Javascript och andra HTML koder till ens hemsida:

Här hittar du en del HTML koder till dig som vill ha lite nya och coola saker till din hemsida.  Vissa saker av dessa har jag själv på min sida och dom som ligger här är helt fria att ta. 

Jag kan EJ garantera att alla dessa koder fungerar men dom flesta borde göra det. Jag kommer att skriva var du skall sätta in dem o.s.v.

Kan du lite om HTML kan du börja använda detta som står nedan. 

Men nu finns bara dom som finns här nere och vissa använder ett språk som kallas JAVASCRIPT. Men skit samma. På denna sida kan du använda höger mus knapp så det är bara att klippa och klistra.

Jag har inte gjort några av dessa Script själv så, dom tillhör respektive tillverkare och tänk på det....

 

 

15 tips till en bättre hemsida!

Ny! Kolla in här så får du lite tips om hur man kan göra sin hemsida bättre!

 

Tufft mönster runt muspekaren:

 

Ett mycket coolt script som gör att det blir en massa "stjärnor" runt muspekaren på hemsidan. Men koden måste ingå på alla *.html och *.htm sidor. Ett tips är att INTE använda detta på sidor med Frames (ramar). Det blir bara kontigt och ser skumt ut. För när man för muspekaren över en annan frame så fastnar den där i den framen! Och du kan då få ca 4st stjärn mönster på hemsidan på en gång. Inte så snyggt... Men har du inga frames är detta perfekt!

 

 


 

Lösenord på din sida:

Ett ganska (obs. GANSKA) bra skydd i JavaScript som skyddar andra mot att komma in på sidor som du kanske bara vill att vissa skall besöka. Det är som sagt var ganska enkelt att knäcka det men ett tips är att ge den "rätta" sidan en konstigt namn och inte tex. medlem.html . Döp den hellre till cykelhjul.html eller nåt sånt. Detta gör det svårare för dem som försöker gissa sig till vad den rätta adressen är. Lycka till!

Enter Password - Kan bytas ut mot svenska
Enter Password Here - Kan bytas ut mot svenska 
123abc - Byt ut mot önskat lösenord, åäö kan krångla
wrong.html - Byt ut mot adressen man kommer till om man skriver fel lösenord
right.html - Byt ut mot adressen man kommer till om man skriver rätt lösenord
Access Not Granted - Kan bytas ut mot svenska (fel lösenord) 
Access Granted - Kan bytas ut mot svenska  (rätt lösenord)

 

Popup:

Kul med en eller två, men tänk på att inte mosa ner din sida med dessa för dessa kan bli VÄLDIGT irriterande. Tänk på det så börja inte köra en saga (utan förvarning!) eller nåt i dem för det gör att besökare flyr från din sida.

 

Bakåt i Browsern:

Detta är ett bra script som gör att du går bakåt, och då menar jag bakåt! Trycker på länken kommer du dit där du var innan. Mycket bra! Dessutom denna bakåt script behöver inte heller ladda om sidan. den hoppar snabbt och smidigt tillbaka (oftast).

[FrontPage-komponenten Spara resultat]

Prova här:

Bakåt

 

NameZero och Xoom fix

[FrontPage-komponenten Spara resultat]

Detta är ett script för Xoom och namezero som tar bort reklamen! I namezero tar den bort framen nertill. Men observera att detta är olagligt och du gör allt på egen risk!!!


 

Vanliga uttryck som man brukar stöta på:

APPLET Javaprogram som kan visas i Webbläsare (Browser).
ASP Active Server Pages. Program på webbservern som kan läsa script och utföra kommando. Används ofta till webbaserade databaser. Skrivs i VBscript eller Jscript.
BROWSER Program som kan läsa Internet sidor, t.ex. Netscape och Internet Explorer.
CGI Common Gateway Interface. Föregångaren till ASP används ofta till sökning. CGI-script skrivs oftast i programspråken pearl och C.
CSS Cascading style sheets. Stilmallar för att definiera utseendet på HTML-sidor. Används ofta på stora websiter för att få ett enhetligt utseende.
DNS Domain Name System. System för att koppla domännamn till Internet adresser.
DHTML Dynamisk HTML scriptspråk som kan ge levande sidor med flera lager och bilder som rör sig över skärmen. Exempelvis g:t som syns på alla geocities sidor.
FTP File Tranfer Protocol. Protokoll för filöverföring på Internet.
GOPHER Föregångaren till webben, kan endast visa text och användes mest av universitet och högskolor.
HTML Hypertext Markup Language. Standard för beskrivning av Internetsidor. Senaste versionen är 4.0.
HTTP Hypertext Transfer Protocol. Protokoll som möjligör överföring och visning av HTML-filer.
ISP Internet Service Provider. Organisation som har en gateway till Internet och förmedlar uppkoppling åt sina kunder. T.ex. Telia, Telenordia, SBBS, BIP och Tele2.
JAVA Objektorienterat programmeringsspråk som är en vidareutveckling av C och C++
JAVASCRIPT Script version av java. Läses direkt av webbläsaren radvis utan att kompileras.
NNTP Network News Transfer Protocol. Internet protokoll som möjliggör utbyte av Usenet artiklar.
POP Post Office Protocol. Program och protocol som tillsammans gör att man kan hämta e-post.
PPP Point to Point Protocol. Protokoll som används för att koppla upp en dator till Internet över telenätet via en ISP.
SMTP Simple Mail Transfer Protocol. Standard Internet Protocol för överföring av e-post.
TAGGAR Det som skrivs in i en HTML-sida för att den skall visas på rätt sätt. Omges av < >. Klicka högerklicka och välj "Visa källa" (view source) eller "Visa koden", för att se taggarna till denna sidan.
TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol. Nätverksprotokoll som skickar datapaket efter ett standardiserat mönster, vilket möjliggör Internet.
TELNET Standard protokoll på Internet för terminal anslutning. Kan användas för att fjärrstyra en dator.
URL Uniform Resource Locator. Avser oftast en http eller ftp adress. Det man brukar skriva i adressfältet på webbläsaren.
VBscript Visual Basic script. Fungerar ungefär på samma sätt som JavaScript, men bygger på Visual Basic. Fungerar bara i Internet Explorer. Används ofta tillsammans med ASP på NT-servrar.
W3C World Wide Web Consortium. Internationell organisation som utvecklar standarden på webben.
WWW World Wide Web. Det världsomspännande nätet som innehåller miljontals webbsidor. Egentligen är det mjukvara på servrar i form av programvara och "webbsidor", medan Internet är det hårdvarumässiga nätet.
WYSIWYG What You Se Is What You Get. HTML-editor, där man ser hur sidan kommer se ut medan man jobbar med den.
XML eXtensible Markup Language. En standard som är en vidare utveckling av HTML. XML ger helt nya möjligheter när det gäller utformningen av webbsidor. Man kan t.ex. definiera egna taggar. Nya Office 2000 använder XML för att spara dokument i HTML-format utan att förändra innehållet. 

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1