København. d. 31/10-01

Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Alexanderplatz 6
D-10178 Berlin
Tyskland

Protest mod genoptagelsen af Castor-transporterne

Åbent brev

Kære Jürgen Trittin

Vi, BARSEBÄCKSOFFENSIV, som er et netværk af politiske partier og
miljøorga-nisationer i Sverige, Tyskland og Danmark, protesterer hermed imod
genoptagelsen af Castor-transporterne fra Frankrig og England til
Tyskland.

Transporterne har efter vores mening hele tiden været uacceptable, men
efter den 11. september foreligger en helt ny sikkerhedsmæssig
situation. For at kunne revurdere sikkerhedsrisikoen må der først og fremmest
indføres et moratorium for alle Castor-transporter i Tyskland. I USA er
Castor-transporterne som bekendt indstillet og i Tyskland har formanden
for politiets fagforening, Konrad Freiberg, forlangt en udsættelse af
alle Castor-transporter i år under henvisning til de forhøjede
sikkerheds-krav i USA.

Der må efter vores mening træffes beslutning om en langt hurtigere
afvikling af atomkraften i Tyskland end aftalt med atomindustrien fordi
sikkerhedsrisikoen for atomkraftanlæggene er steget voldsomt efter
terrorangrebene.

Vi skal minde om, hvor afgørende det er at vedtage en alternativ
energiforsynings-plan, der gradvist gør atomkraftenergien overflødig,
samtidig med en beslutning om afvikling af atomkraften. Erfaringerne fra
Sverige viser dette med al tydelighed. Her er der på trods af en principiel
beslutning i det svenske parlament i 1980 om afvikling af atomkraften
inden år 2010, hidtil kun lukket én reaktor fordi man har forsømt at
udarbejde og gennemføre en alternativ energiforsyningsplan. I stedet har
energiindu-strien bygget elkabler fra Sverige til Tyskland og Polen som
muliggør transport af elektricitet fremstillet med atomkraft og
kulkraft. Med henvisning til energiforsy-ningsproblemer afviser den svenske
regering i dag at opfylde tidligere løfter til den danske regering om
lukning af den anden atomreaktor på Barsebäckværket i 2001 og varsler nu
en yderligere udskydelse til år 2003 eller senere.

I Danmark fremkom der i 1970erne og 1980erne alternative
energiforsyningsplaner der viste, at man kunne klare sig uden atomkraft og i 1985
blev lokaliseringsplanerne for danske atomkraftværker definitivt begravet.
Siden har alternative energiplaner, støtteordninger for vedvarende
energi samt en folkelig interesse for vedvarende energiteknologier medført,
at op mod 90% af befolkningen i dag er imod atomkraft.

Med liberaliseringen af el-markedet i EU risikerer de lande der ikke
selv har atom-kraftværker, i stigende grad, at blive forbrugere af
atomstrøm og derigennem medan-svarlige for dannelsen af atomaffald.
Liberaliseringen af elmarkedet indebærer også, at markedsaktørerne nu får langt
større indflydelse mht. hvor og hvilken type kraftværker der skal
bygges. De seneste års udvikling i Centraleuropa har vist, at effektive
kraftvarmeværker i Tyskland lukkes, mens der bygges nye atomkraftværker
lige udenfor Tysklands grænser. En lukning af Tysklands a-kraftværker uden
planlagte alternativer vil blot medføre, at man f.eks. bliver nødt til
at importere a-kraftstrøm.

En national energipolitik uden atomkraft vil fremover være betinget af
en internatio-nal afvikling af atomkraft. Ligesom den øvrige
anti-atomkraftbevægelse ønsker BARSEBÄCKSOFFENSIV af blandt andet disse årsager
en hurtig afvikling af udnyttelsen af atomkraft i hele Europa.

BARSEBÄCKSOFFENSIV planlægger at sende aktivister til de varslede
blokader i Wendland. Vi støtter den kamp, Bündnis 90/Die Grünen og den tyske
antiatomkraft-bevægelse har gennemført, og arbejder for at føre den
videre i alle de lande, der end-nu ikke har opgivet udnyttelsen af
atomkraften.


Venlig hilsen

BARSEBÄCKSOFFENSIV

 

Kontaktpersoner:

Ole von Uexküll +49 40 82 19 60 (abend), [email protected]

Roland Ritttman +46 70 396 89 48 eller +46 410 207 48,
[email protected]

Niels Henrik Hooge +45 46 35 38 79 eller +45 21 83 79 94,
[email protected]

Homepage: www.barseback.de

 

Underskrivende miljøorganisationer:

NOAH, Friends of the Earth Denmark
Kontakt: Kim Ejlertsen, tlf. +45 35 36 12 12

Miljöförbundet Jordens Vänner, Friends of the Earth Sweden
Kontakt: Tord Björk tel. +46 44 12 32 94

Norges Naturvernforbund, Friends of the Earth Norway
Kontakt: Tore Brænd, tlf. + 47 22 40 24 13

Danmarks Naturfredningsforening, Danish Society for Nature Conservation
Kontakt: Allan Andersen, tlf. +45 39 17 40 35

Det Økologiske Råd, The Ecological Council, Denmark
Kontakt: Christian Ege Jørgensen, tlf. +45 33 18 19 33

Organisationen for Vedvarende Energi - OVE
The Danish Organisation for Renewable Energy
Kontakt: Ann Vikkelsø, tlf. +45 35 30 19 33

Københavns Miljø- og Energikontor (KMEK)
Copenhagen Environment and Energy Office
Kontakt: Ann Vikkelsø, tlf. +45 35 30 19 33

ØkoNet, Eco-Net
Kontakt: Lars Myrthu-Nielsen, tlf. +45 62 24 43 24

Natur og Ungdom, Nature and Yougth, Denmark
Kontakt: Søren Mejnert, tlf. +45 26 21 58 99

Forum for Energi og Udvikling, Forum for Energy and Development
Kontakt: Michael Kvetny, tlf. +45 35 24 77 00

Folkkampanjen mot kärnkraft - kärnvapen
Kontakt: Per Hegelund, tlf. +46 884 14 90

Politiske partier:

Enhedslisten, The Danish Red-Green Alliance
Kontakt: Karl Vogt-Nielsen, tlf. +45 33 37 50 61

De Grønne, Die Grünen Dänemarks
Kontakt: Niels Henrik Hooge, tlf. +45 46 35 38 79

 

Øvrige organisationer:

Maan ystävät ry, Friends of the Earth Finland - nuclear campaign
Kontakt: Sarra Henriksson, tlf. +358 2 231 0321

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1