Pressemeddelelse fra BARSEBÄCKSOFFENSIV

Skandinaviske miljøorganisationer og politiske partier samlet i netværket BARSEBÄCKSOFFENSIV protesterer i et åbent brev sendt til den tyske miljøminister Jürgen Trittin mod de planlagte atomaffaldstransporter i Nordtyskland næste uge. For første gang deltager skandinaviske miljøorganisationer i blokaderne ved Gorleben.


For første gang i castorblokadernes trediveårige historie har miljøorganisationer fra Danmark, Sverige, Norge og Finland opfordret deres medlemmer til at deltage i demonstrationerne i Wendland i Nordtyskland d. 10. -13. i denne måned.

Søndag d. 11. ruller et tog med 6 beholdere med atomaffald svarende til 120 Hiroshimabomber fra Cap de la Hague i Frankrig til atomlageret i Gorleben i delstaten Niedersachsen i Tyskland. Toget vil blive beskyttet af 30.000 politifunktionærer, når 20.000 demonstranter forsøger at forhindre det i at nå frem. Den største og mest afgørende blokade forventes at finde sted i og omkring byen Dannenberg sent om eftermiddagen mandag d. 12.

Ole von Uexküell, talsmand for BARSEBÄCKSOFFENSIV i Tyskland (se kontaktnumre nederst), taler ved demonstrationen i Lüneburg d. 10., der markerer starten på blokaderne.

Den 31. oktober sendte BARSEBÄCKSOFFENSIV ved nedenstående 14 skandinaviske miljøorganisationer og politiske partier, et åbent brev til den tyske Miljø- og Energiminister Jürgen Trittin, hvori man i lyset af de forfærdelige begivenheder d.11 september, protesterer imod de planlagte atomaffaldstransporter i Tyskland. I USA er atomtransporterne indstillet til april næste år på grund af risikoen for terrorangreb. BARSEBÄCKSOFFENSIV kræver et moratorium for de tyske atomaffaldstransporter samt en langt hurtigere afvikling af a-kraft i Tyskland end aftalt med a-kraftindustrien.

I brevet minder vi om, " hvor afgørende det er at vedtage en alternativ energiforsyningsplan, der gør atomkraftenergien overflødig, samtidig
med en beslutning om afvikling af atomkraften. Erfaringerne fra Sverige viser dette med al tydelighed. Her er der på trods af en principiel
beslutning i det svenske parlament i 1980 om afvikling af atomkraften inden år 2010, hidtil kun lukket én reaktor fordi man har forsømt at udarbejde og gennemføre en alternativ energiforsyningsplan. I stedet har energiindustrien bygget elkabler fra Sverige til Tyskland og Polen som muliggør transport af elektricitet fremstillet med atomkraft og kulkraft. Med henvisning til energiforsyningsproblemer afviser den svenske regering i dag at opfylde tidligere løfter til den danske regering om lukning af den anden atomreaktor på Barsebäckværket i 2001 og varsler nu en yderligere udskydelse til år 2003 eller senere."

Brevet konkluderer:

" Med liberaliseringen af el-markedet i EU risikerer de lande der ikke selv har atomkraftværker, i stigende grad, at blive forbrugere af atomstrøm og derigennem medansvarlige for dannelsen af atomaffald. Liberaliseringen af elmarkedet indebærer også, at markedsaktørerne nu får langt større indflydelse mht. hvor og hvilken type kraftværker der skal bygges. De seneste års udvikling i Centraleuropa har vist, at
effektive kraftvarmeværker i Tyskland lukkes, mens der bygges nye atomkraftværker lige udenfor Tysklands grænser. En lukning af Tysklands a-kraftværker uden planlagte alternativer vil blot medføre, at man f.eks. bliver nødt til at importere a-kraftstrøm.

En national energipolitik uden atomkraft vil fremover være betinget af en international afvikling af atomkraft. Ligesom den øvrige anti-atomkraftbevægelse ønsker BARSEBÄCKSOFFENSIV af blandt andet disse årsager en hurtig afvikling af udnyttelsen af atomkraft i hele Europa."


Brevet kan læses i sin helhed på www.barseback.de

Underskriverne er:

NOAH, Friends of the Earth Denmark
Kontakt: Kim Ejlertsen, tlf. +45 35 36 12 12

Miljöförbundet Jordens Vänner, Friends of the Earth
Sweden
Kontakt: Tord Björk tel. +46 44 12 32 94

Norges Naturvernforbund, Friends of the Earth Norway
Kontakt: Tore Brænd, tlf. + 47 22 40 24 13

Danmarks Naturfredningsforening, Danish Society for
Nature Conservation
Kontakt: Allan Andersen, tlf. +45 39 17 40 35

Det Økologiske Råd, The Ecological Council, Denmark
Kontakt: Christian Ege Jørgensen, tlf. +45 33 18 19 33

Organisationen for Vedvarende Energi - OVE The Danish
Organisation for Renewable Energy Kontakt: Ann
Vikkelsø, tlf. +45 35 30 19 33

Københavns Miljø- og Energikontor (KMEK) Copenhagen
Environment and Energy Office Kontakt: Ann Vikkelsø,
tlf. +45 35 30 19 33

ØkoNet, Eco-Net
Kontakt: Lars Myrthu-Nielsen, tlf. +45 62 24 43 24

Natur og Ungdom, Nature and Youth, Denmark
Kontakt: Søren Mejnert, tlf. +45 26 21 58 99

Forum for Energi og Udvikling, Forum for Energy and
Development
Kontakt: Michael Kvetny, tlf. +45 35 24 77 00

Folkkampanjen mot kärnkraft - kärnvapen
Kontakt: Per Hegelund, tlf. +46 884 14 90

Maan ystävät ry, Friends of the Earth Finland -
nuclear campaign
Kontakt: Sarra Henriksson, tlf. +358 2 231 0321

Enhedslisten, The Danish Red-Green Alliance
Kontakt: Karl Vogt-Nielsen, tlf. +45 33 37 50 61

De Grønne, The Green Party of Denmark
Kontakt: Niels Henrik Hooge, tlf. +45 46 35 38 79Venlig hilsen

BARSEBÄCKSOFFENSIV

Kontaktpersoner:

Niels Henrik Hooge +45 46 35 38 79 eller +45 21 83 79 94, DANMARK, [email protected]

Roland Ritttman +46 70 396 89 48 eller +46 410 207 48, SVERIGE, [email protected]

Ole von Uexküll +49 40 82 19 60 (abend) TYSKLAND, [email protected]
Hvad er BARSEBÄCKSOFFENSIV ?

BARSEBÄCKSOFFENSIV blev grundlagt i 1998 som et netværk, der forbinder den tyske, norske, danske og svenske antiatomkraftbevægelse. Netværket har afholdt internationale demonstrationer mod atomkraftværkerne i Barsebäck, Krümmel, Stade, Brokdorf und Brunsbüttel.

BARSEBÄCKSOFFENSIV har hjemmesideadressen
www.barseback.de

--------------------------------------------------
NOAH
Friends of the Earth Denmark
Nørrebrogade 39, 1 tv
DK- 2200 København N

Tlf. + 45 - 35 36 12 12
Fax. + 45 - 35 36 12 17
e-mail: [email protected]
web: www.noah.dk
Tidskriftet Miljøsk: www.noah.dk/miljosk
Mad, miljø og gensplejsning: www.GenDebat.dk

Hosted by www.Geocities.ws

1