Miljardsatsning på kärnkraft

Av Olle Lönnaeus 3 januari 2002

Sydsvenskan papperstidning och nättidning

Sydkraft utgår från att Barsebäck kommer att drivas
vidare trots att riksdagen slagit fast att den
kvarvarande reaktorn bör stängas 2003.

Kärnkraftverket i Barsebäck byggs i år om för 200
miljoner kronor - trots att riksdagen nyligen slog
fast att anläggningen bör stängas år 2003.
Den svenska kraftindustrin rustar nu upp sina
kärnkraftverk som aldrig förr.
På kort tid investeras flera miljarder kronor i en
industri som fem av riksdagens partier vill avveckla.
Landets äldsta reaktor - Oskarshamn 1 - har stängts av
på tio månader för att en totalrenovering på två
miljarder ska avslutas.
Den något yngre Ringhals 2 får i år nytt kontrollrum
och digitalt övervakningssystem för en miljard.
Dessutom finns planer på lika omfattande investeringar
i landets övriga reaktorer.

Enligt Krister Viktorsson, chef för
reaktorsäkerhetsavdelningen på Statens
kärnkraftsinspektion (SKI), kan detta bara tolkas på
ett sätt:
- Kraftbolagen tror på en mycket lång framtid för den
svenska kärnkraften.
Skälet till att Sydkraft och Vattenfall nu plöjer ner
rekordbelopp i sina kärnkraftverk är att
anläggningarna börjar bli gamla.
Det senaste årets kraftigt stigande elpris har
dessutom gjort det mycket lönsamt att driva
kärnkraftverk igen.
Det har gått över trettio år sedan Oskarshamn 1 togs i
drift. Om inget gjorts hade reaktorn säkert sjungit på
sista versen i dag.

Men nu förbereder ägaren Sydkraft anläggningen för
ytterligare minst tjugo års elproduktion. Stora delar
av reaktorn har tidigare byggts om för miljardbelopp.
Nu kopplas ett nytt kontrollrum och ett nytt
nödkylningssystem in. Tillsammans med det nya
övervakningssystemet kostar det två miljarder kronor.
- Det vi gör nu är sista steget i en lång
renoveringsprocess, säger Gert Lyngsjö, chef för
Sydkrafts elproduktion.
Även om investeringarna i Oskarshamn 1 och Ringhals 2
är de största just nu sker uppgraderingar på i stort
sett alla de elva reaktorer som i dag är i drift i
Sverige.
Ringhals 1 ska exempelvis installera en ny härdstril i
reaktortanken i år, medan Forsmark 3 byter lock till
moderatortanken.
I Barsebäck byggs rörledningar om för nästan 200
miljoner kronor, eftersom de gamla är gjorda i ett
material som visat sig allt för känsligt för sprickor.


Investeringen sker trots att riksdagen strax före jul
slog fast att den kvarvarande reaktorn på den skånska
västkusten ska stängas 2003 om ett villkor är
uppfyllt: elbortfallet ska kunna kompenseras med
miljövänlig produktion eller minskad förbrukning.
Ägarna utgår från att Barsebäck kommer att drivas
vidare.
- Vi tror på en framtid. Och under alla omständigheter
måste vi hålla anläggningen i toppskick tills den
stängs, säger Torsten Bohl, informationschef på
Ringhals AB, som numera ansvarar för driften av
Barsebäck och de fyra reaktorerna i Ringhals. Bolaget
ägs av Sydkraft och Vattenfall gemensamt.
Förutom det faktum att reaktorerna helt enkelt måste
renoveras av säkerhetsskäl påverkas kraftbolagens
vilja att investera starkt av elpriset.

Det sjönk efter avregleringen av elmarknaden 1996 och
industrin gnölade över dålig lönsamhet, något som inte
förbättrades av den särskilda kärnkraftsskatt som
regeringen infört.
Men det senaste året har trenden vänt och elpriset
skjutit i höjden. I dag säljer Sydkraft och Vattenfall
el på terminskontrakt för över 20 öre per
kilowattimme; i går var det kortsiktiga spotpriset på
den nordiska elbörsen hela 43 öre.
Det betyder att kraftbolagen tjänar stora pengar på
sina kärnkraftverk igen.
Men enligt Gert Lyngsjö är de investeringar som nu
görs bara början på upprustningen av den svenska
kärnkraften.
- Det kommer att krävas omfattande investeringar i
framtiden. Näst på tur står "andra generationen"
svenska reaktorer: Barsebäck, Oskarshamn 2 och
Ringhals 1 och 2.
För att dessa miljardinvesteringar ska bli lönsamma
krävs dock, enligt Gert Lyngsjö, att elpriset ligger
kvar på dagens höga nivå och att skatten på kärnkraft
avvecklas.

Hosted by www.Geocities.ws

1