ตอนนี้ย้ายบ้านแล้ว ถ้าต้องการดูที่ update เข้าที่นี่ครับ

ปรับปรุงเมื่อ  17 May 2004

 

หน้าแรก

Business

บทความ

Down Load

Photo

เชื่อมโยง

สมุดเยี่ยม

 

เศรษฐศาสตร์จุลภาค

การจัดการทางการเงิน

มีอะไรใหม่

DownLoad อื่นๆ

คู่มือ Eviews 3.1(ภาษาไทย)

คู่มือภาษาไทย (พื้นฐาน)

วิชาการจาก อ.ถวิล นิลใบ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิชาการจาก สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Web ที่สอนวิจัย และ Regression

เศรษฐศาสตร์จุลภาค ของ Robert S.Pydick ครับ เป็น Zip File ของ Power Point Presentation ครับ

เศรษฐศาสตร์มหภาค

เศรษฐศาสตร์มหภาค เป็น File ประเภท PDF  File ครับ ขณะนี้มีให้เลือกคือ

1. ของ Vincent Hogan, University College Dublin เป็น File ประเภท Power Point  แต่ทำเป็น Zip File ไว้ครับ 

2. ของ จาก Boston College   เป็น File ประเภท PDF  File ครับ จำเป็นต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader อ่านครับ ( กำลังทำอยู่ )

3. ของ David Begg, Stanley Fischer และ Rudi Donbusch เป็น File ประเภท Power Point  แต่ทำเป็น Zip File ไว้ครับ ขนาด 1250 KB ครับ เอาไว้ใช้ประกอบกับ Text Book edition 6 ครับ ( มีทั้งเศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาค )

คู่มือ Eviews 3.1(ภาษาอังกฤษ)

ให้ Save เก็บใส่ disk ไว้ ให้ click ขวา แล้วกดที่ Save Target As แล้วตั้งชื่อไฟล์ หรือถ้ายอมรับชื่อไฟล์นั้น ก็ให้กด Save ได้เลย

สำหรับเพื่อนๆ ที่มีเครื่องคอมฯ ดีๆ อยากให้ download จากที่นี่ครับ เพราะจะได้ไฟล์ขนาดใหญ่ ประมาณ 6 MB. แต่ภายในไฟล์ จะสามารถ link ไปมาได้

 

อื่นๆ

Financial Management ของ Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan เป็น Zip File ของ Power Point Presentation

โปรแกรม EVIEWS

โปรแกรม Eviews Version 3.0 เป็นโปรแกรมที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทางเศรษฐศาสตร์ สามารถทำการปรับข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น Moving Average, Exponenial Smoothing, Holt-winters สามารถประมาณค่า และพยากรณ์ค่าประมาณ ไม่ว่าจะเป็น Time Series Estimation, Econometric forecast , โดยใช้ได้ทั้ง Linear และ Non-Linear Model นอกจากนี้ ยังสามารถที่จะแก้ปัญหา Simultaneity , Multicollinearity, และ Heteroskedasticity ได้ด้วย  นอกจากนี้ยังสามารถแก้ปัญหา ในเรื่อง  autocorrelation ซึ่งมักพบในข้อมูล Time Series โดยจะแสดงค่า Durbin-Watson statistics ให้ และแก้ปัญหาด้วยเทคนิคต่าง ๆ

http://www.eviews.com

แหล่งที่ 1

การติดตั้งให้ down load ลงแผ่น diskette  แล้ว  Unzip แผ่น 1/4 ออกมา ทำการติดตั้งได้เลย แผ่น 2, 3, 4 จะเป็น  file.cab ไม่ต้อง Unzip ออกมา

  • โปรแกรม Eviews Version 3.0 

แผ่นที่ 1/4     แผ่นที่ 2/4

แผ่นที่ 3/4     แผ่นที่ 4/4

  •  โปรแกรม Eviews Version 3.1

แผ่นที่ 1/4      แผ่นที่ 2/4

แผ่นที่ 3/4      แผ่นที่ 4/4

 

โปรแกรม Eviews 4.1

แหล่งอื่นๆ จาก Site ต่างประเทศ

 

 

ลำดับที่

ตั้งแต่ 12 มีนาคม 2545

 

Hosted by www.Geocities.ws