึง 256 ตัวอักษร
 2. ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ และอักษรพิเศษบางตัว.ในการตั้งชื่อได้ เช่น “-“ “_” “.” ไม่สามารถใช้ตัวอักษรพิเศษที่เป็นตัว Operation ได้ เช่น “/” “>” “|”
 3. ตัวอักษรพิมพ์เล็ก และพิมพ์ใหญ่ ถือเป็นคนละตัวกัน
 4. ไม่สามารถตั้งชื่อซ้ำกันได้ ใน Directory ไม่ว่าจะเป็น ไฟล์ Directory หรือว่า Device

การแสดงไฟล์ที่มีอยู่ในระบบ (ls)

ls [option] [file]

Option

–l จะใช้แสดงไฟล์ข้อมูลโดยแสดงรายละเอียดต่างๆ ของๆไฟล์ด้วย ได้แก่ status เจ้าของไฟล์ group ขนาด และ วันเวลาที่สร้างไฟล์นั้น ขึ้นมา

–a จะใช้แสดงไฟล์ข้อมูลทั้งหมดรวมทั้งไฟล์ที่ถูกซ่อนเอาไว้ ซึ่งจะนำหน้าด้วย จุด

-t แสดงไฟล์โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร

-r ใช้ร่วมกับ –t ให้เรียงลำดับตรงกันข้ามจากล่างขึ้นบน

เรายังสามารถที่จะใช้ option หลายอย่างพร้อมกันได้ อย่างเช่น ถ้าเราต้องการแสดงไฟล์ ทั้งหมด และรายละเอียดของไฟล์ เราสามารถใช้ ls –a –l หรือ ls –al เลยก็ได้ผลเหมือนกัน

การย้ายไปทำงานที่ Directory ต่างๆ (cd)

ใช้ในการเปลี่ยน sub directory โดยการใช้ cd ตามด้วยชื่อ sub directory ที่จะย้ายไปทำงาน เช่น cd /tmp จะย้ายไปทำงาน /tmp

cd / จะย้ายไปทำงานที่ root ซึ่งเป็น directory ที่อยู่สูงสุด ลอง ls ดูจะเห็น subdirectory ขึ้นมาต่างกับตอนแรก

cd .. จะย้ายไปทำงานที่ directory ที่อยู่สูงกว่าหนึ่งชั้น

คำสั่งแสดง Directory ปัจจุบัน (pwd)

ใช้แสดงชื่อ subdirectory ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน

การสร้าง Directory (mkdir)

ใช้ mkdir ตามด้วย ชื่อ directory ที่ต้องการจะสร้างขึ้นมาใหม่

mkdir –p ใช้สร้าง Directory พร้อมทั้ง sub directory ด้วย

การลบ Directory (rmdir)

ใช้ rmdir จะทำได้ก็ต่อเมื่อ directory ที่เราต้องการจะลบนั้น เป็น directory ที่ว่างเปล่า ไม่มีไฟล์หรือ sub directory อยู่ข้างใน

แต่ในกรณีที่เราต้องการลบ directory ที่ไม่ว่างเปล่า เราสามารถใช้

rm –fr <directory>

การ copy file และ directory (cp)

copy <file1 file 2 … file n ต้นทาง> <directoryปลายทาง>

ใช้ในการ copy ไฟล์ ใช้ cp ชื่อไฟล์ และตามด้วยชื่อ sub directory ปลายทาง

cp –r ใช้ copy ไฟล์และ sub directory ทั้งหมดไปยังปลายทาง

การย้าย file และ directory (mv)

mv <fileต้นทาง> <fileหรือdirectoryปลายทาง>

ใช้ในการย้าย หรือเปลี่ยนชื่อไฟล์ ใช้เหมือนกับคำสั่ง cp

การลบ file (rm)

ใช้ลบแฟ้มข้อมูล ใช้ rm ตามด้วยชื่อไฟล์ที่ต้องการจะลบ

rm –fr ลบทั้ง sub

การทำ Link โดยใช้ ln

ใช้สำหรับทำ link ไฟล์ หรือ directory เหมือนกับการทำ Shortcut

Hard links เป็นการกำหนดให้ ชื่อไฟล์ชี้มายังที่เดียวกัน ทำให้มีไฟล์ซ้ำๆ กันในหลาย Directory ได้โดยไม่เปลืองเนื้อที่ เมื่อทำการลบตัวใดตัวหนึ่ง แล้วยังเหลือตัวอื่นที่ยังชี้อยู่ ข้อมูลก็จะไม่ถูกลบ ตัวที่ link มาตัวอื่น จะสามรถใช้ได้ตามปกติ แต่ link แบบนี้จะไม่สามารถใช้กับ Directory ได้ สำหรับการใช้งาน

link <source> <link point>

Symbolic links จะให้ไฟล์ชี้มาที่ ไฟล์ต้นฉบับ ในกรณีที่ไฟล์ต้นฉบับ ถูกลบ หรือย้ายที่ link นั้นจะไม่สามารถใช้งานได้ แต่จะสามารถใช้กับ directory ได้ วิธีการใช้

link –s <source> <link point>

wild card (*,?)

ใช้แทนกลุ่มไฟล์ เพื่อใช้ในคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการไฟล์ต่าง

* แทนตัวอักษรอะไรก็ได้ กี่ตัวก็ได้

? หนึ่งตัวแทนตัวอักษรอะไรก็ได้ หนึ่งตัว

การเปลี่ยนทิศทางของข้อมูล หรือ Redirection ( | > )

เป็นตัวเปลี่ยนทิศทาง ของ output จากการแสดงผลทางหน้าจอ ไปยังที่อื่น ซึ่งตัว redirection มีอยู่สองตัวคือ | (ไปป์) และ > (เครื่องหมายมากกว่า)

เปลี่ยนทิศทางไปยังไฟล์ ( > )

command > <filename>

จะเป็นตัวส่งผ่าน output ของคำสั่งข้างหน้าไปเก็บ ใน file ที่ระบุไว้ข้างหลัง ถ้ามี file นั้นอยู่แล้วจะถูกเขียนทับ เราสามารถให้เขียนต่อจาก file เดิมที่มีอยู่ได้โดยใช้

command >> <filename>

เปลี่ยนทิศทางไปยังโปรแกรมอื่น ( | )

command1 | command2 [| command3 …]

| จะเป็นตัวส่งผ่าน output ของคำสั่งข้างหน้า ไปเป็น Input ของคำสั่งข้างหลัง ใช้ร่วมกับคำสั่งเช่น more, less, grep, sort, … โดยที่เราสามารถใช้ | เชื่อมคำสั่งไปได้เรื่อยๆ

คำสั่งที่เรามักจะใช้ผ่าน redirection ไปป์ ก็อย่างเช่น

more

เป็นตัวจัดการการแสดงผลของ output ให้หยุดรอเมื่อเต็มหน้าจอ โดยจะแสดงต่อทีละบรรทัดเมื่อกด Enter และทีละหน้าจอเมื่อ กด Spacebar

less

เป็นตัวจัดการให้หยุดการแสดงผลเมื่อ output เต็มหน้าจอ เหมือนกับ more แต่สามารถเลื่อนขึ้นลงเพื่อดูได้ ออกจากคำสั่งนี้โดยใช้ ปุ่ม <q>

sort

ใช้เรียงลำดับข้อมูลตามตัวอักษร

grep

ใช้หาข้อความ โดยจะแสดงบรรทัดที่มีข้อความที่ต้องการ

คำสั่งแสดงข้อความใน text file (cat)

cat <file1> [file2] […]

การสร้าง text file อย่างง่ายๆ ด้วยคำสั่ง cat

cat > file สำหรับสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่

cat >> file เพิ่มข้อความต่อในไฟล์ที่มีอยู่

พิมพ์ข้อความลงไป เมื่อเรียบร้อยแล้ว กด Ctrl-D เพื่อ save file

การเรียกดูวิธีการใช้งานคำสั่งต่างๆ ใน Linux

help

ใช้เรียกดูว่ามีคำสั่งอะไรอยู่บ้าง และเมื่อใช้ควบคู่กับคำสั่งนี้จะได้ประโยชน์มากขึ้น

man <command>

จะแสดงวิธีใช้งานคำสั่งนั้นๆ โดยจะมีเงื่อนไข วิธีใช้ตามที่กล่าวไว้ตอนต้นหัวข้อ

คำสั่ง whoami

ใช้แสดงชื่อ User ที่เรา login เข้ามาใช้งาน

คำสั่งในการค้นหาไฟล์ที่ต้องการในระบบ

ใช้คำสั่ง find เพื่อค้นหาไฟล์

find <tart searchpoint> -name <file or directory name for search>

การเปลี่ยน passwd

ใช้เปลี่ยน password

การเปลี่ยนสถานะ user เป็น root

จะใช้คำสั่ง su เพื่อเปลี่ยนสถานะการใช้งานขึ้นเป็น root เรียก su จะถาม password ขึ้นมา ให้ใส่ password ของ root ลงไป

Console Utility

pico

ใช้สร้างและ แก้ไขไฟล์ข้อมูล ที่เป็น text file

mc (Midnight Commander)

ใช้จัดการไฟล์และ directory เช่น copy move สร้าง ลบ ไฟล์และ directory จะมีหน้าตาและวิธีการใช้งานคล้ายกับ NC (Norton Commander) มีวิธีการใช้คีย์ต่างๆ ดังนี้

คีย์

รายละเอียด

Insert

+

-

*

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

ใช้ในการเลือกไฟล์ที่ต้องการ

แสดงไดอะล็อกที่ใช้เลือกไฟล์

ยกเลิกการเลือกไฟล์

สลับการเลือกไฟล์

Help

User Menu

View File

Edit File

Copy

Move ,Rename

Make Directory

Remove File & Directory

เข้าสู่ Menu ของ MC

ออกจาก MC

บทที่ 4 Using GNOME

รู้จักกับส่วนต่างๆ ของ GNOME

เมื่อ login เข้ามาใน GNOME แล้ว ขั้นตอนนี้อาจจะมี Dialog ขั้นมาเตือนว่าเรา login เข้ามาเป็น root ก็ให้กด ok ผ่านไป ก็จะพบกับ Interface ที่เป็น x-window มีส่วนต่างๆดังนี้

การใช้งาน Panel

การซ่อน Panel

จะใช้การกดปุ่มที่เป็นรูปลูกศรที่อยู่ด้านข้างของ Panel ด้านใดด้านหนึ่ง Panel ก็จะเลื่อนไปเก็บตามทิศทางของลูกศรนั้น ถ้าต้องการให้ Panel กลับมา ก็กดไปที่ลูกศรที่เหลืออีกตัว Panel ก็จะยืดกลับมาเหมือนเดิม

การย้ายตำแหน่งของ Panel

ใช้การกดปุ่มกลางแล้วลาก Panel ไปไว้ยังที่ที่ต้องการ ซึ่งจะวางไว้ได้ตรงขอบทั้ง 4 ด้านเท่านั้น แล้วปล่อย Panel ก็จะย้ายไปสำหรับ Mouse ที่เป็น แบบ 2 ปุ่ม ถ้าตอน setup ได้กำหนดให้ Emulate เป็น 3 ปุ่ม จะใช้การกด 2 ปุ่มพร้อมกัน แทนการกดปุ่มกลาง

การเพิ่ม Panel ขึ้นมาอีกชุด

เลือกไปที่ Menu หัวข้อ Panel / Add New Panel หรือ จาก pop-up menu click ขวา บน Panel แล้วเลือกไปที่ Add New Panel ถึงตรงนี้จะมีหัวข้อย่อยให้เลือกอีก 2 ตัว ได้แก่

เราสามารถที่จะสลับ Panel ให้เป็น ระหว่าง Edge กับ Corner โดยเลือก popup-menu โดยการคลิ๊กขวา จะมีให้เลือก Convert to …

เอา Panel ออก

ทำได้โดยการ click ขวาบน Panel ที่ต้องการจะเอาออก แล้วเลือก Remove this panel

เพิ่ม Application Launchers บน Panel

เลือก Add New Launcher ใน Popup-Menu จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เซ็ตรายละเอียดของโปรแกรม ดังนี้

เมื่อใส่รายละเอียดเสร็จแล้วก็ให้เลือก OK ก็จะมี Icon แสดงเพิ่มขึ้นมาใน Panel

นอกจากนี้แล้วเราสามารถใช้วิธีการลากมาวางไว้ได้จาก File Manager

เพิ่ม Drawers เพื่อจัดกลุ่ม Application บน Panel

ไว้สำหรับรวม Application Launcher หรือ Applet หลายตัวมาอยู่ที่เดียวกัน สามารถสร้างได้โดยเลือกจาก Add drawer บน Popup-menu ของ Panel จะเกิด drawer เปล่าขึ้นมา ใช้งานได้โดย คลิ๊กที่ Drawer จะมีพื้นที่ยืดออกมาถือเป็นพื้นที่ ที่เป็น Panel สามารถใช้งานได้เหมือนกับบน Panel ทุกประการ ทำให้หดกลับไปโดยคลิ๊กที่ลูกศรด้านบน หรือบนตัว drawer

เพิ่ม Applet บน Panel

Applet จะเป็นโปรแกรมตัวเล็กๆ จะแสดงผลอยู่บน พื้นที่ ที่เป็น Panel มีทั้งที่ไว้ใช้ประโยชน์ หรือเป็นลูกเล่นต่างๆ ซึ่งจะมีมาพร้อมกับ GNOME ด้วยกันหลายตัว ที่มีเห็นอยู่บน Panel อยู่แล้วก็มี Pager กับ Clock สามารถวางเพิ่มได้โดยเลือกไปที่ Add applet จาก Popup-Menu ของพื้นที่ส่วนนั้น จะมีหัวข้อย่อยประเภทของ applet ขึ้นมา ให้เลือกเข้าไปยัง Applet ที่ต้องการ ก็จะเกิด Applet ขึ้นมา

แนะนำ Panel Applet ต่างๆ

การเลื่อนตำแหน่ง Item ต่างๆ บน Panel

สามารถเลื่อน Intem ต่างๆ บน Panel ไปมาได้โดยการ click ขวา ที่ Item ที่ต้องการ แล้วเลือก Move Applet แล้วเลื่อน Mouse Item ก็จะเลื่อนตาม เมื่อได้ที่ต้องการแล้วจึง Click 1 ที สามารถใช้เลื่อน Applet , Appliction เข้าไปไว้ใน Drawer ได้ด้วย วิธีนี้สามารถใช้เลื่อนทุกอย่างที่ปรากฏให้เห็นอยู่บน Panel ได้ แต่ถ้าใช้การคลิ๊กแล้วลาก จะเป็นการ copy

การแก้ไขรายละเอียดของ Item ต่างๆ

ทำได้โดยการ click ขวาไปบน Item ตัวที่ต้องการจะแก้ไขค่า จะมี Popup-menu ขึ้นมา ให้เลือก Properties แล้วทำการแก้ไขรายละเอียดที่ต้องการแล้วกด OK

การถอด Item ออกจาก Panel

click ขวาบน Item ที่ต้องการแล้วเลือก Remove from Panel

การใช้งาน File Manager

การจัดการจะเหมือนกับการใช้งาน IE บน Windows ไม่ว่าจะเป็นการเลือกไฟล์ การย้าย หรือ copy โดยที่ทางด้านซ้ายจะเป็น Directory ส่วนทางด้านขวาจะแสดง File และ Directory ที่อยู่ใน Directory ที่ถูกเลือกไว้ทางด้านซ้าย

การเลือกไฟล์

การเลือกไฟล์เดียวใช้การ Click ที่ไฟล์ที่ต้องการ

เลือกหลายไฟล์ กด Ctrl ค้างไว้ แล้วใช้ mouse เลือก click ไฟล์ที่ต้องการทีละไฟล์ ใช้ mouse click ไม่ให้โดนไฟล์ ลากเป็นกรอบ เมื่อปล่อย ไฟล์ที่อยู่ในกรอบจะถูกเลือก

เลือกไฟล์เป็นชุดที่อยู่ติดกัน ให้ click ไฟล์แรก แล้วกด Shift ค้างแล้วคลิ๊กอีกไฟล์ ไฟล์ตั้งแต่ไฟล์แรกถึงไฟล์หลังจะถูกเลือกทั้งหมด ถือเป็น 1 ชุด ถ้าต้องการเลือกหลายชุดให้กด Ctrl ค้างไว้ด้วย

เลือกไฟล์ตามเงื่อนไข เลือก Menu Edit/Select Files แล้วใส่เงื่อนไข(ดูรายละเอียด Wild card) จะทำการเลือกไฟล์ที่มีชื่อตามเงื่อนไขนั้น

เลือกไฟล์ทั้งหมดให้เลือก Menu Edit/Select All หรือ กด Ctrl+A

Copy และ ย้ายไฟล์

สามารถทำได้วิธีแรกคือ การลากไฟล์ที่ต้องการไปวาง ใน Directory ที่ต้องการจะ copy หรือย้ายไฟล์ไป ซึ่งจุดที่จะวางจะอยู่ในหน้าต่างเดียวกัน หรือคนละหน้าต่างกันก็ได้ โดยปกติจะเป็นการย้ายไฟล์ไป ถ้าต้องการให้ทำการ copy ก็ให้กด <Ctrl> ก่อนจะ ลากไฟล์ที่ต้องการไป หรืออีกวิธีที่จะทำการ copy หรือย้ายไฟล์ ทำได้โดยเมื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วก็คลิ๊กขวาบน ไฟล์ที่ต้องการ เลือก copy หรือ move แล้วเลือกหรือใส่ directory ปลายทางที่ต้องการจะย้าย

การลบไฟล์

เมื่อเราเลือกไฟล์แล้วสามารถทำการลบไฟล์ได้ง่ายๆ โดยการกดปุ่ม <Delete> จะมี Dialog ขึ้นมาให้ยืนยันการลบ หรืออีกวิธีโดยการคลิ๊กขวาบนไฟล์ เพื่อเลือกคำสั่ง Delete บน Popup-Menu

การทำ Link

มีวิธีการทำได้คล้ายกับ copy และ move โดยการกด <Ctrl>+<Shift> แล้วทำการลากไฟล์ไปไว้ยังที่ ที่ต้องการจะทำ link file หรือคลิ๊กขวาเลือกคำสั่ง Symlink จาก popup-menu และกำหนด link ปลายทาง ส่วนรายละเอียดเรื่อง link เพิ่มเติมในบทที่ 3 เรื่อง link

แก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์

คลิ๊กขวาบนไฟล์ แล้วเลือก Properties จาก Popup-Menu จะมี Dialog ขึ้นมาให้ set รายละเอียดต่างๆ ของ ไฟล์ ตรงนี้สามารถ แก้ไข ชื่อไฟล์ และ Permission ของไฟล์และ Directory ได้

เลือกการแสดงไฟล์

เลือกที่ Menu Layout จะเป็นการกำหนดการแสดงไฟล์ขึ้นมาดังนี้

Sort By ใช้เลือกให้แสดงไฟล์เรียงลำดับตามเงื่อนไข เช่น เรียงตามชื่อ ขนาด หรือ วันที่

Filter View ใช้กำหนดเงื่อนไข ให้แสดงไฟล์ที่มีชื่อตามเงื่อนไขเท่านั้น (ดูรายละเอียดเรื่อง Wild Card)

Icon View เลือกแสดงไฟล์เป็นรูป Icon

Brief View เลือกแสดงเฉพาะชื่อไฟล์

Detailed View เลือกแสดงชื่อและรายละเอียดของไฟล์

Custom View เลือกแสดงตามที่ผู้ใช้ต้องการ โดยกำหนดได้ใน Menu Edit / Preferences แล้วเลือก tab Custom View เพื่อเลือกว่าจะให้แสดงอะไรบ้าง

ค้นหาไฟล์

ทำได้โดยการเลือก Find file จาก Menu Command แล้วทำการกำหนดจุดเริ่มในการค้นหา ไฟล์ที่ต้องการค้นหา

การจัดการกับ Window

โดยทั่วไปก็จะคล้ายกับการใช้งานบน Windows

การย้ายตำแหน่ง Window

คลิ๊กบน Title bar แล้วลาก จะเป็นการย้าย Window ไปในตำแหน่งที่ต้องการ ในกรณีที่มี Window ซ้อนกันอยู่มาก เราสามารถกด window ที่ active อยู่ให้ไปอยู่ด้านหลังและให้ตัวที่อยู่ด้านหลังขึ้นมาแทน โดยเลือก Lower จาก window menu ถ้าเลือก Raise จะทำงานตรงกันข้าม

การเปลี่ยนขนาด

มีหลายกรณี เช่น คลิ๊ก บนมุม หรือขอบของ Window แล้วลากจะเป็นการเปลี่ยนขนาดไปตามทิศทางของมุมหรือขอบ ของ Window และสามารถเข้าไปใช้ Window size ใน window menu จะสามารถเปลี่ยนขนาดได้ อีกหลายวิธี ถ้า Double-click บน Titlebar จะหด window ขึ้นไป เหลือแต่ Titlebar ถ้า Double-click อีกทีจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม เรียกว่า Shade/Unshade สามารถเลือกได้จาก window menu ถ้าเราเลือก minimize window ก็จะหายไป จะเรียกใช้ได้จาก Pager

ปิด window

สามารถทำได้หลายวิธี เช่น เลือกที่ Exit หรือ Close ใน Menu ของโปรแกรม Close ของ window menu หรือคลิ๊กที่ กากบาทตรงด้านขวาบน แต่ในกรณีที่โปรแกรมค้าง จะไม่สามารถทำการปิดแบบธรรมดาได้ ต้องใช้การปิดแบบ kill session โดยปกติแล้วจะทำการปิดได้ในทุกกรณี สามารถทำได้โดยการ คลิ๊กขวาที่รูปกากบาทที่ใช้ปิดโปรแกรมแบบปกติ หรือเลือก Annihilate ใน window menu ก็ได้

การจัดการเกี่ยวกับ Menu

ต้องมี ฐานะเป็น root ก่อนจึงจะสามารถแก้ไข Menu ได้ โดยใช้ Menu Editor เลือกที่ Main Menu / Settings / Menu editor สามารถเลื่อนดูเมนู หัวข้อต่างได้ง่าย และ แก้ไขได้ทันที โดยเลือกไปที่ Menu ตัวที่ต้องการจัดการ แล้วเรียกใช้คำสั่ง เช่นถ้าต้องการเพิ่มหัวข้อย่อย ก็ click ไปที่ New Submenu ถ้าต้องการเพิ่ม โปรแกรมเข้าไปใน Menu ก็ Click New Item ลบก็ใช้ Delete เราสามารถเพิ่มรายการใน Menu ได้โดยการ เปิด File Manager ขึ้นมา แล้วเลือกโปรแกรมที่ต้องการเพิ่มเข้าไปใน Menu Click แล้วลากมาวาง ใน Menu Editor

การปรับแต่งหน้าจอ

แต่ละ User สามารถกำหนดหน้าจอของตัวเองได้ว่าให้เป็นแบบไหน โดยใช้ Control Center เลือกจาก Menu หลัก System / Control Center หรือจะเรียกจาก Panel เลยก็ได้ โดย Click ไปบน item รูปกล่องเครื่องมือ บน Panel

เปลี่ยน Background ที่น่าเบื่อ

เลือกไปที่ tab Background จะมีให้ set เป็นโทนสี และ Wallpaper สำหรับแบบสีเราสามารถเลือกให้เป็นสีเดียว หรือสองสีไล่กัน โดยเลือกGradient และยังเลือกได้ว่าจะให้ไล่ในแนวดิ่งหรือแนวนอน ส่วนที่เป็น Wallpaper ก็ Click ไปที่ Browse แล้วเลือกไฟล์ภาพ ที่ต้องการมาเป็น Wallpaper สำหรับรูปแบบก็มีให้เลือก เช่นในกรณที่รูปมีขนาดเล็กกว่าหน้าจอ ก็เลือกแสดงซ้ำหลายๆรูปจนเต็มหน้าจอหรือจะให้วางไว้ตรงกลางหน้าจอก็ได้

สนุกกับ Screen saver

เลือก tab Screen saver มีให้เลือกหลายตัวด้วยกัน หรือจะให้ Random ก็ได้

การออกจากระบบ

เลือกที่ Main Menu / Log out ก็จะมี Dialog ของ logout ขึ้นมา click ที่ Yes ถ้าต้องการ ออกจากระบบ ในกรณีที่ login เข้ามาเป็น root จะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นมา คือ Halt สำหรับ Shutdown ระบบเพื่อปิดเครื่อง และอีกตัวเลือกคือ Reboot

แนะการใช้งาน Application

GNOME Calendar

Xedit คล้ายกับ Word

Gnotepad คล้ายกับ Notepad

GNUMeric คล้ายกับ Excel กับ Lotus123

GnomeCard เป็น Organizer

XPDF ใช้ดูเอกสาร pdf

GIMP ตบแต่งภาพ กราฟฟิก คล้ายพวก Photoshop

GQView ใช้ดูรูปเหมือน ACDsee

GNOME CD Player

X11AMP เล่น เพลง MP3

บทที่ 5 System basics administration

* การจัดการเกี่ยวกับระบบ ต้องLogin เข้ามาในฐานะ root เสมอ

User Management

adduser on console ใช้คำสั่ง adduser

adduser user name

passwd user name

file /etc/passwd

adduser on X-window

Linuxconf

user manager บน KDE

สิทธิในการใช้งาน (Permissions)

แก้ไข permission ผ่านทาง command line

การเปลี่ยนเจ้าของ ไฟล์ และ group

การจัดการที่ง่ายกว่า โดยใช้ File Manager

Process Management

ใช้ ps เพื่อดูว่ามี Process อะไรอยู่ในระบบบ้าง และ kill สำหรับ หยุดการทำงานของ Process

Device Management

Device

-IDE Device

IDE0(Primary Master) = /dev/hda

IDE1(Primary Slave) = /dev/hdb

IDE2(Second Master) = /dev/hdc

IDE3(Second Slave) = /dev/hdd

-SCSI Device

SCSI0 = /dev/sda

SCSI1 = /dev/sdb

…

* Hard disk ถ้าแบ่งพาร์ติชั่น จะอ้างถึง ดังนี้

เช่น พาร์ติชั่นที่ 3 ของ IDE2 = /dev/hdc3

พาร์ติชั่นแรกของ SCSI3 = /dev/sdd1

- mount partition มาเป็น sub directory หนึ่ง มีรูปแบบดังนี้

mount [-t filesystem] device mount point

filesystem

Unix mount –t ext2

FAT16 mount –t msdos

FAT32 mount –t vfat

- mount CD-ROM

mount –t iso9660 /dev/cdrom /mnt/cdrom

- mount Floppy

mount –t msdos /dev/fd0 /mnt/floppy

mount –t ext2 /dev/fd0 /mnt/floppy

mount ใช้เช็คดูว่ามีการ mount filesystem อะไรไว้บ้าง

- unmount

umount mount point

คำสั่ง และโปรแกรมจัดการระบบ อื่นๆ ที่น่าสนใจ

init

setup

Linuxconf

Disk Management

System monitor

การติดตั้งโปรแกรม

การติดตั้งโปรแกรมที่มีนามสกุลเป็น .tar.gz หรือ .tgz

ใช้ tar xvfz filename (*.tar.gz *.tgz)

การติดตั้งโปรแกรมที่ต้อง Compile ใหม่บนเครื่อง

ขั้นตอนการ Install โดยทั่วไป

./configure

make

make install

การติดตั้งโปรแกรมที่เป็น rpm

(Red Hat Package Management System) เป็นระบบการติดตั้ง และจัดการApplication บน Redhat Linux ที่เป็นรูปแบบ package ทำให้สะดวกในการติดตั้งและ upgrade และ ถอดถอน ออกจากระบบ โดยจะไม่เกิดการซ้ำซ้อนของ Application เปรียบเสมือนกับ Registry บนระบบ Window ของ Microsoft โดยมีการใช้งานดังนี้

rpm –ivh package file สำหรับ install package

rpm –Uvh package file สำหรับ upgrade package

rpm –qip package file สำหรับ ดูรายละเอียดของ package นั้นๆ เช่น package name ,Version ,Distributor

rpm –e package name สำหรับ uninstall package

บน X-window ใช้ glint ,gnorpm

ภาษาไทยบน Linux ด้วย Thai Extendtion

ขยายไฟล์ te_jan22.tar.gz ใน CD-rom ใน sub /install แล้วรัน Tinst.tcl เพื่อทำการติดตั้ง แก้ Xfree86 Version จาก 3.3.x เป็น 3.3

การใช้งานภาษาไทยบน Linux

ติดตั้ง MpegTV สำหรับดู VIDEO CD

โปรแกรมจะอยู่ใน CD sub /install/MTV

rpm –ivh SDL-0.9.9-5.i386.rpm

rpm –ivh xforms-0.88.1-6.i386.rpm

rpm –ivh mtv-1.1.0.3-1.i386.rpm

ติดตั้ง StarOffice

การ Shutdown และการ Restart ระบบ

reboot

ทำการ Restart ระบบโดยใช้คำสั่ง reboot

shutdown ระบบ

shutdown –h now

 

บทที่ 6 การใช้งาน Internet บน Linux

การ Dialup เข้าสู่ Internet โดยใช้ Kppp

เลือกจาก Menu KDE Menu/Internet/kppp

การติดตั้ง modem

เลือก setup เข้าไปที่ tab device เลือก Modem device ว่าต่ออยู่ช่องไหน

/dev/modem = set โมเด็ม ไว้แล้ว

/dev/ttyS0= โมเด็มต่ออยู่กับ Com1

/dev/ttyS0= โมเด็มต่ออยู่กับ Com2

จากนั้นเซ็ตที่ tab modem เลือก Query Modem เพื่อทำการทดสอบว่า โมเด็มได้เชื่อมต่อถูกต้องแล้ว

add account ISP

เลือก tab Accounts เลือก new เพื่อใส่ข้อมูลเกี่ยวกับ ISP เช่น เบอร์โทร ชื่อlogin แบบการเชื่อมต่อ โปรโตคอล ตามรายละเอียดของแต่ละ ISP

Dial up to Internet

เลือกชื่อบัญชีที่ได้กำหนดไว้แล้ว แล้ว Connect

Web โต้คลื่นบน Linux ด้วย Netscape Navigator

เปิด Menu Internet/Netscape ถ้ามีการกำหนดค่าในการเชื่อมต่อไว้ถูกต้องก็สามารถที่จะใช้งาน Internet ได้ทันที ในกรณีที่เข้าไปใน Website ที่เป็นภาษาไทย สามารถกำหนดให้อ่านภาษาไทยได้โดยเลือก Menu Edit/Prefference แล้วเข้าไปแก้ Font ในหัวข้อ Fonts ให้เป็นภาษาไทย เช่น psthai angsana … ในEncoding ที่เป็น User-Defined เมื่อเสร็จแล้วกำหนด Menu View/Character Set ให้เป็น User-Defined ด้วย

คุยสบายๆในสไตล์ IRC โดย xchat

เลือก Menu Internet/xchat irc client เป็นตัวที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานมากพอสมควร และสนับสนุนการใช้งานภาษาไทย ของ Thai Extention ส่วนวิธีการใช้งานก็จะเหมือนๆ กับ โปรแกรมบน windows อย่าง PIRCH

ICQ

Mail

Tips&Trick

การค้นหาไฟล์

สั่งผ่าน command line

ใช้ File Manager

ให้ User อื่น Mount CD-ROM ได้

เข้าไปแก้ไขในไฟล์ /etc/fstab มองหาบรรทัดที่คล้ายดังนี้

/dev/cdrom /mnt/cdrom iso9660 noauto,ro 0 0

ให้เพิ่มส่วนที่อยู่หลัง iso9660

/dev/cdrom /mnt/cdrom iso9660 user,noauto,ro 0 0

หรือใช้คำสั่ง chmod a+r /dev/cdrom (ต้องมีฐานะ root)

การสั่งหมุนโมเด็มโดยไม่ต้องรอ Dial tone

Modem บางรุ่น ไม่สามารถที่จะ detect สัญญาณ Dial tone ของผู้ให้บริการโทรศัพท์บางรายได้ เราสามารถสั่งให้หมุนได้โดยไม่ต้องรอให้มีมีสัญญาณ ได้โดยใช้ คำสั่ง ATX3DT แทน ATDT โดยแก้ในส่วนที่เป็น Modem Command

ออกจาก X-window แบบฉุกเฉิน

กด Ctrl+Alt+Backspace เพื่อออกจาก window ในทุกกรณีโดยจะไม่รอการยืนยันจากผู้ใช้

Hosted by www.Geocities.ws

1