คำว่าครู  คือพลัง ที่สร้างชาติ

ครูคือปราชญ์   ของแผ่นดิน  ทุกถิ่นที่

ครูคือคน   สร้างคน  เป็นคนดี

คำกลอนนี้ฝากมาบูชาครู

 

 

หน้าที่ครู   นั้นหนักหนา  แสนสาหัส

คือขจัด   ความโง่เขลา  ไม่เอาไหน

เหมือนแสงเทียน   สาดส่อง  ผ่องอำไพ

แต่รายได้   ไม่สมดุล  บุญคุณครู

 

Hosted by www.Geocities.ws

1