Dato: Fri, 14 Dec 2001 14:07:55 +0100


Pressmeddelande från BARSEBÄCKSOFFENSIV

Damarks regering bör kräva att Barsebäck stängs
villkorslöst och omedelbart!
****************************************************

Regeringens och riksdagens beslut i tisdags, att
forsätta driva BB 2 fram till en kontrollstation
senast år 2003, är helt oacceptabelt för befolkningen
i Nordeuropa. Verket skulle enligt riksdagsbeslut,
energiöverenskommelsen år 1997, ha stängts den siste
juni i år.

I protest mot sveket mot energiöverenskommelsen
demonstrerade BARSEBÄCKSOFFENSIV i ösregn vid midnatt
den siste juni. Sjuttio atomkraftsmotståndare från
Danmark och Sverige samt representanter för rörelsen i
Tyskland möttes utanför Barsebäcksverkets grindar. En
fackelprotest i ösregn ägde även rum på samma plats en
mörk oktoberkväll 1974, när den första reaktorn skulle
laddas. Denna reaktor är nu stängd, eftersom den
var utmanande placerad 20 km från Köpenhamn.

Nu investeras 180 miljoner kronor i Barsebäck 2 för
att kunna driva reaktorn till år 2017 istället för att
eventuellt stängas 2003. Denna reaktor borde ha
stängts samtidigt med reaktor ett, ty skälet för
stängning är samma nämligen dess läge. Det är högst
sannolikt att ägarna Vattenfall (svenska staten),
tyska energibolaget EON samt norska Statkraft (norska
staten) lyckas skjuta upp en stängning 2003 precis som
man lyckades med den siste juni i år. Villkoren för
stängning är de samma.

En miljard investeras nu i nytt kontrollrum enbart för
Ringhals 2, som väntas gå till år 2025. Samma
modernisering planeras för Ringhals tre övriga
reaktorer. Sveriges äldsta reaktor, Oskarshamn 1,
byggs nu om för att bli den modernaste reaktorn.
Atomindustrin är på offensiven trots folkomröstnings-
resultatet 1980 om avvecklingen av all atomkraft före 2010.

Det internationella nätverket BARSEBÄCKOFFENSIV
intervjuades i studion för nyhetsprogrammet TV4
Öresund i onsdags kl 18.15. Talesman var Roland
Rittman.

Danska inrikesministern Lars Lökke Rasmussen
intervjuades i samma reportage och oroade sig över de
krav, som ställs för att stängning skall kunna
genomföras år 2003 och den danska regeringen kräver därför
garanti för att verket slutligt stängs.

BARSEBÄCKSOFFENSIV uppmanar den nya danska
regeringen att kräva omedelbart och villkorslöst
stopp av Barsebäck 2 samt en skyndsam avveckling
av övrig svensk atomkraft, även den del som hotar
Danmark från söder genom Vattenfalls fyra
reaktorer vid Hamburg.

BARSEBÄCKSOFFENSIV genomförde en cykeldemonstration
med sjuttio deltagare i fjor sommar från Barsebäck
till samtliga svenskdominerade reaktorer runt Hamburg,
(Stade, Brunbüttel, Brokdorf, Krümmel) samt mottogs av
politiska partier i Hamburgs rådhus.

BARSEBÄCKSOFFENSIV deltog i förra månaden vid årets
CASTOR-protester i Gorleben i Tyskland mot
avfallstransporter och lagring av högradioaktivt
avfall. Representanter för rörelsen i Danmark och
Sverige togs i fängsligt förvar efter sittblockad
tillsammans med lokalbefolkningen.

Mer information bl.a. om årets aktioner:
www.barseback.org

***

För BARSEBÄCKSOFFENSIV

Roland Rittman

070 396 89 48
0410 20748
[email protected]
[email protected]

***
www.barseback.org
[email protected]

 

Hosted by www.Geocities.ws

1