PRESSEMEDDELELSE FRA BARSEBÄCKOFFENSIV 17/10-01: BBOFF FORDØMMER DEN SVENSKE
REGERINGS BESLUTNING OM AT BARSEBÄCKVÆRKET MULIGVIS SKAL KØRE VIDERE EFTER 2003.

BARSEBÄCKOFFENSIV UDTALER:

Den svenske regering savner politisk vilje til at fjerne truslen fra Barsebäck.

Det internationale netværk BARSEBÄCKSOFFENSIV fordømmer den
svenske regerings afgørelse om ikke allerede nu at tage en definitiv beslutning
om at lukke Barsebäck II. Risikoen for flyulykker på grund af den nære beliggenhed til Kastrup Lufthavn burde i sig selv være nok til at lukke værket.. Det er veldokumenteret, at atomkraftværket er sårbart på grund af dets konstruktion, som øger risikoen for det værst tænkelige uheld ved et terroristangreb eller et flystyrt. Riskoen for radioaktive udslip fra Barsebäckværket er således større end ved andre atomkraftværk.

BBOFF påpegede dette umiddelbart efter terroristangrebet i USA og henviste bl.a. til Energikommissionen/Industridepartementets sikkerhedsundersøgelse fra 1979 (1), der blev foretaget af et amerikansk analyseinstitut. Massemedierne i Sverige har nærmest ignoreret denne kendsgerning, hvorimod man har været opmærksom på den i Tyskland og Danmark.

Regeringens forslag om en ny prøvelse af lukningen af Barsebäckværket kan ses både som en provokation mod den atomkraftkritiske opinion i Danmark, Sverige og Nordtyskland og som en prøveballon før valget i 2002. Begge regeringens samarbejdspartnere i Riksdagen har imidlertid udtalt, at Barsebäck II kan lukkes i år 2002 og at beslutningen derom kan tages til sommer.

BBOFF har tænkt sig at tage handsken op og vil i valgåret 2002 organisere protester mod alle atomkraftværker i Sverige og i særdeleshed mod Barsebäckværket, som er det værst placerede atomkraftværk i verden.

BARSEBÄCKSOFFENSIV opfordrer den danske regering til at lægge pres på den svenske regering for at få lukket Barsebäckværket med det samme.


(1) Ds I / Industridepartementet. 1978. 1. Swedish reactor safety study Barsebäck risk assessment

Ds I / Industridepartementet. 1978. 33. Undersökning av svensk reaktorsäkerhet Utgivning Stockholm 1969-1987. (Oversættelse af ovennævnte undersøgelse 1978.1.)


HVAD ER BARSEBÄCKOFFENSIV ?

BARSEBÄCKOFFENSIV blev grundlagt i 1998 som et netværk, der forbinder den tyske, danske og svenske antiatomkraftbevægelse. Netværket har afholdt internationale demonstrationer mod atomkraftværkerne i Barsebäck, Krümmel, Stade, Brokdorf und Brunsbüttel.


Barsebäckoffensivens netværk i DANMARK består af:

MILJØORGANISATIONER:

Det Økologiske Råd, kontaktperson: Christian Ege Jørgensen, tlf. 33 18 19 33
NOAH, kontaktperson: Kim Ejlertsen, tlf. 35 36 12 12
Øko-net, kontaktperson: Lars Myrthu-Nielsen, tlf. 62 24 43 24
Danmarks Naturfredningsforening, kontaktperson Allan Andersen, tlf. 39 17 40 35
O.V.E., kontaktperson, Ann Vikkelsø, tlf. 35 37 36 36
Natur og Ungdom, kontaktperson Søren Mejnert, tlf. 86 22 58 99 og 28 72 95 21
Københavns Miljø- og Energikontor, kontaktperson, Ann Vikkelsø, tlf. 35 37 36 36
Forum for Energi og Udvikling, kontaktperson Michael Kvetny, tlf. 35 24 77 00

POLITISKE PARTIER:

Enhedslisten, kontaktperson: Karl Vogt-Nielsen, tlf. 33 37 50 61
De Grønne, kontaktperson: Niels Henrik Hooge, tlf. 46 35 38 79


KONTAKT BARSEBÄCKOFFENSIV:

SVERIGE og TYSKLAND: Ole von Uexküll 040-821960 (om aftenen), [email protected] eller Roland Ritttman 0046 70 396 8948 eller 0046 410 207 48, [email protected]

DANMARK: Niels Henrik Hooge 00 45 46 35 38 79 eller 00 45 21 83 79 94,
[email protected] eller [email protected]

HJEMMESIDEADRESSE: www.barseback.deHosted by www.Geocities.ws

1