Universitet kritiserar SKB:s forskningsprogram

02/01/17

Av: Lennart Lindström

Uppsala Universitet är på flera punkter kritisk till SKB:s forskningsprogram FUD 2001. Det samhälleliga perspektivet "lyser med sin frånvaro" och programmet saknar helhetsperspektiv. Universitetet vill att SKB satsar mer på forskning om alternativ som transmutation av kärnavfall.


Universitetet har fått Statens kärnkraftinspektion, SKI:s, uppdrag att granska SKB:s FUD-program 2001. Programmet omfattar forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall. En expertgrupp med representanter från olika fakulteter har genomfört granskningen.
Expertgruppen framhåller inledningsvis att FUD 2001 inger förtroende och att det tekniska innehållet tar upp de väsentliga frågeställningar kring ett avfallslager till "seriös belysning". Samtidigt anser gruppen att det samhälleliga perspektivet, den långsiktiga relationen mellan samhälle och förvaring av kärnavfall, saknas. Gruppen efterlyser också en långsiktig planering exempelvis när det gäller framtida kompetensförsörjning och informationsbehov - hur ska SKB kunna få tag på nödvändig personal förutom tekniska specialister.

Stimulera studenter

Tung kritik riktas mot att SKB "förhåller sig så passiv" till utvecklingen inom andra områden än den egna KBS3 metoden - djupförvarsmetoden. Universitetet anser att SKB borde satsa mer pengar på utveckling av metoder som transmutation och separation av det radioaktiva materialet. Det görs i USA och har föreslagits inom EU.
- Sverige borde med sin relativt stora andel kärnkraft i elproduktionen åtminstone öka sina instanser så de matchar det som görs inom EU, skriver expertgruppen.
Det skulle stimulera studenter på olika nivåer och samarbetsmöjligheterna med landets universitet skulle öka. Universitetet deltar "med glädje" i en diskussion med SKB om en ny nationell forskarskola, enligt expertgruppen.
SKB:s vd Claes Thegerström ställer sig inte avvisande till tanken. Men säger samtidigt att bolaget just nu inte kommer att lägga mer på forskning kring alternativen än som görs i dag.

"Tillräcklig nivå"

- Vi stödjer några institutioner med ett antal miljoner om året. Den nivån anser vi är tillräcklig. Det här är ett mycket stort forskningsområde och det är de stora länderna som USA, Frankrike och Japan som kommer att göra genombrotten, det är de flesta överens om, säger han.
Han tror heller inte att det är någon risk för brist på kompetent personal. SKB har anställt en rad unga personer och den forskning bolaget stöder kommer att generera nya studenter.
- Vi har en del tankar på gång om en forskarskola vid Äspölaboratoriet utanför Oskarshamn. En del forskning kan också komma att förläggas till Norduppland. Mer kan jag inte konkretisera det i dag, säger Claes Thegerström.
Kritiken mot brist på samhällsperspektiv kan han delvis förstå.
- Vi tar inte upp det i FUD 2001. Men vi har startat ett speciellt program för det. Vi belyser också de här sakerna lokalt ute i kommunerna, så mycket görs. Det har inte glömts bort, säger Claes Thegerström.

Hosted by www.Geocities.ws

1