Svenska Dagbladet 7/1 2002

Behållare från Studsvik läcker strålning


Ett tiotal personer i Sverige har hanterat en behållare från Studsvik
som nu ligger och läcker radioaktivitet vid ett företag i New Orleans
i USA. Det är den allvarligaste incidenten hittills i Sverige med
radioaktivt material.

Två behållare med det mycket radioaktiva materialet iridium 192
skickades från Studsvik AB utanför Nyköping den 27 december förra
året. Båda sändes till USA, den ena till Los Angeles, den andra till
New Orleans. Någonstans på vägen hände något med containern till New
Orleans och den började då läcka. Under en tiominuters transport fick
chauffören vid bolaget som beställt materialet en förhöjd stråldos.
Tunnan skyddas nu av blymattor för att inte ytterligare ska riskera
strålskador.

Endast föraren som skötte transporten från godsterminalen i New
Orleans har med säkerhet utsatts för strålning. Under den tid han var
nära försändelsen fick han 1,6 millisievert (enheten som mäter
strålning). Normaldos för en människa är 4 millisievert per år.
Amerikanska mätningar visar att strålningen från den aktuella
behållaren är 10 millisievert per timme på sju meters avstånd.
-Det är så pass högt att vi inte kan utesluta akuta strålskador,
säger Lars-Erik Holm, generaldirektör vid Statens strålskyddsinstitut, SSI.

Under måndagen skickade SSI experter till Studsvik, en
peditionsfirma i Norrköping och till Arlanda för att försöka kartlägga behållarens
svenska färd och vad som hänt med personerna som hanterat den.
Preliminära rapporter visar att ingen som varit i kontakt med godset

Sverige utsatts för strålning.

Myndigheter i Frankrike och USA vidtar samma åtgärder. Därifrån har
SSI ännu inte fått några rapporter.
Samma dag som godset skickades från Studsvik gjordes en mätning av
eventuell strålning.
- Då var kollit intakt och det fanns ingen strålning, säger Lars-Erik
Holm.
Behållaren som använts för frakten är internationellt godkänd och
byggd för att klara av både brand och kraftiga stötar. Innanför det
skyddande skalet finns tre tuber med sammanlagt nästan 1 000
iridiumpellets. Tuberna omges bland annat av utarmat uran som ska
hindra eventuell strålning.
I detta fall har skyddet dock inte varit tillräckligt.

För att man ska må akut fysiskt illa av strålningen måste dock dosen,
enligt professor Rolf Lewensohn vid Karolinska sjukhuset, vara 100
till 200 gånger större än vad den amerikanske lastbilschauffören
utsattes för.

Dan Nilsson <mailto:[email protected]>
08-13 56 61

 

Hosted by www.Geocities.ws

1