สัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่หาดหิน

ชายฝั่งทะเลมิได้มีแต่หาดทรายเท่านั้น แต่ยังอาจเป็นหาดหินและหาดเลนได้อีกด้วย
หาดหินคือหาดที่มีแต่หินแข็งติดต่อกันไปเป็นบริเวณกว้าง หินเหล่านี้ถูกน้ำทะเลซัดสาด
กระแทกเข้ามาตลอดทั้งวันทั้งคืน ก็สึกกร่อนเป็นรูร่อง เป็นแอ่ง หรือโค้งเว้า กลายเป็น
หินรูปร่างแปลก ๆ ต่าง ๆ นานา แอ่งหินบางแห่งที่ถูกน้ำทะเลท่วมขังมีสาหร่ายเกิด
เกาะติดอยู่กลายเป็นที่อยู่ของสัตว์ทะเลเล็กๆ ได้เป็นอย่างดี
ที่หาดหินมีน้ำทะเลขึ้นลงวันละสองเวลาบ้าง วันละเวลาบ้าง เช่นเดียวกับหาดทราย
หาดหินบริเวณน้ำทะเลท่วมถึงนั้นเป็นที่อยู่ของหอยหลายชนิดที่ตัวติดแน่นกับหิน เช่น
หอยนางรม หอยแมลงภู่ และเพรียง นอกจากนั้นยังมีปลาดาวและเม่นทะเล ซึ่งอาศัย
อยู่ในทะเลตื้นใกล้ ๆ กัน เหนือหาดหินมักมีนกทะเลบินร่อนหาอาหาร
อยู่ด้วย
ชายฝั่งทะเลบางแห่งเป็นหน้าผาหินสูงชันลึกไปในทะเล พบได้ตามเกาะแก่ง
ต่าง ๆ หน้าผาหินเช่นนั้นก็อาจเปรียบได้กับหาดหินตามชายฝั่งทะเล กล่าวคือ อาจมีพืช
เช่น สาหร่ายเกาะอยู่กับหิน และมีสัตว์ทะเลชนิดต่าง ๆ อาศัยอยู่ที่นั่นด้วย
สัตว์ทะเลที่เราอาจพบได้ง่ายบนหาดหินนี้ก็คือ หอยนางรม ลูกหอยแมลงภู่
เพรียงเจาะเรือ เพรียงเกาะ และปลาดาว ส่วนเม่นทะเล ปลิงทะเล และทากทะเล
ก็อาจพบได้เหมือนกัน สัตว์เหล่านี้น่าสนใจอยู่ไม่น้อย


Home

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1