Här är några tankenötter som jag skrivit ner. Lite små kluriga problem.. hmm.. jag klarade inte så många fösta gången ska jag säga.. men lycka till iaf.. :) 

 

 

1. En jägare går en mil rakt söderut. Där gör han vänster om och travar en mil rakt österut. Sedan gör han vänster om en gång till och går en mil rakt norrut. Han är då tillbaka på den plats han utgick ifrån och ser en björn som han naturligtvis skjuter på fläcken. Vilken färg har björnen?

 

 

2. Några månader har 31 dagar medan andra bara har 30. Hur många månader har 28 dagar? 

 

 

3. Två stolpar sticker upp en meter ovanför marken. Mellan dem, i toppen, har man bundit ett två meter långt snöre så slakt att det nätt och jämt nuddar marken. Hur långt ifrån varandra står stolparna? 

 

 

4. Vet du hur allting slutar? 

 

 

5. Om tre katter fångar tre råttor på tre minuter, hur många katter krävs det för att fånga 100 råttor på hundra minuter?  

 

 

6. En gumma mjölkar sin ko och en konstnär målar noggrant av scenen. Hur många ben målar han? Nio naturligtvis. Förklara det om du kan.  

 

 

7. Om jag vore tre år yngre så skulle jag vara hälften så gammal som jag blir om tre år, sa Pelle. Hur gammal är han?  

 

 

8. Kan en katolsk man få kyrkans tillåtelse att gifta sig med sin änkas syster? 

 


 

 

 

 

 

 

 

 
 

---===SVAREN===---

 FÖR ATT SE SVAREN.. MARKERA ( håll in vänster musknapp) EFTER " -> " TECKNET. DÅ KOMMER SVARET ATT SYNAS.. 

Här kommer svaren:

    1. ->  Vit, eftersom platsen han utgick från och sedan kom tillbaka till måste vara nordpolen.
    2. ->  Alla
    3. ->  Alldeles intill varandra. Annars skulle inte snöret nå ner alls.
    4. ->  Med bokstaven "g".
    5. ->  Tre katter.
    6. ->  Kon har fyra ben, gumman har två och pallen hon sitter på är trebent.
    7. ->  Pelle är nio år.
    8. ->  Nej, mannen är ju död.

Hosted by www.Geocities.ws

1