หญ้าทะเล

มีอยู่ประมาณ 50 ชนิดทั่วโลก มีวิวัฒนาการมาจากพืชบกแล้วค่อยๆปรับตัวลงสู่ทะเล จนสามารถดำรงชีวิตอยู่ใต้น้ำได้อย่างสมบูรณ์ มีสรีระและโครงสร้างที่สามารถยึกเกาะต้นกับพื้นทะเลได้ ทนทานต่อความเค็ม แรงคลื่น และกระแสน้ำ และออกดอกผสมเกสรใสน้ำจนสามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้ ระบบนิเวศหญ้าทะเลเป็นระบบนิเวศที่มีคุณค่ามหาศาล
หญ้าทะเลต่างจากสาหร่าย
เนื่องจากหญ้าทะเลเป็นพืชชั้นสูง แบบใบเลี้ยงเดี่ยว ที่มีท่อลำเลียงที่แท้จริง มีลำต้นใต้ดินฝังอยู่ในพื้น มีส่วนของลำต้น ใบ ตั้งตรงจากพื้น สีของใบเป็นสีเขียว ส่วนของลำต้นใบและราก มีสารเลกนิน มีช่องใบและช่องอากาศ มีดอกสมบูรณ์ สามารถผลิตดอก เมล็ดและผล ส่วนสาหร่ายเป็นพืชชั้นต่ำ ไม่มีส่วนที่เป็นราก ลำต้น และใบอย่างแท้จริง
ลักษณะรูปร่างของใบหญ้าทะเล แบ่งเป็น 2 พวกใหญ่ๆ คือ
1. ใบยาวรี ขนาดตั้งแต่ไม่กี่เซนติเมตร จนถึงประมาณ 1 เมตร
2. ใบกลมรี คล้ายใบมะกรูด ใบค่อนข้างเล็ก ยาว 1-5 เมตร
การเจริญของหญ้าทะเล
พบได้ตามท้องทะเลตั้งแต่พื้นโคลนละเอียดจนถึงทรายหยาบ มีปริมาณแสงส่องผ่านพอประมาณลึกไม่เกิน 30 เมตร พบตั้งแต่น้ำกร่อยถึงแนวปะการัง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเจริญเติบโตคือ ความเร็วของกระแสน้ำ ความแรงของคลื่น ปริมาณออกซิเจน อุณหภูมิ เป็นต้น
การแพร่กระจาย พบได้ทั้งชายฝั่งอ่าวไทยและชายฝั่งทะเลอันดามัน ประมาณ 12 ชนิด ได้แก่
• หญ้าชะเงาใบสั้น 2 ชนิด
• หญ้าเต่า
• หญ้าชะเงาใบยาว
• หญ้าใบสน
• หญ้าผมนาง 2 ชนิด
• ตะกานน้ำเค็ม
• หญ้าใบมะกรูด 4 ชนิด
ลักษณะการอาศัยในแหล่งหญ้าทะเล
• อาศัยอยู่อย่างถาวร
• อาศัยอยู่เพียงชั่วคราว เพื่อใช้เป็นแหล่งอาหาร หรืออาศัยเพียงบาฤดูกาล เป็นแหล่งผสมพันธุ แหล่งอนุบาลตัวอ่อน
สิ่งมีชีวิตในบริเวณแหล่งหญ้าทะเล
• พืช
• แพลงค์ตอนพืช สาหร่ายทะเล เช่นสาหร่ายวุ้น
• สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
• ไฮดรอยด์ หนอนตัวแบบ ทากเปลือย ใส้เดือนทะเล หอยสองฝา ปลิงทะเล ปลาดาว ปู กุ้งชนิดต่างๆ และหอย แพลงค์ตอนสัตว์ต่างๆ
• ปลา
• ปลาบู่ ปลาจิ้มฟันจระเข้ ปลานกแก้ว ปลาขี้ตังเป็ด ปลาเก๋า ปลากระพง
• สัตว์เลื้อยคลานและเลี้ยงลูกด้วยนม
• เต่าตนุ เต่าหญ้า เต่ากระ พะยูน
ความสำคัญของระบบนิเวศหญ้าทะเล
• ช่วยสนับสนุนผลผลิตขิงสิ่งมีชีวิตชั้นต้น
• มีความสำคัญในห่วงโซ่อาหาร
• เป็นแหล่งอนุบาลตัวออ่นสัตว์ทะเล แหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัย ที่หลบภัย
• ช่วยลดความเร็วของกระแสน้ำ ความแรงของคลื่น และการฟรุ้งกระจายของตะกอน
การทำลายหญ้าทะเล
• เกิดจากธรรมชาติ เช่น คลื่น ลม พายุใต้ฝุ่น ตะกอน
• เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การตัดต้นไม้ทำลายป่า หารทำเหมืองแร่ การเพาะเลี้ยงตามชายฝั่ง การทำประมงในแนวหญ้าทะเล
แนวทางการอนุรักษ์และคุ้มครองหญ้าทะเล
• เผยแพร่ข่าวสารความรู้
• สนับสนุนให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
• สนับสนุนการปลูกและพื้นฟู
• ควบคุมชนิดและขนาดของเครื่องมือประมง
• วางทุ่น

 

Home

 

Hosted by www.Geocities.ws

1