22/1 2002 - Sv. Dagbladet

När Sverige reser sig skälver urberget

Lena Stenmark i Skellefteå satt och läste på söndagseftermiddagen när det plötsligt skakade till. Sedan kom åskmullret. Var det tåget? Nej, det var berggrunden som skalv efter inlandsisens börda 10 000 år tidigare.

- Vi hade en liknande känning för bara några månader sedan så jag förstod snart att det var ett jordskalv den här gången också, berättar Lena Stenmark.
Orolig blev hon inte, men undrande:
- Varför blir det så här, är världen på väg att vända? I januari har vi haft mildväder med plusgrader, och så nu detta.

Att Sverige, som vilar på urberget långt ifrån kontinentalplattornas skarvar, ändå rör på sig, kan Reynir Bödvarsson förklara. Han är chef för seismologiska nätet vid geovetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet där Skellefteåskalvet uppmättes till 2,7 på Richterskalan.
- Landhöjningen är förmodligen främsta förklaringen. Den är större ju längre norr ut du kommer längst ostkusten, som mest 9 mm per år. Jordskorpan återhämtar sig efter det tunga lasset från inlandsisen. Det är stora spänningar i bergmassan och rörelser kan fortplanta sig via sprickor som finns.
I fjol registrerades 229 skalv i Sverige. Vi har tre huvudzoner för skalv: Längs Bottenvikens kust norrut från Uppland. I Lappland, från kusten in mot Kiruna. Samt Västra Götaland runt Vänernområdet. De mer västra skalven beror främst på känningar av vår närmaste kontinentalplatteskarv: den Mittatlantiska ryggen som går genom Island.
Ett skalv på 2,7 är förhållandevis stort för att vara Sverige, men inte internationellt. De största skalv som kan förekomma i världen har omkring 9 på Richterskalan. Vid 5 börjar skalven vanligtvis orsaka skada, det är tusen gånger starkare än skalvet i Skellefteå.

Fotnot: De största jordskalven i Sverige de senaste 20 åren:
Kattegatt 1985, 4,5 på Richterskalan, Skövde 1986, 4,1, Kattegatt 1995, 4, Ångermanland 1983, 4,1. Vilhelmina 1993, 4,0, Kattegatt 1986, 4,0. Källa: Uppsala universitet, geovetenskapliga institutionen.

Annika Engström

Hosted by www.Geocities.ws

1