สัตว์ทะเลที่ดุร้ายและเป็นพิษ


สัตว์ทะเลที่ดุร้ายและเป็นพิษ เป็นอันตรายแก่คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวประมง
นั้นมีอยู่หลายชนิด ฉลามได้ชื่อว่าเป็นเสือร้ายแห่งทะเล เพราะเป็นปลาที่กระหายเลือด
ถึงขนาดว่ายรี่เข้าใส่คนเพื่อจะกินเป็นอาหาร ฉลามมีฟันแหลมคมและมีกำลังมาก เมื่อ
กัดแล้วใช้กำลังกระชากทำให้เนื้อขาดหลุดออก ฉลามมีอยู่ในทะเลทั่วทุกแห่ง และ
เป็นปลาที่ชาวเรือทั้งหลายหวั่นเกรงมากนอกจากฉลามแล้ว สัตว์ทะเลที่ดุร้ายและอาจเป็นอันตรายอีกอย่างหนึ่งได้แก่ ปลาฉนาก ซึ่งมีปากยาวแหลม มีฟันคมยื่นออกมาทั้งสองข้าง ปลาฉลากใช้ปากฟาดฟัน
ศัตรูให้เป็นแผลเหวอะหวะแมงกะพรุนไฟก็เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่มีพิษ ถ้าว่ายน้ำไปถูกตัวแมงกะพรุนไฟ
เข้าจะทำให้เกิดเป็นแผลเน่าที่รักษาได้ยาก แต่ไม่เป็นอันตรายถึงตาย
ปลาจำพวกปลาไฟฟ้า เป็นปลาที่เป็นอันตรายเช่นกัน ปลาไฟฟ้าได้แก่
ปลากระเบนไฟฟ้าและปลาไหลไฟฟ้า ทั้งสองชนิดนี้ปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกาย
ศัตรูทำให้สะดุ้งตกใจได้ ปลาไหลไฟฟ้าไม่มีในประเทศไทย
งูทะเลที่กัดคนถึงตายมีหลายชนิด งูทะเลที่มีพิษร้ายแรงมากเช่น งูผ้าขี้ริ้ว งูปี่แก้วทะเล และงูคออ่อน

 

 

Home

Hosted by www.Geocities.ws

1