สัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่บนหาดทราย


ชายฝั่งทะเลไทยส่วนใหญ่เป็นหาดทรายขาวสวยงามเม็ดทรายละเอียดทรายเกิดจากหินที่ผุพังแตกออกเป็นชิ้นเล็กมาก ซึ่งเมื่อถูกคลื่นซัดขัดสีกันนานหลายพันปีก็กลายเป็นเม็ดทราย บริเวณหาดทราย ถ้ามองด้วยตาเปล่าจะดูคล้ายไม่มีสิ่งมีชีวิต
เพราะไม่มีพืชขนาดใหญ่อยู่เลย แต่แท้ที่จริงข้างใต้ทรายบริเวณที่น้ำทะเลท่วมถึง มีสัตว์ทะเลจำนวนมากอาศัยอยู่ สัตว์ทะเลเหล่านี้แทรกตัวอยู่ในทราย หรือขุดทรายฝังตัวอยู่ เมื่อน้ำทะเลท่วมมาถึง ก็อ้าปากกินแพลงตอนที่ลอยมากับน้ำทะเล
สัตว์ทะเลที่หาดทรายส่วนใหญ ่ได้แก่ หอย มีทั้งหอยสองฝาและหอยฝาเดียวกับมีปูบางชนิด แมงกะพรุนซึ่งปกติล่องลอยอยู่ในทะเลก็อาจถูกคลื่นซัดให้ขึ้นมาเกยกองอยู่บนหาดให้เห็น เปลือกหอยนานาชนิดที่กองเกลื่อนอยู่บนพื้นทรายแสดงให้เห็นเด่นชัดว่าใต้ทรายเป็นที่อาศัยของหอยเหล่านี้ขณะเมื่อยังมีชีวิต
หอยที่หาพบได้ง่ายตามหาดทรายก็มีหอยทับทิม หอยเสียบ ส่วนปู ก็มีปูลม ปูทหาร ปูเสฉวน นอกจากนี้ยังมีหนอนทะเลขุดรู
ฝังตัวอยู่ในทราย

 

 

Home


Hosted by www.Geocities.ws

1