The craze since 11.03.02

: : ENTER : :

Nikogda mi ponostoyashimu niuvidemsa, pa'etomu mi dolzhni vot tak opshatsa.
Ya koneshna ponimayu shto vi niponimayite chivo sdes nopisono, no mne kakta
vorovno, vi znayiti? Nyet, koneshna vi nimozhiti znat =).

----> Don't worry, the site is in English.
Hosted by www.Geocities.ws

1