Resolution 23/10-01, Folkkampanjen mot Kärnkraft Kärnvapen, FMKK

***

STÄNG BARSEBÄCK 2!

Folkkampanjen mot Kärnkraft Kärnvapen anser att
Barsebäck 2 ska stängas omedelbart. Reaktorn är den
sämst placerade i hela världen, mitt i ett
tättbefolkat område och i ett jordbruksområde med
kanske Europas bästa jord.
Tät flygtrafik sker i området, främst till och från
Kastrup.

Den senaste tidens terrordåd aktualiserar åter
kärnkraften som bombmål och vad som kan hända med
klyvbart material i orätta händer.

Koldioxidutsläppen vid stängning av Barsebäck 2 blir
lika stora eller små oberoende av om stängningen sker
genast eller 2003. Orsaken är att inverkan på den
marginella produktionen, dvs den elproduktion som sker
sist,
ofta kolkondens, blir lika stor nu som senare vid en
stängning av reaktorn. Dessutom tillåts elanvändningen
hela tiden öka helt i onödan, vilket ökar andelen
kolkondens på marginalen.

Ur demokratisk synpunkt är också en omedelbar
stängning viktig. Redan folkomröstningen 1980
stipulerade att all kärnkraft i Sverige skulle vara
stängd senast 2010. Att Centerpartiet och
Vänsterpartiet frångått slutåret 2010 och dessutom
inte lyckats infria energiöverenskommelsen om
stängning av Barsebäck börjar likna ett linje-2-svek.

Det är hög tid för riksdagen att inse att kärnkraften
måste stängas på ett planerat sätt med omedelbar
början med Barsebäck 2.

Jorma Kahanpää
Ordf. Folkkampanjen mot Kärnkraft Kärnvapen, FMKK

Telefon: 0125/510 90
E-post: [email protected]

 

Hosted by www.Geocities.ws

1